czwartek, 25 luty 2021 13:23

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisał

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)


zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 25 lutego 2021 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.25.2020 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Czarnowo oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

czwartek, 25 luty 2021 09:13

MARCOWE WEEKENDY Z KSIĄŻKĄ I JABŁKIEM

Napisane przez

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zachęca maluchy i ich rodziców do wspólnego czytania książek. Forma zabawy ma być także wyjątkowa. Chodzi o to, aby w każdy weekend marca czytać książki przez minimum 10 minut. Podczas każdej sesji czytelniczej należy zjeść także przynajmniej jedno jabłko. Będzie nie tylko ciekawie, ale również zdrowo. Akcja adresowana jest to dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

Aby właściwie udokumentować wykonanie zadania należy w terminie do 5 marca odebrać z biblioteki w Brusach (ul. Armii Krajowej 1, budynek przy stadionie) planszę z drzewkiem czytelniczym. W komplecie będą także naklejki w kształcie jabłek, które należy później pokolorować, wypełnić i nakleić na drzewko. Na naklejkach należy wpisać też datę wykonania zadania. Zaleca się również prowadzenie dokumentacji fotograficznej ze wspólnego, rodzinnego czytania. Tak wypełnioną planszę należy do końca marca przynieść do biblioteki.

 - Chcemy w ten sposób zachęcić dzieci do czytania książek, aby w każdy weekend z mamą lub same sięgały po interesujące bajki lub opowiadania. Przy okazji czytania należy też zjeść jabłko. Jest to akcja prozdrowodna i proczytelnicza – mówi Anna Orlikowska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

 Całość ma formułę konkursową. Rozstrzygnięcie odbędzie się 7 kwietnia. Wówczas to obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

150427674_1745376312290409_1872358731715570897_o.jpg

24 lutego br. w okolicach ul. Tęczowej w Brusach widziano błąkające się dwa psy. Właściciela prosimy o kontakt - tel. 52 39 69 374.

 

WhatsApp Image 2021 02 24 at 07.22.46 

WhatsApp Image 2021 02 24 at 07.22.33

czwartek, 11 luty 2021 15:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Napisane przez

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późń. zm.)

Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostały do zamiany pomiędzy Gminą Brusy a Powiatem Chojnickim stanowiące tereny komunikacyjne działka nr 66/1
o powierzchni 0,12 ha, zapisana w księdze wieczystej SL1C/00024854/9 oraz działka nr 111 o powierzchni 0,31 ha i działka nr 119/1o powierzchni 0,0024 ha zapisane w księdze wieczystej SL1C/00028216/3 położone w miejscowości Lendy, obręb ewidencyjnym Przymuszewo, stanowiące własność Gminy Brusy.

II. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach w okresie
od 11 lutego do 5 marca 2021 r.

 III. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 26 marca 2021 r

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku, 1 marca, rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 1 w Brusach, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy.

Wnioski  o przyjęcie dziecka można składać do 19 marca.

Druki oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w załącznikach oraz w gminnych punktach wychowania przedszkolnego.

wtorek, 23 luty 2021 10:17

WIOSENNY KONKURS WOKALNY

Napisane przez

Jeżeli potrafisz i lubisz śpiewać – to propozycja dla ciebie. Takim hasłem Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, namawia dzieci i młodzież z całego powiatu chojnickiego do udziału w XX Przeglądzie Piosenki „Na powitanie wiosny”. Ze względu na ograniczenia sanitarne, w tym roku wydarzenie organizowane jest w formule on-line.

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą w nim występować zarówno zespoły, jak i soliści.

- Piosenki mają być o tematyce wiosennej, przyrodniczej lub turystycznej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – mówi Anna Orlikowska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

Każdy z uczestników konkursu musi nagrać swój występ smartfonem lub kamerą. Takie nagranie należy przesłać elektronicznie do organizatora przy pomocy serwisów internetowych: Youtube, WeTransfer lub Drive Google. Plik video można też dostarczyć osobiście na pendrivie do siedziby organizatora mieszczącej się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w pierwszy dzień wiosny (21.03) na stronach internetowych Centrum Kultury i Biblioteki: undefined oraz Urzędu Miejskiego: undefined. W zależności od obowiązujących przepisów sanitarnych nagrody zostaną wręczone osobiście lub przesłane pocztą. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej CKiB w Brusach.

piątek, 19 luty 2021 08:59

19 LUTEGO – DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ

Napisane przez

19 lutego br. obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzisiejsze święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Dzień Nauki Polskiej został ustanowiony na mocy ustawy z 9 stycznia 2020 r., podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 lutego ubiegłego roku. Święto to zatem obchodzimy po raz drugi.

Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika, wskazuje się również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. - Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

1460x616.jpg

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/19-lutego--dzien-nauki-polskiej

Zaledwie troje seniorów skorzystało z możliwości darmowego dowozu na szczepienia w Brusach. Miejscowy magistrat oraz Ochotnicza Straż Pożarna przygotowały pojazdy, które są w stanie dotrzeć nawet w najbardziej odległe miejsca w gminie. Mają one pomóc tym osobom, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Niewielkie zainteresowanie darmowym dowozem, zdaniem urzędników, nie jest powodem do niepokoju. Oznacza to, że prawie każdy senior ma należytą opiekę zapewnioną przez swoich bliskich – mówi Mariola Rodzeń, sekretarz Gminy Brusy.

„Jesteśmy gminą gdzie mieszkamy wielopokoleniowo, czyli w jednym domu mieszka babcia, rodzina, wnuki, więc ta opieka ze strony dzieci dla osób starszych jest wystarczająca i myślę, że to stąd się bierze” – dodaje Rodzeń.

Transport oferowany jest jedynie tym osobom, które są zakwalifikowane do szczepienie, a nie mają możliwości dotarcia do ośrodka zdrowia, nawet z pomocą rodziny. Chodzi tu przede wszystkim o osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności lub wieku. Potrzebę dowozu, po umówieniu terminu szczepienia, należy zgłosić w Urzędzie Miejskim. Szczegółowych informacji udziela koordynator ds. transportu, Agnieszka Drzewicka - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 pod nr tel. 52 396 9 325. Transport na szczepienie jest bezpłatny. Akcja jest finansowana z budżetu państwa.

Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. OSP Brusy
Fot. OSP Brusy
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

środa, 17 luty 2021 14:41

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Napisane przez

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 17 lutego 2021 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.21.2020
stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 1158/1, 761/2, 616 oraz 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy 8 MW (8x1MW)”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectw Kinice, Kosobudy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.