wtorek, 17 listopad 2020 08:45

Brusy pamiętają... 110. rocznica urodzin bł. ks. Józefa Jankowskiego

Napisane przez Weronika Synak

Z okazji mijającej 110. rocznicy urodzin wspominamy dziś, 17 listopada, postać bł. ks. Józefa Jankowskiego. Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zapaliły znicz przy kapliczce upamiętniającej kapłana. Kapliczka znajduje się w centrum wsi Czyczkowy, z której pochodził Błogosławiony. 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

W sposób szczególny Gmina Brusy oddaje cześć bł. ks. Józefowi Jankowskiemu podczas corocznych obchodów rocznicy nadania patronatu Miastu i Gminie Brusy. Tegoroczne uroczystości odbyły się w niedzielę, 18 października. W kościele parafialnym w Brusach została odprawiona uroczysta msza św. Szczególnym gestem upamiętnienia bł. ks. Jankowskiego było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patrona Brus, znajdującą się w bruskiej świątyni. Wiązankę złożył Burmistrz Brus Witold Ossowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Łącki. 

Błogosławiony patronuje również wspomnianej wyżej Szkole Podstawowej w Czyczkowach oraz kościołowi w Męcikale. Społeczność szkolna wspomina bł. ks. Jankowskiego co roku również 16 października. Parafia Brusy w mszy św. odpustowej wspominała Patrona w niedzielę, 18 października. 

700x450-crop-90-img_2449.jpg

700x450-crop-90-img_2453.jpg

Życiorys bł. ks. Józefa Jankowskiego

Urodził się 17 listopada 1910 r. w m. Czyczkowy k. Brus, na Pomorzu, jako drugi syn z ośmiorga dzieci Roberta i Michaliny. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką religijnością, zamiłowaniem do modlitwy i wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Bardzo wcześnie usłyszał w swoim sercu wezwanie Chrystusa do służby kapłańskiej. Szkołę średnią rozpoczął w Sucharach, a ukończył w "Collegium Marianum" w Wadowicach, na Kopcu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 2 sierpnia 1936 r. z rąk bpa gnieźnieńskiego Antoniego Laubitza, w Sucharach.

Jako kapłan i pallotyn, z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje zwyczajne obowiązki duszpasterskie. Pełnił funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie i okolicy, był opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939 r. i wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji niemieckiej.

16 maja 1941 r. został aresztowany przez Gestapo, przewieziony na Pawiak, a po dwóch tygodniach okrutnych tortur - do obozu zagłady w Oświęcimiu. Tam, wyniszczony ciężką pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę, odszedł do Pana 16 października 1941 r. Jak naoczni świadkowie stwierdzają, wszystkie prześladowania, poniżenia i udręki, zadawane mu z nienawiści do wiary i kapłaństwa, znosił z godnością i spokojem, tak że nawet oprawcy dziwili się jego postawie. Gdy zakończył swoją drogę męczeńską, miał zaledwie 31 lat życia i 5 lat kapłaństwa. Ciało jego zostało spalone w krematorium obozowym.

Ks. Józef Jankowski był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią, ale też i stanowczością, solidnym wykonywaniem obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka.

Ks. Józef Jankowski był poszukiwanym spowiednikiem i bardzo cenionym kierownikiem duchowym. Młodym i żarliwym sercem kapłańskim ukochał dzieci i młodzież. Starał się prowadzić młodych ludzi pewnymi ścieżkami do świętości, zachęcał ich do wchodzenia na małą drogę dziecięctwa duchowego św. Tereni, która wywarła głęboki wpływ na jego życie wewnętrzne.

Szczerą troską duszpasterską otaczał swoją rodzinę. Można powiedzieć, że był dla niej korespondencyjnym przewodnikiem duchowym. Z wyjątkowym współczuciem pochylał się nad cierpiącymi i konającymi. Gorąco modlił się, aby być wielkim apostołem i zdobyć dla Chrystusa wiele dusz.

