czwartek, 10 grudzień 2020 14:53

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości

Napisane przez

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 392/1, obręb Lubnia, gmina Brusy”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  30 października 2020 r.  raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 392/1 w miejscowości Lubnia, gmina Brusy”. Raport został uzupełniony w 20 listopada 2020 r. pismem z dnia 17 listopada 2020 r.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 14 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 4 maja 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

czwartek, 10 grudzień 2020 14:51

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości

Napisane przez

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych otworem nr 1 na terenie działki ewidencyjnej nr 149/11 w miejscowości Rolbik, gm. Brusy.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  23 listopada 2020 r.  raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych otworem nr 1 na terenie działki ewidencyjnej nr 149/11 w miejscowości Rolbik, gm. Brusy”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 20 stycznia 2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 11 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 7 edycji konkursu badawczego „Postaw na Słońce”. Już 6 lat wspólnie promujemy odnawialne źródła energii. Każda kolejna edycja spotyka się z większym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, a w szczególności z systemami fotowoltaicznymi.

W celu zarejestrowania się, wystarczy wypełnić krótki formularz po kliknięciu w przycisk ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Postaw na Słońce” – rejestracja jest możliwa na stroniewww.filmeko.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 507 006 579 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

środa, 18 listopad 2020 12:00

Konkurs Drzewo Roku 2021 – czekamy na zgłoszenia!

Napisane przez

intro_fot.jpg

Jeżeli w Twojej okolicy znajduje się drzewo, z którym wiąże się jakaś ciekawa historia lub legenda, albo z jakichś powodów jest ono ważne dla lokalnej społeczności lub dla Ciebie, to teraz jest doskonała okazja, aby je wypromować i zgłosić do konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja. Każdy może zgłosić swoje ukochane drzewo! Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 16 drzew - finalistów, które zawalczą o tytuł Drzewa Roku 2021. Zwycięzca będzie polskim reprezentantem w konkursie europejskim Tree of the Year 2022. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 r.!

Już po raz 11. Klub Gaja szuka niezwykłych drzew, które łączą ludzi i przyrodę. Dotychczas w finałach konkursu Drzewo Roku znalazło się ponad 150 drzew z całej Polski. Wśród nich są te najstarsze, cenne przyrodniczo i historycznie, zachwycająco piękne, ale także te, wydawałoby się niepozorne, z którymi wiązały się wzruszające historie rodzin i pojedynczych ludzi. Często do konkursu zgłaszano drzewa, o które mieszkańcy toczyli nieustającą walkę, by nie zostały wycięte! Rozpropagowanie ich historii było ostatnią szansą na ich ocalenie.

Jacek Bożek, założyciel i szef Klubu Gaja, dodaje – „W konkursie Drzewo Roku odkrywamy drzewa najbardziej kochane, drzewa z opowieścią, które pobudzają wyobraźnię i jednoczą ludzi. Drzewa zakorzenione w historii i tradycji, a także we współczesności. To także doskonała okazja do promocji swojej miejscowości, piękna przyrody oraz integracji lokalnej społeczności. Drzewa są naszymi przyjaciółmi. Warto je kochać i szanować”.

Jak zgłosić drzewo do konkursu?
Wystarczy opisać historię drzewa w formularzu zgłoszeniowym i wraz ze zdjęciem przesłać go na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Terminy
Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2020 r. Jury konkursu do końca lutego 2021 r. wyłoni 16 finalistów, którzy będą walczyć o tytuł Drzewa Roku 2021. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów podczas głosowania w czerwcu 2021 r. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w europejskim konkursie Tree of the Year 2022.

Kto może zgłosić kandydata?
Każdy, dla kogo zgłaszane drzewo jest ważne - osoby indywidualne, lokalne wspólnoty mieszkańców, grupy nieformalne i sąsiedzkie, organizacje pozarządowe, leśnicy, placówki oświatowe, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, instytucje czy firmy.

„W poprzednich edycjach konkursu polskie drzewa trzykrotnie stawały na europejskim podium. W 2017 roku Dąb Józef z Wiśniowej w woj. podkarpackim zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku, z kolei w 2013 roku platan z Kóz w woj. śląskim zdobył 2. miejsce, a w 2014 roku na 3. miejscu uplasował się Dąb Wybickiego z Będomina w woj. pomorskim. Mamy nadzieję, że kolejne polskie drzewa dołączą do tego zaszczytnego grona i będą znane w całej Europie” – mówi Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

Więcej informacji na:  www.drzeworoku.plwww.swietodrzewa.plwww.treeoftheyear.org 

Regulamin konkursu >>>
Formularz zgłoszeniowy >>>
Plakat Drzewo Roku 2021 >>>

Drzewa, które były zgłoszone do konkursu w poprzednich edycjach, ale nie znalazły się w finale głosowania, można zgłosić ponownie. Zapraszamy!

