piątek, 20 listopad 2020 09:28

XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Oglądaj na żywo!

Napisane przez

Dziś (20.11), o godzinie 10.00, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=A4CDYbudj_Y&feature=youtu.be

SESJA.jpg

Rada Miejska w Brusach w dniu 30 września br. przyjęła nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosić będzie 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku, właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOKu.

Wprowadzony został obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papieru – w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,
 • szkła – w pojemnikach koloru zielonego,
 • metali i tworzyw sztucznych – w pojemnikach koloru żółtego,
 • bioodpadów – w workach lub pojemnikach koloru brązowego,
 • popiołu – w pojemnikach koloru czarnego,
 • odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – w workach lub pojemnikach koloru czarnego lub szarego.

Obowiązkiem gminy będzie wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki:

 • metali i tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • papieru,
 • popiołu.

Obowiązkiem właścicieli będzie wyposażenie nieruchomości:

 • w czarne pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (tak jak do tej pory),
 • w brązowe worki/pojemniki do zbierania bioodpadów lub w kompostowniki.

Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolnieni będą z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na ten rodzaj odpadów.

Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkuje co najmniej 7 osób przysługuje, w ramach opłaty, dodatkowy (drugi) komplet pojemników do segregacji odpadów (pojemnik żółty, zielony, niebieski, czarny na popiół).

Chęć otrzymania drugiego kompletu pojemników należy zgłaszać od 15 stycznia 2021 roku telefonicznie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach (tel. 52 398 2362).

W 2021 roku odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:

 • papier – 1 raz na kwartał,
 • metale i tworzywa sztuczne – 2 razy kwartał,
 • szkło – 1 raz na kwartał,
 • popiół – 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia,
 • bioodpady – w zabudowie jednorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca a w zabudowie wielolokalowej 1 raz na tydzień,
 • odpady zmieszane – w zabudowie jednorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca a w zabudowie wielolokalowej 1 raz na tydzień.

W związku ze zmianą systemu naliczania, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 11 grudnia 2020 r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na nowym druku).

Druk deklaracji wraz instrukcją wypełniania i ulotka informacyjna zostaną dostarczone wkrótce wszystkim mieszkańcom za pośrednictwem poczty.

 Materiały można również pobrać tutaj:

DEKLARACJA 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

ULOTKA INFORMACYJNA

Aby poprawnie wydrukować deklarację należy najpierw zapisać ją na dysku.

Nową deklarację należy złożyć:

 • w Urzędzie Miejskim w Brusach (pon., śr., czw., pt.: 7.00-15.00, wt.: 8.00-16.00) lub
 • przez platformę ePUAP używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (epuap.gov.pl) lub
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Uwaga! Nie można wysłać deklaracji e-mailem lub faksem!

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

Druga edycja programu „Czyste Powietrze” została przygotowana z naciskiem na gospodarstwa domowe z niższymi dochodami. Mogę one otrzymać dotację wysokości nawet 37 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację domu. Należy pozyskać zaświadczenie o dochodach i złożyć wniosek.

Zgodnie z zasadami programu „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł na osobę lub do 1960 zł (gosp. jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji, maksymalnie 37 tys. zł. Mieszkańcy gminy Brusy, zamierzający złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, są zobowiązani uzyskać zaświadczenie o miesięcznych dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia są wydawane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach. Żądanie wydania zaświadczenia należy złożyć w MGOPS w biurze nr 3 (DO POBRANIA PONIŻEJ). Z pracownikami MGOPS można kontaktować się także pod numerem telefonu 52 39 69 384. Skuteczne złożenie wniosku jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można składać w Urzędzie Miejskim w Brusach. Pracownicy urzędu chętnie pomogą w ich właściwym wypełnieniu. Co ważne, pomoc jest w pełni bezpłatna. Kontaktować należy się z panem Karolem Schramke pod numerem telefonu:  52 39 69 375 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, potrzebne dokumenty wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na www.wfos.gdansk.pl.