Idąc za przykładem św. Wincentego Pallottiego stawiał sobie najwyższe wymagania w konsekwentnym dążeniu do świętości. Pragnął ukochać Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego życia. Uczył wszystkich słowem i przykładem szczególnej miłości do Jezusa Eucharystycznego i szczerego zawierzenia Matce Bożej, Królowej Apostołów.

Aktu beatyfikacji ks. Józefa Jankowskiego dokonał Ojciec Św. Jan Paweł II, w ramach wyniesienia na ołtarze 108 polskich Męczenników za wiarę, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

bł._ks._Józef_Jankowski.jpg

wtorek, 17 listopad 2020 08:41

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021 w Brusach. Zostań wolontariuszem!

Napisane przez Weronika Synak

10 stycznia 2021 roku odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w Brusach poszukuje wolontariuszy!

 

Co roku bruski sztab WOŚP mógł liczyć na pomoc wielu wolontariuszy, dzięki którym wszystkie dotychczasowe finały w Brusach odbywały się sprawnie i z bardzo dobrymi efektami. Dziś już wiemy, że z uwagi na pandemię przebieg 29. Finału WOŚP w gminie Brusy będzie miał ograniczoną formę. Przeprowadzona zostanie wyłącznie zbiórka publiczna do puszek. Sztab w Brusach został zarejestrowany, jak co roku, przy Centrum Kultury i Biblioteki (nr 2311) i zaprasza do współpracy!

Zostań wolontariuszem WOŚP. Wejdź na stronę https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ i postępuj według wskazówek. Uwaga! Osoby pełnoletnie mogą rejestrować się samodzielnie. Osoby nieposiadające 18 lat mogą dokonać rejestracji wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Liczba wolontariuszy w sztabie w Brusach jest ograniczona do 30.

Zapraszamy!

125522384_2768350126754895_3332104873487660370_n.png

Gmina Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informują o wynikach Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej dla dzieci i młodzieży, zorganizowanego w ramach 100. rocznicy powrotu Brus do Macierzy.

Na konkurs wpłynęło 27 zgłoszeń wraz z nagraniami video uczestników. Jury w składzie: Katarzyna Kamrowska, Ireneusz Drobiński i Marcin Stoltmann zadecydowało o następujących wynikach:  

 

Kategoria I: PRZEDSZKOLA     zgłoszeń - 11

SOLO                                                 

I miejsce         - Adam Czarnowski „Złota trąbka”, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. św. Józefa w Brusach VIDEO

II miejsce        - Magdalena  Kosak Główczewska „Gdy żołnierze idą drogą” VIDEO

III miejsce       - Patrycja Krzoska „Co to jest niepodległość?”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach VIDEO

III miejsce       - Kinga Kosikowska  „Mój dom”, Szkoła Filialna w Przymuszewie VIDEO

Wyróżnienie   - Michalina Spot Gliszczyńska  „Wojenko, wojenko”, Szkoła Podstawowa nr 1  im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce         - Słoneczka  „Jest takie miejsce - Polska”, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. św. Józefa w Brusach VIDEO

II miejsce        - Zerówka (a i b) „My, Pierwsza Brygada”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

III miejsce       - Przedszkole z Rolbika  „Symbole Polski”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach Filia Rolbik VIDEO

Wyróżnienie   - Świetliki  „Defilada”, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. św. Józefa w Brusach VIDEO

Wyróżnienie      - Zerówka „C” gr. 1 ”Serce w plecaku”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

Wyróżnienie      - Zerówka „C” gr. 2 ”Serce w plecaku”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

 

Kategoria II: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III      zgłoszeń – 8

SOLO

I miejsce         - Nina Stoltmann  „Warszawskie dzieci”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

II miejsce        - Wiktoria Weltrowska „Szara Piechota ”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach VIDEO

III miejsce       - Martyna Prieba „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