***

Drzewo Roku toogólnopolski konkurs organizowany przez Klub Gaja od 2011 roku. Plebiscyt propaguje postawy szacunku dla przyrody i konieczność ochrony jej obiektów, jakimi są drzewa. Zwraca uwagę na silne związki pomiędzy kulturą i historią danej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie. Wyłania najważniejsze i najbardziej kochane przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. Zwycięzca krajowego plebiscytu reprezentuje w następnym roku nasz kraj w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku (Tree of the Year).

Zwycięzcy poprzednich edycji Drzewa Roku:

2020 – Lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej (woj. podkarpackie)

2019 – Bez czarny w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

2018 – Klęczące drzewo w Krasnymstawie (woj. lubelskie)

2017 – Topola Helena w Helu (woj. pomorskie)

2016 – Dąb Józef w Wiśniowej (woj. podkarpackie) – 1 miejsce w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017

2015 – Dąb Bolko w Hniszowie (woj. lubelskie)

2014 – Dąb Słowianin w Dębinie (woj. dolnośląskie)

2013 – Dąb Wybickiego w Będominie (woj. pomorskie) – 3 miejsce w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2014

2012 – Platan w Kozach (woj. śląskie) – 2 miejsce konkursie Europejskie Drzewo Roku 2013

2011 – Dąb Grot w Dęblinie (woj. lubelskie) 

Drzewa mogą mówić, są częścią naszego dziedzictwa narodowego i przyrodniczego. Pomóż nam je sadzić, chronić i opiekować się nimi. Wspólnie posadziliśmy już ponad 930 tysięcy drzew!

Przekaż darowiznę Klubowi Gaja – nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120
Możesz też przekazać 1% Swojego podatku Klubowi Gaja – KRS 0000120069

 

 

 

 

Inf. Klub Gaja. 

Wehikuł czasu nie został jeszcze wynaleziony, lecz można wybrać się w podróż do przeszłości innym sposobem. Co powiesz na wycieczkę do okresu PRL dzięki zdjęciom z miejsca Twojej pracy? Portal Aplikuj.pl zaprasza na wyjątkowy konkurs z nagrodami pracowników i pracowniczki z epoki PRL!

https://www.aplikuj.pl/konkurs-prl-pomorze

Zainteresowane osoby, które ukończyły przynajmniej 50 lat i mieszkają w województwach zachodniopomorskim lub pomorskim mogą do niego przystąpić już teraz! Zgłoszenie do konkursu jest uproszczone do minimum. Konkurs przeprowadzany jest internetowo, zatem jest w pełni bezpieczny dla oby stron. Wziąć w nim udział można w dwóch prostych krokach:

  1. Zeskanuj swoje zdjęcia z pracy z czasów PRL.
  2. Prześlij maksymalnie 3 fotografie w wersji cyfrowej przez internetowy formularz zgłoszeniowy.

Możesz skorzystać przy tym z pomocy osób bliskich, jak rodzina, przyjaciele czy opiekunowie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 stycznia 2021 r.

Nie przegap okazji do wygrania telefonów komórkowych, kursów komputerowych (strefakursow.pl), wycieczek do Skandynawii (fregata.pl), książek i gadżetów! Przypomnij innym i pokaż młodemu pokoleniu, jak naprawdę wyglądała praca w PRL! Wskocz do wehikułu czasu, korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj: https://www.aplikuj.pl/konkurs-prl-pomorze

konkurs-a-v1-1200x628.jpg

 

Inf. Koordynator projektu. 

baner_umow_wizyte.jpg

  • Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
  • Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
  • Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

 Jak się umówić na wizytę

W województwie pomorskim od 16 listopada podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy na najbliższe 14 dni. Wizytę można umówić:

  • przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego
  • telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego.

 Inne sposoby załatwiania spraw online

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.plbiznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.

 

 

 

Inf. Urząd Skarbowy w Chojnicach. 