Czyste_Powietrze_-_l_i_II_część_programu.jpg

czwartek, 19 listopad 2020 08:12

Ozdrowieńcy mogą oddać osocze w Chojnicach

Napisane przez

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach informuje o możliwości oddania osocza (metodą z krwi pełnej) w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chojnicach, który jest czynny w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach 7:00-10:00. W celu umówienia terminu oddania osocza, Terenowy Oddział w Chojnicach zwraca się z prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 39 70 595.Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. 

Kto to jest ozdrowieniec?

 1. Osoba, u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 (może przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19) a obecnie nie wykrywa się u niej obecności wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli RT-PCR).
 2. Osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

UWAGA - fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala nam traktować takiej osoby jako ozdrowieńca COVID-19 / SARS-CoV-2.  RCKiK nie zleca wykonywania badań przeciwciał oraz wymazów. Badania są wykonywane na zlecenie lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji.


Kto może być dawcą osocza?
Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741):

 1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:
  • przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),
  • lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).
 3. Są w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi do 60 roku życia)
 4. Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

W przypadku, jeśli osoba zgłaszająca się do oddania osocza jako ozdrowieniec miała kiedykolwiek transfuzję składników krwi, a kobieta była w ciąży to na pierwszej wizycie w będzie jedynie pobrana próbka na badania przeciwciał anty-HLA. Osoby bez przeciwciał jak tylko uzyskamy wynik zaprosimy na oddanie osocza.

 

Jak pobierane jest osocze?

 1. Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza - zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach. Ponowny zabieg pobrania osocza metodą plazmaferezy można wykonać przy utrzymującym się odpowiednim poziomie przeciwciał (skontrolowanym podczas ostatniego oddania).
 2. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza. Ponowny zabieg pobrania krwi pełnej w celu uzyskania osocza można wykonać po 8 tyg. od poprzedniego oddania.

Jak przygotować się do oddania osocza?
     ✓   bądź wyspanym
     ✓   w ciągu doby poprzedzającej oddanie osocza wypij około 2 l płynów
     ✓   spożyj lekkostrawny posiłek
     ✓   unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego w dniu oddania
     ✓   ogranicz palenie papierosów
     ✓   nie przychodź po spożyciu alkoholu lub innych substancji zmieniających nastrój

Uwaga! Osoby zgłaszające się na pobranie osocza metodą z krwi pełnej do Terenowego Oddziału w Chojnicach proszone są o zabranie ze sobą w formie wydruku dokumentów poświadczających status ozdrowieńca.

 

Kontakt:
Aby oddać osocze metodą plazmaferezy należy zadzwonić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku pod numer tel. 59 842-20-21 (rejestracja w godzinach 07:30-14:00) lub skontaktować się z Centrum poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na pobranie krwi pełnej, z której możemy uzyskać osocze RCKIK w Słupsku zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 (ul. Szarych Szeregów 21 76-200 Słupsk).

Metodą z krwi pełnej można również oddać osocze w Terenowych Oddziałach:

 • Chojnice: poniedziałek, środa, piątek godz. 7:00-10:00 ul. Leśna 10
  • W celu umówienia terminu oddania osocza, Terenowy Oddział w Chojnicach zwraca się z prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny  (pod numerem telefonu 52 39 70 595)
 • Lębork: poniedziałek, środa, piątek godz. 7:30-10:30 ul. Węgrzynowicza 13

 

 

 

Źródło: http://www.szpital.chojnice.pl/index.php?p=new&idg=mg%2C1%2C28&id=491&fbclid=IwAR1l8gZ6NIfseuVmUZzCwG8vHJ3g-ddcwzVpZS8biWa2WRMfSrj5xAX69jg

Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach zaangażowali się w realizację projektu „Być jak Shakespeare”. Szlifują swoje umiejętności teatralne, uczą się występów publicznych, poszerzają zdolności planowania i pracy w grupie.