Wyróżnienie   - Piotr Kalaczyński „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce         - Męcikalaki   „Polska flaga”, Szkoła Podstawowa w Męcikale VIDEO

II miejsce        - Kinga Kloskowska i Zuzanna Zblewska  „Białe róże ”, Szkoła Podstawowa w  Czapiewicach VIDEO

III miejsce       - Kaszubskie dzieci „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach VIDEO

Udział               - Rodzina Chabowskich „Przybyli ułani pod okienko” 

 

Kategoria III: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI                   zgłoszeń - 6

SOLO

I miejsce         - Krygowska Marlena  „Białe róże”, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie VIDEO

II miejsce        - Zuzanna Masiak „Białe róże”  VIDEO

III miejsce       - Bianka Ostrowska „Białe róże”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

Wyróżnienie:  - Filip Kłopotek „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa w Męcikale VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce         - Klasa IV   „Uwięziony ptak”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach VIDEO

II miejsce        - Klasa V   „W listopadzie”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach VIDEO

 

Kategoria III: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII – VIII                zgłoszeń - 2

SOLO

Wyróżnienie:  - Katarzyna Kalaczyńska  „Mazurek Dąbrowskiego”, Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce - Rozśpiewani Zaboracy   „Co to jest niepodległość?”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach VIDEO 

                        

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie i gratulujemy wyników!

 

 

 

 

 

 

Inf. CKiB Brusy, UM Brusy. 

poniedziałek, 16 listopad 2020 13:03

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Oddaj osocze i pomóż innym

Napisane przez Weronika Synak

Koronawirusa masz już za sobą? Pomóż innym w walce z chorobą! Zgłoś się do jednego z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddaj osocze. Terapia osoczem w niektórych przypadkach pomaga uzyskać istotną poprawę stanu zdrowia pacjentów z COVID-19. Zawarte w osoczu przeciwciała, które neutralizują SARS-CoV-2 po przetoczeniu, eliminują go z organizmu osoby chorej. Jeden dawca może oddać osocze nawet kilka razy – z zachowaniem wymaganych odstępów czasu. Osocze pobrane podczas jednej wizyty w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może zostać zastosowane aż u trzech pacjentów.

kto-osocze_2.11.2020-667x500.jpg

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób:

 • w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
 • po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
 • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza.

Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.


Więcej informacji na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” www.twojakrew.pl/ozdrowiency  Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa>>>>> SPRAWDŹ!

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-koronawirusa-i-wyzdrowiales-oddaj-osocze-i-pomoz-innym?fbclid=IwAR3Pah7N66gDCoe0aUzNOo-qG8BhOCJaFAc4tsBa4Tg3-R6tiNzw19W4H3E

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030.

Dokument został udostępniony wszystkim mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapoznaj się - klik>>>>>

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 6 do 30 listopada 2020 r., poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego – pobierz tutaj>>>>>

Prosimy o przesyłanie przygotowanego formularza w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy.

poniedziałek, 16 listopad 2020 09:27

ŚWIĄTECZNE OZDOBY OD NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Napisane przez Weronika Synak

Miesiącami kleją, wycinają, malują i szlifują, tworząc w ten sposób na przykład ozdoby świąteczne. Na końcu wszystko sprzedają, by zarobić na organizację wycieczek lub spotkań. Mowa o podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach. Ich prace są już w sprzedaży.

Niepełnosprawni wykonują swoje dzieła samodzielnie. Wszystko to w ramach zajęć prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej. Zapotrzebowanie na rękodzieło jest ogromne, stąd też przygotowania do sezonu świątecznego zaczynają się już w sierpniu. Asortyment wyrobów także jest bogaty. „Są to choinki, stroiki świąteczne, ozdoby z szyszek i inne” - mówi Natalia Landowska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach.

