czwartek, 13 styczeń 2022 15:11

Uwaga silny wiatr!

Napisane przez

13.01.2022_silny_wiatr.jpg

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Brusach (wnioski w załącznikach poniżej).

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących (liczone od 01.07.2021, tj. do 30.06.2022 r.),
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

 

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Pomocą służą również pracownicy Urzędu Miejskiego w Brusach - tel. 52 39 69 374, 52 39 69 363.

 

 

s1_A5.jpg 

środa, 12 styczeń 2022 09:06

Uwaga marznące opady!

Napisane przez

12.01.2022_marznące_opady.jpg

Od 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wynosi 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Tak, jak dotychczas właścicielom budynków jednorodzinnych przysługuje ulga za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku, właściciel nieruchomości jest pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOK-u.

Zmiana wysokości opłaty nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji. 

Dodatek osłonowy jest pomocą w zniwelowaniu rosnących cen energii, gazu czy żywności. Wnioski o jego otrzymanie można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach przyjmuje je w wersji papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub należy uwierzytelnić go z wykorzystaniem profilu zaufanego. WNIOSEK I INSTRUKCJA DO POBRANIA PONIŻEJ.

dodatek_oslonowy.png

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dodatek_osłonowy_wyliczenia.png

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego jest nie objęty podatkiem dochodowym, ani nie podlega egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Ponadto obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach, tel. 52 39 69 396, 52 39 69 385 lub na www.gov.pl

RPO.jpg

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach jako realizator projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 pt. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”, uprzejmie informuje  mieszkańców obszaru rewitalizacji wskazanym uchwałą Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023 o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach.

W styczniu 2022 r.:

1. Pedagog :
• 12.01.2022 r. w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.00
• 17.01.2022 r. w godzinach 8.00-9.00
• 19.01.2022 r. w godzinach 13.00-14.00
• 24.01.2022 r. w godzinach 8.00-9.00
• 26.01.2022 r. w godzinach 18.00-19.00

2. Psycholog – 24.01.2022 r. w godzinach od 15.00-19.00
31.01.2022 r. w godzinach od 15.00-19.00

3. Warsztaty umiejętności rodzicielskich
• 12.01.2022 r. w godzinach 18.00-20.00
• 26.01.2022 r. w godzinach 18.00-20.00

Osoby zainteresowane mogą umówić się oraz uzyskać dodatkowe informację pod numerami telefonów: 52 3969388 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach) oraz 52 3355522 (Placówka Wsparcia Dziennego).

środa, 05 styczeń 2022 08:06

Uwaga oblodzenie!

Napisane przez

05.01.2022_oblodzenie.jpg