 

Przedsięwzięcie powstaje w ramach pozyskanego grantu z programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt uzyskał również grantowe dofinansowanie z Gminy Brusy.

Finałem działań grupy 22 młodych ludzi, pod opieką nauczyciela Jędrzeja Czarnowskiego, ma być wspólnie przygotowana sztuka teatralna. Prowadzą do tego warsztaty, wyjazdy i spotkania integracyjno-edukacyjne, które młodzież zaplanowała w ramach przedsięwzięcia. Część z nich udało się już zrealizować. Część przeprowadzana jest w dobie epidemii – online.

Projekt „Być jak Shakespeare” można śledzić na Facebooku, Instagramie i Tiktoku realizatorów. Zapraszamy!

FACEBOOK

INSTAGRAM

TIKTOK

120799081_187347149683243_7158927378851501440_n.jpg

120650129_187301086354516_7968493148973107980_n.jpg

 

 

 

 

Inf. UM Brusy. Na podstawie inf. realizatorów projektu.

środa, 18 listopad 2020 10:27

APEL BURMISTRZA BRUS O POMOC DLA POGORZELCÓW

Napisane przez

W nocy z 16 na 17 listopada 2020 roku miał miejsce pożar budynku mieszkalnego w Brusach, w którym mieszka 5 osób, dwoje seniorów na parterze i 3 osobowa rodzina na piętrze. W wyniku zdarzenia najbardziej ucierpiało piętro budynku, które jest praktycznie całe zniszczone. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale wszystkie pomieszczenia, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru, trzeba wyremontować.

Prosimy ludzi dobrej woli o wsparcie rzeczowe na rzecz poszkodowanych. Potrzebne jest praktycznie wszystko, co jest niezbędne do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym, począwszy od środków czystości, po meble czy sprzęt agd. Niezbędne są także materiały budowlane i wykończeniowe, aby wyremontować zniszczone pomieszczenia.

Szczegóły dotyczące wsparcia bardzo proszę ustalać z Panem Rafałem Rytlewskim tel. 664 159 940 lub Panią Bogumiłą Rytlewską tel. 600 069 283.

Zostało uruchomione konto bankowe, na które można dokonywać wpłat.
Bank Spółdzielczy w Koronowie Nr konta: 19 8144 0005 2118 0500 0417 0006

 

IMG_20201117_114852.jpg

IMG_20201117_114858.jpg

IMG_20201117_115336.jpg

wtorek, 17 listopad 2020 12:25

Planowane wyłączenia prądu - dot. Orlik

Napisane przez

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 20 listopada 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 – Orlik numery: 22, 23, 24, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

Z okazji mijającej 110. rocznicy urodzin wspominamy dziś, 17 listopada, postać bł. ks. Józefa Jankowskiego. Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zapaliły znicz przy kapliczce upamiętniającej kapłana. Kapliczka znajduje się w centrum wsi Czyczkowy, z której pochodził Błogosławiony. 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

W sposób szczególny Gmina Brusy oddaje cześć bł. ks. Józefowi Jankowskiemu podczas corocznych obchodów rocznicy nadania patronatu Miastu i Gminie Brusy. Tegoroczne uroczystości odbyły się w niedzielę, 18 października. W kościele parafialnym w Brusach została odprawiona uroczysta msza św. Szczególnym gestem upamiętnienia bł. ks. Jankowskiego było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patrona Brus, znajdującą się w bruskiej świątyni. Wiązankę złożył Burmistrz Brus Witold Ossowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Łącki. 

Błogosławiony patronuje również wspomnianej wyżej Szkole Podstawowej w Czyczkowach oraz kościołowi w Męcikale. Społeczność szkolna wspomina bł. ks. Jankowskiego co roku również 16 października. Parafia Brusy w mszy św. odpustowej wspominała Patrona w niedzielę, 18 października. 

