środa, 05 maj 2021 12:24

Drodzy Maturzyści!

Napisane przez

Drodzy Maturzyści!

Rozpoczęliście zmagania z egzaminami maturalnymi. Mam nadzieję, że dobrze poradziliście sobie na wczorajszym teście z języka polskiego, dziś z matematyki i w kolejnych dniach dacie z siebie wszystko podczas następnych egzaminów.

Życzę Wam, żebyście nie tracili wiary we własne możliwości, mądrze wykorzystali posiadaną wiedzę i byli usatysfakcjonowani z wyników.

Idźcie w dorosłość z odwagą i zawsze pamiętajcie o Brusach!

 

Trzymam za Was kciuki! Powodzenia!

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i pozostałymi regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska realizuje projekt pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych", tzw. Bank Danych, w ramach którego prowadzić będzie uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony, wskazane w planach zadań ochronnych dla wytypowanych do projektu obszarów Natura 2000.

Na rok 2021 zaplanowano miedzy innymi wykonanie badań obejmujących włochatkę w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie, zgodnie z obowiązującym dla tego obszaru planem zadań ochronnych. Prace terenowe realizowane będą na siedliskach, stanowiących potencjalne miejsca występowania wyżej wymienionego przedmiotu ochrony w granicach obszaru - m.in. na terenie gminy Brusy. 

W celu realizacji powyższego zadania zawarto umowę z firmą Przyrodnicy24 Rydzkowski i Kośmicki Spólka Jawna. 

Badania będą prowadzone w okresie luty - kwiecień 2021 r.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją projektu "Bank Danych" proszę o kontakt z pracownikami merytorycznymi: p. Anną Andrzejewską - koordynatorem regionalnym projektu (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 68 36 809) lub p. Weroniką Majewską - asystentem regionalnym projektu (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 68 36 809). 

Projekt "Bank Danych" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

 

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

Jakie są cele zadania ?

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Ile wynosi dofinansowanie ?

Na  realizację  zadania  w  roku  2021  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  100  000  zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę  należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  - (od 15 lutego 2021 r.) do 15 marca  2021 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej - do 16 marca  2021 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje

Informacji udziela pracownik - Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI: https://rops.pomorskie.eu/-/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-samorzadu-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-2021-w-sferze-zadan-publicznych-obejmujacych-dzialalnosc-pozytku-publiczneg

Rolnicy/plantatorzy (owoców, warzyw, zbóż) wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy mają obowiązek złożyć wniosek do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o wpis do rejestru nadzorowanych zakładów.

Ten sam obowiązek posiadają rolnicy prowadzący działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, prowadzący gospodarstwa agroturystyczne oraz rolniczy handel detaliczny.

Obowiązek rejestracji wynika z art. 6 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisów art. 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 1,4,12, 13 oraz art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Brak złożonego wniosku zagrożony jest karą pieniężną z art. 103 ust. 1 pkt. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dla rolników/plantatorów prowadzących gospodarstwa na terenie powiatu chojnickiego właściwym organem rejestracyjnym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice, tel. 52 39 76 395, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Chcemy aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili  rachunki oraz robili  zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać  naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:

 • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 • jak założyć konto bankowe,
 • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,
 • o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

 

grafika_Bezpiecznie_zdrowo_bezgotówkowo_POZIOM.png

PSSE serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych z zakresu CAD 2D oraz CAD 3D (oba szkolenia w pełni online), a także programowania robotów przemysłowych (szkolenie online z jednym dniem zajęć stacjonarnych w Gdańsku).

Szkolenia adresowane są do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe:

 • są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownikami podmiotów z ekonomii społecznej lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • zamieszkują województwo pomorskie,
 • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie,
 • ukończyły 25 rok życia – preferowane są osoby w wieku 50+.

Terminarz szkoleń:

 • CAD 2D, 5-8 marca 2021 (zajęcia online w tygodniu 16.00-20.00 i w weekend 8.00-14.00);
 • CAD 3D, 19-22 marca 2021 (zajęcia online w tygodniu 16.00-20.00 i w weekend 8.00-14.00);
 • Programowanie robotów przemysłowych, 17-19 marca 2021 (zajęcia online od 16.00-20.00), 20 marca 2021 (zajęcia stacjonarne na Wyspie Ostrów w Gdańsku 8.00-15.00).

Przed rozpoczęciem szkoleń każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z brokerem edukacyjnym, który przeprowadzi analizę jego potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

 

 

środa, 05 maj 2021 07:56

TRWA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

Napisane przez

Kolejna droga w Gminie Brusy doczeka się modernizacji. Oprócz ulicy Polnej i dróg na osiedlu Słonecznym w Brusach, czy ulicy Długiej w Męcikale, prace prowadzone są także na ulicy Kościelnej w Kosobudach. Droga ta będzie gotowa jeszcze przed wakacjami.