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne co roku sprzedawane były na jarmarkach bożonarodzeniowych. W tym roku ze względu na ograniczenia sanitarne jarmarki najprawdopodobniej nie będą organizowane. Prace podopiecznych bruskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej można za to nabyć za pośrednictwem facebookowego profilu tej placówki: https://www.facebook.com/WTZBrusy

Tam można obejrzeć galerię prac wystawionych na sprzedaż, ustalić cenę i sposób odbioru wybranej ozdoby świątecznej. Zebrane w ten sposób pieniądze zasilają fundusz organizacji zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

wtzKEP03046.jpg

wtzKEP03047.jpg

wtzKEP03050.jpg

wtzKEP03051.jpg

 

 

sobota, 14 listopad 2020 16:30

Życzenia dla Seniorów

Napisane przez Iwona Wałdoch

senior_3.jpg

piątek, 13 listopad 2020 15:07

XIX Sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez Iwona Wałdoch

Informujemy o zbliżającej się XIX sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10.00. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się
w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy
 • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 • zmiany uchwały Nr XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 • zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości
 • zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej zmienionej uchwałą Nr XII/106/19
 • zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XII/107/19
 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2021
 • utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

piątek, 13 listopad 2020 12:16

Brusy pamiętają...

Napisane przez Iwona Wałdoch

blanche3.jpg

Z przykrością informuję, że w środę, 11 listopada, w wieku 83 lat zmarła śp. Blanche Krbechek - amerykańska Kaszubka, od kilkunastu lat w mieszkanka Gminy Brusy.

Pani Blanche urodziła się w Detroit, była założycielką Stowarzyszenia Kaszubskiego Ameryki Północnej z siedzibą w Minneapolis oraz wydawcą i redaktorem anglojęzycznego kwartalnika „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”. Tłumaczyła literaturę kaszubską na język angielski, w tym, szczególnie nam bliskie, dzieła Anny Łajming. Jej pasją były również wycinaki, które wykonywała z wielką starannością i dbałością o szczegóły. Jej prace można było podziwiać w 2014 r. w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach na wystawie „Gryfs at Play – Gryfy się bawią". Panią Blanche często można było spotkać podczas Zjazdów Kaszubów oraz Międzynarodowych Festiwali Folkloru, gdzie prezentowała grę na dudach.

 

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy, Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim bliskim Pani Blanche, składam najszczersze wyrazy współczucia.

                                                                                                                                                           Burmistrz Brus

                                                                                                                                                          Witold Ossowski

czwartek, 12 listopad 2020 07:41

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI - OBCHODY

Napisane przez Iwona Wałdoch

Dużo skromniej niż zwykle wyglądały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Brusach. Z powodu pandemii koronawirusa nie organizowano dużych wydarzeń. W oficjalnej uroczystości wzięło udział zaledwie kilkanaście osób.

Całość rozpoczęła msza święta, która została odprawiona w kościele pw. Wszystkich Świętych. Oprócz władz miasta uczestniczyli w niej mieszkańcy oraz przedstawiciele kilku organizacji. Później złożono kwiaty na cmentarzu ofiar zbrodni hitlerowskich oraz przed tablicą upamiętniającą setną rocznicę powrotu Brus do macierzy. 

„Dzisiejsze święto w Brusach, w tym roku, obchodzimy w sposób szczególny, ponieważ nasze ziemie powróciły do Ojczyzny dopiero 100 lat temu. Stało się to po 148 latach panowania zaborów – dlatego ten rok był dla nas szczególny. Oczywiście ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, nie możemy tego świętować z licznym udziałem mieszkańców, tak jak robimy to co roku, w Święto Niepodległości” – mówił Witold Ossowski, burmistrz Brus

W odróżnieniu od innych części kraju, ziemie na południu Pomorza zostały przyłączone ponownie do Polski dopiero w roku 1920. Oficjalną datą powrotu Brus do macierzy uznano 2 lutego 1920 roku.

 

 Fotorelacja cz1/2

 Fotorelacja cz2/2