700x450-crop-90-img_2449.jpg

700x450-crop-90-img_2453.jpg

Życiorys bł. ks. Józefa Jankowskiego

Urodził się 17 listopada 1910 r. w m. Czyczkowy k. Brus, na Pomorzu, jako drugi syn z ośmiorga dzieci Roberta i Michaliny. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką religijnością, zamiłowaniem do modlitwy i wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Bardzo wcześnie usłyszał w swoim sercu wezwanie Chrystusa do służby kapłańskiej. Szkołę średnią rozpoczął w Sucharach, a ukończył w "Collegium Marianum" w Wadowicach, na Kopcu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 2 sierpnia 1936 r. z rąk bpa gnieźnieńskiego Antoniego Laubitza, w Sucharach.

Jako kapłan i pallotyn, z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje zwyczajne obowiązki duszpasterskie. Pełnił funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie i okolicy, był opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939 r. i wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji niemieckiej.

16 maja 1941 r. został aresztowany przez Gestapo, przewieziony na Pawiak, a po dwóch tygodniach okrutnych tortur - do obozu zagłady w Oświęcimiu. Tam, wyniszczony ciężką pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę, odszedł do Pana 16 października 1941 r. Jak naoczni świadkowie stwierdzają, wszystkie prześladowania, poniżenia i udręki, zadawane mu z nienawiści do wiary i kapłaństwa, znosił z godnością i spokojem, tak że nawet oprawcy dziwili się jego postawie. Gdy zakończył swoją drogę męczeńską, miał zaledwie 31 lat życia i 5 lat kapłaństwa. Ciało jego zostało spalone w krematorium obozowym.

Ks. Józef Jankowski był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią, ale też i stanowczością, solidnym wykonywaniem obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka.

Ks. Józef Jankowski był poszukiwanym spowiednikiem i bardzo cenionym kierownikiem duchowym. Młodym i żarliwym sercem kapłańskim ukochał dzieci i młodzież. Starał się prowadzić młodych ludzi pewnymi ścieżkami do świętości, zachęcał ich do wchodzenia na małą drogę dziecięctwa duchowego św. Tereni, która wywarła głęboki wpływ na jego życie wewnętrzne.

Szczerą troską duszpasterską otaczał swoją rodzinę. Można powiedzieć, że był dla niej korespondencyjnym przewodnikiem duchowym. Z wyjątkowym współczuciem pochylał się nad cierpiącymi i konającymi. Gorąco modlił się, aby być wielkim apostołem i zdobyć dla Chrystusa wiele dusz.

Idąc za przykładem św. Wincentego Pallottiego stawiał sobie najwyższe wymagania w konsekwentnym dążeniu do świętości. Pragnął ukochać Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego życia. Uczył wszystkich słowem i przykładem szczególnej miłości do Jezusa Eucharystycznego i szczerego zawierzenia Matce Bożej, Królowej Apostołów.

Aktu beatyfikacji ks. Józefa Jankowskiego dokonał Ojciec Św. Jan Paweł II, w ramach wyniesienia na ołtarze 108 polskich Męczenników za wiarę, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

bł._ks._Józef_Jankowski.jpg

10 stycznia 2021 roku odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w Brusach poszukuje wolontariuszy!

 

Co roku bruski sztab WOŚP mógł liczyć na pomoc wielu wolontariuszy, dzięki którym wszystkie dotychczasowe finały w Brusach odbywały się sprawnie i z bardzo dobrymi efektami. Dziś już wiemy, że z uwagi na pandemię przebieg 29. Finału WOŚP w gminie Brusy będzie miał ograniczoną formę. Przeprowadzona zostanie wyłącznie zbiórka publiczna do puszek. Sztab w Brusach został zarejestrowany, jak co roku, przy Centrum Kultury i Biblioteki (nr 2311) i zaprasza do współpracy!

