środa, 05 styczeń 2022 08:29

XVII KONKURS JASEŁEK W JĘZYKU KASZUBSKIM

Napisane przez Weronika Synak

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do udziału w XVII Konkursie Jasełek w Języku Kaszubskim, który odbędzie się w piątek 28 stycznia 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach o godz. 9.00.

Konkurs Jasełek w Języku Kaszubskim jest adresowany  do dzieci i młodzieży z Gminy Brusy. Widowisko należy przygotować w języku kaszubskim, wyjątek stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, które mogą przygotować widowisko w języku polskim. Czas trwania spektaklu – do 20 minut.

Zespoły będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

- przedszkola

- szkoły podstawowe klasy 0 – III

- szkoły podstawowe klasy IV – VIII

- szkoły ponadpodstawowe

 

Zgłoszenia grup jasełkowych oraz karty uczestnika prosimy dostarczyć najpóźniej do 24 stycznia br.  (poczta, telefon., mail) na adres:

Chata Kaszubska im. Józefa Chełmowskiego

Brusy Jaglie 11 B, 89-632 Brusy

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

tel. 52 3969331, 52 396 9334

 

Regulamin, zgłoszenie i karta uczestnika dostępne na stronie www.ckibbrusy.pl

 

700_FO27919622_04250a89cb5432cf07cca283fd85ba2e.jpg

 

środa, 05 styczeń 2022 08:24

Planowane wyłączenia prądu - dot. Męcikału, Czapiewic

Napisane przez Weronika Synak

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

 • 12 stycznia 2022 w godzinach od 8:00 do 9:00 oraz 12:30 – 14:00 – Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu
  w miejscowości: Męcikał ul. Lipowa, Jaśminowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Chabrowa, Jesionowa, Kasztanowa, Dąbek od 12 do 22, oraz 29, 31, i przyległe.

Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy,
aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

 • 13 stycznia 2022 w godzinach od 8:00 do 9:30 oraz 14:00 – 15:00 – Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu
  w miejscowości: Czapiewice od 15 do 22, Czapiewice Wybudowanie 11, 12, 13, 21,
  i przyległe.

Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy,
aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

 • 13 stycznia 2022 w godzinach od 8:30 do 14:30 - Czapiewice od 1 do 14, od 24 do 37, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22 

czwartek, 30 grudzień 2021 17:38

BUDŻET GMINY BRUSY NA ROK 2022 UCHWALONY

Napisane przez Weronika Synak

Dziesięcioma głosami „za”, przy trzech wstrzymujących Rada Miejska w Brusach przyjęła budżet na rok 2022. Nakłady inwestycyjne stanowią w nim 17 procent wszystkich wydatków.

Dochody Gminy Brusy ustalono na poziomie 81,6 mln zł. Wydatki to 84,8 mln zł. Deficyt w wysokości niespełna 3,2 mln zostanie pokryty z wolnych środków.  Na inwestycje Gmina planuje przeznaczyć około 14 milionów złotych.

- Na liście zadań jest kontynuacja budowy dróg, mam tutaj na myśli między innymi osiedle Słoneczne, jest to projekt wieloletni. Przystępujemy także do kolejnego etapu budowy odwodnienia w mieście Brusy, a więc rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. Ten etap zakłada budowę zbiornika retencyjnego na Osiedlu Słowackiego wraz z budową kolektorów deszczowych. Ważnym zadaniem, które zostanie zakończone w pierwszym kwartale roku 2022 jest rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach – zapowiada Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

W przyszłym roku ruszy także budowa hali sportowej. Gmina otrzymała na to zadanie prawie 10 milionów złotych rządowego dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. Warto dodać, że na 14 milionów złotych zaplanowanych jako wydatki majątkowe, aż połowa to środki pozyskane z różnego rodzaju dofinansowań zewnętrznych.

W przyszłorocznym budżecie na realizację funduszu sołeckiego zapisano 790 tysięcy złotych.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3

 

czwartek, 30 grudzień 2021 10:58

SĄ PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU

Napisane przez Weronika Synak

Kolejne 434 tony materiałów zawierających azbest planuje unieszkodliwić Gmina Brusy. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 205 tysięcy złotych. Operacja usuwania i unieszkodliwiania azbestu prowadzona będzie do końca roku 2022.

Azbest to substancja rakotwórcza. Znajduje się on między innymi w starych, eternitowych pokryciach dachowych. – Jest to wciąż bardzo poważny problem, ponieważ nadal nawet na budynkach mieszkalnych zalega spora ilość takich materiałów – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Można się ich pozbyć przy okazji wymiany pokrycia dachowego. Ważne, aby nie robić tego samodzielnie. Należy pamiętać, że zadanie powinno być wykonywane przez specjalistyczną firmę, która w sposób bezpieczny zdemontuje, wywiezie i unieszkodliwi azbest. Część kosztów wykonania tych czynności pokryje Gmina Brusy z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania może wynieść do 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu oraz do 300 zł jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. Potrzebę demontażu eternitowego dachu należy wcześniej zgłosić w Urzędzie Miejskim.

Obecnie trwająca akcja usuwania azbestu nie jest pierwszą w gminie. Samorząd Brus organizuje pomoc w tym zakresie już od roku 2009. Do tej pory unieszkodliwiono prawie 2200 ton tych niebezpiecznych substancji. Pozyskane dotychczas dofinansowania to prawie 1,4 mln złotych.

azbest.jpg

czwartek, 30 grudzień 2021 10:21

XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Obejrzyj obrady na żywo!