XI REGIONALNY   KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH”  w tym roku odbył się w sposób on line. Niestety trafiliśmy akurat na czas, w którym szkoły zostały zamknięte i to miało wpływ na kształt konkursu. O ile do poetyckich zmagań literackich nadeszło prawie 50 utworów, o tyle do recytacji zaledwie 4 i to w grupie młodszej. Zgłoszenia nadeszły z 10 szkół podstawowych z terenu gminy Brusy i nie tylko. Tym razem uczestnicy, którzy recytowali,  musieli zmierzyć się z wybranym fragmentem „Kubusia Puchatka” w tłumaczeniu na język kaszubski,  zaś tematem poezji pisanej były grzyby.

Na szczęście jurorzy dopisali i sprawnie ocenili nadesłane prace. Wiersze oceniali, jak co roku, uczniowie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach z panią Felicją Baska Borzyszkowską. Natomiast recytację fragmentów Kubusia Puchatka, oczywiście w języku kaszubskim, oceniali: Felicja Baska Borzyszkowska i Mikołaj Rydygier. Wyniki wyglądają następująco:

Recytacja:

I miejsce – Antonina Cysewska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce – Kaja Szada Borzyszkowska – Szkoła Podstawowa Swornegacie

III miejsce – Patrycja Pałubicka – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach oraz Urszula Sidorowska - Szkoła Podstawowa Swornegacie

Poezja pisana:

Grupa młodsza - język polski:

I miejsce – Aleksandra Kurkierewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku

II miejsce – Roksana Małgorzewicz – Szkoła Podstawowa w Męcikale

III miejsce – Lena Leszczyńska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Język kaszubski:

I miejsce - Antonina Cysewska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce – Patryk Różek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

III miejsce – Ewelina Hamerska – Szkoła Podstawowa w Męcikale

Grupa starsza - język polski:

I miejsce – Paweł Paweł Szyngwelski – Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

II miejsce – Oliwia Połczyńska – Szkoła Podstawowa w Męcikale

III miejsce – Natalia Pałubicka – Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Język kaszubski

I miejsce – Ksawery Czarnowski -  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

II miejsce – Marta Andrearczyk – Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

III  miejsce – Filip Kłopotek – Szkoła Podstawowa w Męcikale

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Niestety nie możemy się spotkać, aby osobiście wręczyć i odebrać nagrody, dlatego zostaną one przekazane do szkół i tam będą czekały na laureatów konkursu.

Podziękowania należą się naszym sponsorom, którzy od kilku edycji wspierają nas finansowo i rzeczowo. Należą do nich Nadleśnictwo Czersk, Nadleśnictwo Przymuszewo, Miasto i Gmina Brusy.

 

 

Inf. A. Różek. 

środa, 09 grudzień 2020 07:23

ULICA DŁUGA W MĘCIKALE NIEBAWEM Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

Napisane przez

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Długiej w Męcikale. Najpóźniej wiosną rozpocznie się tam budowa nowej nawierzchni, na odcinku gdzie obecnie jest jeszcze droga gruntowa. Gmina jest w trakcie wyłaniania wykonawcy robót.

Wspomniana ulica na krótkim odcinku jest już wyremontowana. Teraz prace prowadzone będą tam, gdzie asfaltu jeszcze nie ma. Łącznie to prawie 1,5 kilometra drogi. - Zostanie tam wybudowana jezdnia o szerokości 5 metrów. Będzie też jednostronny chodnik. W części drogi zbudowana zostanie także kanalizacja deszczowa – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Wartość prac oszacowano na około 2 miliony złotych. Połowę tej kwoty stanowi rządowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zakończą się pod koniec przyszłego roku.

To nie pierwsza droga remontowana w naszej gminie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku oddano do użytku między innymi odcinek z Zalesia do Lubni, ulicę Słoneczną w Zalesiu oraz ulicę Czernicką w Czyczkowach. Roboty drogowe prowadzone są także na osiedlu Słonecznym w Brusach i na ulicy Kościelnej w Kosobudach. Wiosną podobne prace rozpoczną się także na ulicy Polnej w Brusach. 

Dluga-Mecikal-KEP03360.jpg

 

wtorek, 08 grudzień 2020 10:06

"Pomóż Basi stanąć na nogi"

Napisane przez
Zachęcamy do pomocy pani Barbarze, mieszkance naszej gminy, w walce z chorobą i jej skutkami! Pani Barbara choruje na nowotwór. Na stronie zrzutka.pl została uruchomiona zbiórka pieniędzy na ten cel. Tam także można zapoznać się z historią pani Barbary i pomóc. Zapraszamy! 
7b24fbb25cad26451e4d5c20c3ac69ba.jpeg