Zostań wolontariuszem WOŚP. Wejdź na stronę https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ i postępuj według wskazówek. Uwaga! Osoby pełnoletnie mogą rejestrować się samodzielnie. Osoby nieposiadające 18 lat mogą dokonać rejestracji wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Liczba wolontariuszy w sztabie w Brusach jest ograniczona do 30.

Zapraszamy!

125522384_2768350126754895_3332104873487660370_n.png

Gmina Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informują o wynikach Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej dla dzieci i młodzieży, zorganizowanego w ramach 100. rocznicy powrotu Brus do Macierzy.

Na konkurs wpłynęło 27 zgłoszeń wraz z nagraniami video uczestników. Jury w składzie: Katarzyna Kamrowska, Ireneusz Drobiński i Marcin Stoltmann zadecydowało o następujących wynikach:  

 

Kategoria I: PRZEDSZKOLA     zgłoszeń - 11

SOLO                                                 

I miejsce         - Adam Czarnowski „Złota trąbka”, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. św. Józefa w Brusach VIDEO

II miejsce        - Magdalena  Kosak Główczewska „Gdy żołnierze idą drogą” VIDEO

III miejsce       - Patrycja Krzoska „Co to jest niepodległość?”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach VIDEO

III miejsce       - Kinga Kosikowska  „Mój dom”, Szkoła Filialna w Przymuszewie VIDEO

Wyróżnienie   - Michalina Spot Gliszczyńska  „Wojenko, wojenko”, Szkoła Podstawowa nr 1  im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce         - Słoneczka  „Jest takie miejsce - Polska”, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. św. Józefa w Brusach VIDEO

II miejsce        - Zerówka (a i b) „My, Pierwsza Brygada”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

III miejsce       - Przedszkole z Rolbika  „Symbole Polski”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach Filia Rolbik VIDEO

Wyróżnienie   - Świetliki  „Defilada”, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. św. Józefa w Brusach VIDEO

Wyróżnienie      - Zerówka „C” gr. 1 ”Serce w plecaku”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

Wyróżnienie      - Zerówka „C” gr. 2 ”Serce w plecaku”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

 

Kategoria II: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III      zgłoszeń – 8

SOLO

I miejsce         - Nina Stoltmann  „Warszawskie dzieci”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

II miejsce        - Wiktoria Weltrowska „Szara Piechota ”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach VIDEO

III miejsce       - Martyna Prieba „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

Wyróżnienie   - Piotr Kalaczyński „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce         - Męcikalaki   „Polska flaga”, Szkoła Podstawowa w Męcikale VIDEO

II miejsce        - Kinga Kloskowska i Zuzanna Zblewska  „Białe róże ”, Szkoła Podstawowa w  Czapiewicach VIDEO

III miejsce       - Kaszubskie dzieci „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach VIDEO

Udział               - Rodzina Chabowskich „Przybyli ułani pod okienko” 

 

Kategoria III: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI                   zgłoszeń - 6

SOLO

I miejsce         - Krygowska Marlena  „Białe róże”, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie VIDEO

II miejsce        - Zuzanna Masiak „Białe róże”  VIDEO

III miejsce       - Bianka Ostrowska „Białe róże”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach VIDEO

Wyróżnienie:  - Filip Kłopotek „Przybyli ułani pod okienko”, Szkoła Podstawowa w Męcikale VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce         - Klasa IV   „Uwięziony ptak”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach VIDEO

II miejsce        - Klasa V   „W listopadzie”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach VIDEO

 

Kategoria III: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII – VIII                zgłoszeń - 2

SOLO

Wyróżnienie:  - Katarzyna Kalaczyńska  „Mazurek Dąbrowskiego”, Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie VIDEO

ZESPOŁY

I miejsce - Rozśpiewani Zaboracy   „Co to jest niepodległość?”, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach VIDEO 

                        

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie i gratulujemy wyników!

 

 

 

 

 

 

Inf. CKiB Brusy, UM Brusy.