Ulica Kościelna to jeden z ważniejszych traktów prowadzących przez miejscowość. Do tej pory gruntowa droga, po remoncie zmieni się nie do poznania. „Zostanie tam wybudowana jezdnia o szerokości pięciu metrów. Nawierzchnię stanowić będzie kostka betonowa. Będzie też chodnik” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Wcześniej w ciągu drogi wybudowano także kanalizację deszczową. Poprawiono też pozostałe elementy infrastruktury podziemnej, czyli na przykład przyłącza sieci wodociągowej i sanitarnej. Pod jezdnią znajdzie się również instalacja elektryczna do której podłączone będzie nowe oświetlenie uliczne.

Cała inwestycja ma kosztować prawie milion złotych. Połowa tej kwoty to pozyskane przez gminę rządowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

000.jpg

001.jpg

 

Unia Europejska, w odpowiedzi na skutki gospodarcze panującej na świecie pandemii, przedstawiła Europejski Fundusz Odbudowy. Łącznie to aż 723,8 mld euro do rozdysponowania pomiędzy krajami członkowskimi.

Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO). W Polsce tym procesem kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Mowa tu o ok. 58 mld euro z przeznaczeniem na dotacje i pożyczki dla wszystkich regionów naszego kraju.

KPO będzie przełożeniem tych pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje. Projekt stawia na innowacyjność, zieloną energię, zdrowie, transport czy cyfryzację. W praktyce KPO obejmie całą Polskę i jest szansą rozwoju również dla poszczególnych samorządów.

- Jako samorząd posiadamy duże doświadczenie w wykorzystaniu środków unijnych. Zostało do tej pory zrealizowanych dużo inwestycji w naszej gminie i mieście. Ważny jest również dla nas Krajowy Plan Odbudowy. Chcielibyśmy, żeby te fundusze były dobrze rozdysponowane, żeby trafiły przede wszystkim w miejsca, w których najbardziej ucierpiała gospodarka w okresie pandemii koronawirusa. Istotne jest też to, aby samorządy otrzymały jak najwyższe środki w formie dotacji, ponieważ to samorządy są najbliżej mieszkańców i doskonale znają  ich potrzeby.– mówi burmistrz Brus Witold Ossowski.

Dodajmy, że zarówno z wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, jak i z Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

MATERIAŁ FILMOWY>>>>>

IMG_0391.JPG

wtorek, 04 maj 2021 12:13

Zmarł śp. Ryszard Frankenstein

Napisane przez

Z przykrością informujemy, że 1 maja br. zmarł Pan Ryszard Frankenstein z Kosobud - emerytowany, wieloletni nauczyciel w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia.

Śp. Pan Ryszard Frankenstein urodził się 10 kwietnia 1941 r. w Krakowie. W roku 1948 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Chojnicach. Kontynuował edukację w szkole licealnej w Czersku. Pierwszą pracę zawodową podjął w latach 1959-1960 w Szkole Podstawowej w Mirachowie. Następnie, w latach 1960-1962 ukończył studium nauczycielskie w Toruniu. Od 1962 r. związał się zawodowo ze Szkoła Podstawową w Kosobudach, w której jako nauczyciel pracował do roku 1977. W latach 1978-1982 pełnił funkcję kierownika w administracji współpracując z Gminnym Dyrektorem Szkół. Od roku 1982 kontynuował pracę w Szkole Podstawowej w Kosobudach, aż do roku 1989, kiedy to przeszedł na emeryturę. Uczył klasy trzecie w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz klasy starsze. Nauczał: chemii, przyrody, biologii, historii, geografii, języka polskiego, wychowania fizycznego, zajęć praktyczno - technicznych. Na emeryturze, w miarę możliwości, nadal wspomagał szkołę w Kosobudach i nauczał uczniów, kiedy tylko zaistniała taka potrzeba pomocy. Za swoją pracę dydaktyczno - wychowawczą otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania, w 1985 r. W 2005 r. zmarła żona Pana Ryszarda – Krystyna, również nauczycielka, z którą miał dwóch synów – Marka i Piotra.

Pan Ryszard jest wspominany przez współpracowników i przyjaciół jako osoba serdeczna, otwarta, bardzo pomocna i zaangażowana w sprawy szkoły.

Z żalem Pana Ryszarda żegna cała Społeczność Szkoły Podstawowej w Kosobudach oraz Samorząd Miasta i Gminy Brusy.

brusy_pamiętają_FRANKENSTEIN.jpg