Napisane przez Weronika Synak

Przypominamy! 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Radni będą podejmować uchwały w sprawach:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022 – 2029
b) uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
c) zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
e) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego
f) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021 – 2024
g) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021

 

OBEJRZYJ OBRADY NA ŻYWO>>>>>

czwartek, 30 grudzień 2021 08:55

31 grudnia kasa urzędu czynna do godz. 11:00

Napisane przez Weronika Synak

jfjhjkkk.jpg

czwartek, 30 grudzień 2021 08:55

Nowości w programie Czyste Powietrze w 2022 roku

Napisane przez Weronika Synak

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 000 zł, a także zmiany w dotychczasowym programie - to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 rok. 

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

 • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
 • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 000 zł;
 • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 roku będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

 • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

 

 

 

Inf. https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/nowosci-w-programie-czyste-powietrze-w-2022-roku

 

 

środa, 29 grudzień 2021 14:14

BURMISTRZ BRUS WRĘCZYŁ ODZNACZENIA ZASŁUŻONYM KRWIODAWCOM

Napisane przez Weronika Synak

Honorowi krwiodawcy z miasta i gminy Brusy zostali docenieni za systematyczne oddawanie krwi i szlachetne działanie na rzecz drugiego człowieka. Spotkanie odbyło się 28 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach.

W wydarzeniu uczestniczyli zasłużeni krwiodawcy, którzy regularnie oddają krew i osiągają wysokie ilości donacji. 9 osób uhonorowano odznaką Honorowy Dawca Krwi „Zasłużony dla zdrowia narodu”. Krwiodawcy Ci oddali ponad 20 litrów życiodajnego płynu. Odznaczeni zostali: Roman Benc, Jan Czapiewski, Błażej Hoppe, Dawid Kiedrowicz, Patrycjusz Pozorski, Andrzej Sitarek, Tomasz Lepak, Franciszek Lepak, Grzegorz Niesiołowski.

18 krwiodawcom przyznano odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia, tj. złote, srebrne i brązowe. W przypadku kobiet, aby uzyskać to odznaczenie, należy oddać odpowiednio 15, 10 i 5 litrów krwi. Mężczyźni natomiast muszą uzyskać ilość 18, 12 i 6 litrów oddanej krwi.

Odznaczeni odznaką I stopnia: Łukasz Miszewski, Marek Rodzeń, Dariusz Sielski, Karol Lemańczyk, Rafał Lepak.

Odznaczeni odznaką II stopnia:  Ewa Rydygier, Wiesław Czarnowski, Paweł Ossowski, Piotr Pastwa, Paweł Wałdoch.

Odznaczeni odznaką III stopnia: Małgorzata Czarnowska, Andrzej Ossowski, Rafał Rafiński, Jacek Warnke, Szymon Michałka, Bartosz Żychliński, Agnieszka Piekarska, Andrzej Pestka.

Odznaczenia zasłużonym krwiodawcom wręczyli: Burmistrz Brus Witold Ossowski, Sekretarz Gminy Brusy Mariola Rodzeń oraz zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach na czele z prezes Agnieszką Drzewicką.

Warto dodać, że bruski Klub Honorowych Dawców Krwi, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, od lat organizuje cykliczne akcje poboru krwi przy Domu Strażaka w Brusach. Takich inicjatyw w bieżącym roku odbyło się 7 i dzięki nim udało się pozyskać 78 litrów krwi pełnej od 174 osób. Klub obecnie liczy ponad 100 członków, a w bazie prowadzonej przez Urząd Miejski w Brusach zarejestrowanych jest ponad 230 krwiodawców.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

środa, 29 grudzień 2021 11:35

KOLEJNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH BĘDĄ OŚWIETLONE

Napisane przez Weronika Synak

Osiem kolejnych przejść dla pieszych w Brusach zostanie wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo. Będą one oświetlone oraz na nowo oznakowane.

Wyznaczone do przebudowy przejścia znajdują się na ulicy Ogrodowej oraz na Armii Krajowej. Ogrodowa to droga gminna, więc to zadanie zrealizuje samorząd Brus. Ma ono kosztować niecałe 110 tysięcy złotych, z czego 81 tysięcy to dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tutaj zmodernizowanych będzie pięć przejść dla pieszych.

- Zadanie to poprawi bezpieczeństwo ruchu na tych przejściach, szczególnie w kontekście dzieci i młodzieży uczęszczającej do naszych placówek szkolnych i przedszkola, mieszczących się właśnie przy ulicy Ogrodowej w Brusach – mówi Witold Ossowski, burmistrz Brus.

Trzy przejścia na ulicy Armii Krajowej modernizować będzie z kolei Powiat Chojnicki, bo jest to droga powiatowa. O realizację tej inwestycji zabiegała Gmina Brusy. Samorząd zgodził się też partycypować w jej kosztach. Chojnickie starostwo dostało na to zadanie 48 tysięcy złotych rządowego wsparcia. Realizacja obu inwestycji ruszy wiosną przyszłego roku. Wszystko będzie gotowe jeszcze przed wakacjami.

To nie pierwsza taka modernizacja przejść dla pieszych w Brusach. Wcześniej podobne przebudowy wykonano w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

_DSC1256.jpg

środa, 29 grudzień 2021 10:34

Uwaga marznące opady! Kolejne ostrzeżenie.

Napisane przez Weronika Synak

29.12.2021_marznące_opady.jpg