środa, 07 październik 2020 08:59

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Napisane przez

Informujemy, że w dniu 7 października br. w godz. 9:00 – 16:00 na ul. Ogrodowej, ul. Targowej, ul. Ks. Augustyna Czarnowskiego i ul. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego znajdującego się w zarządzie Gminy Brusy. Z tego powodu przewiduje się okresowe włączenie oświetlenia w porze dziennej. Informujemy również, że sukcesywnie będą naprawiane kolejne awarie oświetlenia.

Uwagi bądź wnioski można kierować do Pana Wojciecha Czapiewskiego, Urząd Miejski w Brusach pok. 27, tel. 52 396 93 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

środa, 07 październik 2020 12:50

Październikowy pobór krwi w Brusach

Napisane przez

Aż 26 osób wsparło 6 października akcję poboru krwi w Brusach. Uzyskano zatem 11.700 ml życiodajnego płynu. 

Akcje poboru krwi w Brusach organizowane są regularnie co dwa miesiące przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim, współpracujący z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Kolejny mobilny pobór krwi odbędzie się 8 grudnia.

Zapraszamy do wsparcia akcji! 

 

środa, 07 październik 2020 08:46

Zebranie wyborcze w Męcikale

Napisane przez

W najbliższy piątek, 9 października, o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Męcikale odbędzie się zebranie sołeckie Sołectwa Męcikał. Podczas zebrania odbędą się wybory sołtysa.

Informuję, że w dniach 6-9 października 2020 r. odbywać się będzie ćwiczenie RENEGADE/SAREX 2020. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W tym celu po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach meldunku o zagrożeniu uderzeniami z powietrza będzie uruchamiana syrena alarmowa w Brusach, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń, powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96):

  • ogłoszenie alarmu - sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
  • odwołanie alarmu - sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
poniedziałek, 05 październik 2020 10:49

I Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego

Napisał

W sobotę, 5 października na kompleksie boisk Moje Boisko Orlik 2012 rozegrano I Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego. W rywalizacji wzięło udział 14 dzieci, w wieku od 11 do 15 lat, uczęszczających na zajęcia z tenisa ziemnego, prowadzone przez animatora Tomasza Ostrowskiego. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i drobny upominek, a zwycięzcy dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe. W imieniu Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego nagrody wręczył zastępca Krzysztof Gierszewski.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce Klaudiusz Goebel,
II miejsce Jakub Andrzejczak,
III miejsce Martyna Goebel
IV miejsce Agata Grela

  

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

Info: Gmina Brusy

piątek, 02 październik 2020 14:32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia  Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 24 sierpnia 2020 r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o., z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy”

Obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu):

  • obręb ewidencyjny Zalesie, gm. Brusy: nr 440/5, 438, 437/2, 439, 441/2, 442, 443, 446, 447/1, 447/4, 447/5, 445, 444, 447/7, 447/6, 457, 458/3, 458/10, 458/11, 466, 467/1, 435, 433/2, 432, 443, 429, 428, 427, 426, 440/3, 440/4, 440/1.
  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

piątek, 02 październik 2020 14:21

GMINA BRUSY „POD BIAŁO-CZERWONĄ”. ODDAJ SWÓJ GŁOS!

Napisane przez

Gmina_Brusy_POD_BIAŁO-CZERWONĄ_www.jpg

Burmistrz Brus zachęca do włączenia się w akcję „Pod Biało – Czerwoną”. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej sfinansuje zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy licznie dołączą do projektu!

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać głosy poparcia za pomocą serwisu: bialoczerwona.www.gov.pl. Dzięki oddanym głosom Gmina Brusy ma szansę na otrzymanie masztu wraz z flagą. Dodatkowo w trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, w uroczystości podniesienia flagi na maszt weźmie udział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

ODDAJ SWÓJ GŁOS

W akcji mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie. Liderem lokalnym w Gminie Brusy jest pan Marek Rodzeń.

Każdy głos jest ważny!

POD_BIAŁO-CZERWONĄ_lider_1431x1200.jpg

piątek, 02 październik 2020 13:23

IX Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus

Napisane przez

Burmistrz Brus i Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” serdecznie zapraszają na IX Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się na boisku orlik w Brusach 11.10.2020 r. (niedziela) o godz. 13.00.

W turnieju uczestniczyć będą cztery drużyny dziewcząt reprezentujące: UKS Gryf Brusy oraz zaproszeni goście: MKS 1930 Chojniczanka Chojnice, Olimpia Czersk i Brda Rytel.

Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej dziewcząt w regionie. Organizatorem turnieju jest: Gmina Brusy, Zespół Szkół w Brusach  i UKS Gryf Brusy.

IX_Turniej_Piłki_Nożnej_Dziewcząt_o_Puchar_Burmistrza_Brus_852x1200.jpg

piątek, 02 październik 2020 11:18

Brusy pamiętają... 81. rocznica śmierci Jana Karnowskiego

Napisane przez

brusy_pamiętają_KARNOWSKI.jpg

Jan Karnowski (csb: Jan Karnowsczi, pseudonim "Wôś Budzysz", ur. 16 maja 1886 w Czarnowie w pow. chojnickim, zm. 2 października 1939 w Wyrzysku) – sędzia, poeta kaszubski, ideolog ruchu Młodokaszubskiego, przyczynił się do rozwoju tego ruchu. Jan Karnowski pochodził z licznej kaszubskiej rodziny szlacheckiej Czarnowskich. Karnowski był zwolennikiem i propagatorem języka kaszubskiego. Twierdził, że: "Kultura polska wtedy tylko zwycięży nad Bałtykiem, jeżeli oprze się na pierwiastkach iście kaszubskich, nawiąże do starych tradycji historycznych i nasilać się będzie kaszubskim duchem." Jako poeta debiutował w wieku 24 lat (w 1910 r.) wydając Nowotné spiéwë pod pseudonimem "Wôś Budzysz". Debiut ten okazał się udany, gdyż przedstawiał zupełnie nowe wątki w poezji kaszubskiej. Oprócz poezji Jan Karnowski zajmował się publicystyką i dziennikarstwem, pisał do Gryfa oraz wydawanego przez siebie Mestwina, piętnował polityków i karierowiczów, wykorzystujących Kaszubów. Karnowski pisał prace historyczne, etnograficzne i statystyczne. Był nazywany "Stróżem ideowym testamentu Mściwoja". W budynku Sądu w Chojnicach jego pamięć uczczono tablicą pamiątkową. 30 października 2009 roku w ogrodzie w jego rodzinnej miejscowości został odsłonięty pomnik. Pomnik ten został zrobiony z ogromnego kamienia znalezionego na polu rodziny. Na kamieniu została umieszczona tablica z wyrytą podobizną J. Karnowskiego oraz napisem "Tu urodził się Jan Karnowski(16.05.1886-2.10.1939) ideolog ruchu Młodokaszubskiego, pisarz, regionalista. W 70 rocznicę śmierci ten znak pamięci wznieśli wdzięczni i dumni z dokonań Jego życia [wyryty gryf] Zaboracy i Grochowie. Czarnowo 2 października 2009." Źródło:Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego upamiętniło Jana Karnowskiego składając wiązankę kwiatów na grobie poety.
Previous Next Play Pause
1 2 3