piątek, 12 luty 2021 11:50

Grypa ptaków. Dowiedz się jak postępować.

Napisane przez

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach zwraca się z apelem o przestrzeganie ograniczeń i obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 

Hodowcy i posiadacze drobiu, zarówno fermowego jak i przyzagrodowego, są proszeni o podjęcie pilnych i skutecznych działań mających na celu ochronę drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, a także wzmożenie czujności i zgłaszanie do lekarzy weterynarii wolnej praktyki, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach lub właściwego urzędu gminy przypadków podejrzenia zakażenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, odwykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

hpa_ulotka.jpg

 

Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowym w duchowości chrześcijańskiej i relacjach rodzinnych. W tym to też okresie śpiewamy piękne kolędy i pastorałki, które wprowadzają nas w ten wyjątkowy świąteczny klimat. W naszej tradycji mamy piękne pieśni bożonarodzeniowe, do nich możemy zaliczyć nową kolędę, która powstała w obecnym czasie, a jej tytuł to „Wielka Miłość Ukryta”. Tekst tej przepięknej kolędy napisała Honorat Siergun, dyrygentka Chóru „Oremus” z Miłakowa. Natomiast muzykę do niej skomponował znany piosenkarz i kompozytor Andrzej Rybiński ze swoim synem Kacprem Rybińskim, oni też włączyli ją do swojego repertuaru kolędowego.

Każda kolęda ma swoją historię. Powyższa pieśń, miała początek w małej miejscowości w Orliku w klasztorze sióstr franciszkanek, w którym to gościł Andrzej Rybiński na zaproszenie o. Arkadiusza Czaja franciszkanina - kapelana klasztoru, który przed wstąpieniem do zakonu występował razem z Rybińskim i innymi znanymi artystami na scenie jako artysta. To właśnie w Orliku powstał projekt skomponowania nowej kolędy. A napisanie tekstu zaproponowano Honoracie Siergun w czasie „Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej. Kolęd”, który odbył się 19 stycznia 2020 roku w Brusach. Dyrygentka z Miłakowa należy do współczesnych, uzdolnionych artystów w dziedzinie muzyki chóralnej. Sam tekst bardzo spodobał się Andrzejowi Rybińskiemu. Kolęda zyskała wielkie uznanie u znawców muzyki i słuchaczy pod względem treści, jak i kompozycji muzycznej. Jest często i chętnie emitowana w rozgłośniach radiowych i w Internecie, a na przyszłe święta Bożego Narodzenia zaplanowane jest nagranie teledysku dla telewizji. Kolęda ta może być śpiewana również przez chóry i schole. Sami autorzy kolędy podkreślają, że pragną przez nią wlać w serca ludzi nadzieję, w tych trudnych czasach pandemii.

POSŁUCHAJ KOLĘDY>>>>>

DSC_3755.JPG

 

 

 

Autor artykułu: Beata Bruska – Włosek.

środa, 03 luty 2021 13:02

29. FINAŁ WOŚP W BRUSACH – PODSUMOWANIE

Napisane przez

Nietypowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Brusy za nami. Zebrano łącznie pond 9 tys. zł. Pieniądze wesprą dziecięce oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, w naszej gminie odbywała się kwesta uliczna i sprzedaż gadżetów WOŚP. Kwestowało łącznie 13 wolontariuszy zarejestrowanych w sztabie nr 2311 przy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Była to młodzież ze szkół w Brusach i Leśnie. Kwesta odbyła się w Męcikale, Kosobudach, Leśnie i Brusach, pod kontrolą miejscowej policji.

Łącznie udało się zebrać 9 363, 44 zł. W ubiegłym roku z kwesty na terenie Gminy zebrano ponad 20 tys. zł. Pamiętać jednak należy, że w tym roku kwesta trwała mniej godzin, było mniej wolontariuszy, nie było koncertu i innych imprez okolicznościowych i mniej wiernych udających się na mszę w naszych kościołach. To wszystko wpłynęło na taki, a nie inny wynik.

Warto dodać, że sztab w Brusach przed finałem WOŚP (31.01) uruchomił e-Skarbonkę. Zebrano do niej dodatkowe 845 zł.

 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie WOŚP 2021 w Brusach serdecznie dziękujemy!

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inf. i fot. CKiB Brusy.

 

Dziś odbywa się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni będą podejmować uchwały w sprawach:

 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2020 – 2025.
 • planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok
 • rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku
 • środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022

SESJA JEST TRANSMITOWANA NA ŻYWO. ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA! 

LINK DO TRANSMISJI

 

W sobotę, 13 lutego, odbędzie się promocja książki "Biskup Konstantyn Dominik nadzwyczajnie zwyczajny". Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Brusach serdecznie zaprasza do udziału!

Konstantyn_Dominik__kopia.jpg

Biskup Konstantyn Dominik został wybrany patronem roku 2021 podczas ubiegłorocznego (03.10.2020) posiedzenia Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. Zebranie odbyło się w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. W każdym roku, poświęconym danemu patronowi, odbywa się szereg wydarzeń przybliżających postać wybranej osoby lub organizacji. Więcej o nich można poczytać m.in. na oficjalnej stronie ZKP www.kaszubi.pl

Jedną z inicjatyw związanych z patronem jest książka "Biskup Konstantyn Dominik nadzwyczajnie zwyczajny".  To publikacja podsumowująca IV konferencję popularnonaukową "Wielcy ludzie małego Pelplina" i zbiór m.in. artykułów autorstwa: ks. Jana Walkusza, ks. Karola Misiurskiego (byłego wikariusza bruskiej parafii), ks. Krzysztofa Kocha, Eugeniusza Pryczkowskiego i Krystiana Rinka, traktujących o życiu i powołaniu Biskupa Konstantyna Dominika. Publikacja powstała pod redakcją Bogdana Wiśniewskiego. Promocja książki odbędzie się w najbliższą sobotę, 13 lutego, po wieczornej mszy św. o godz. 18.00, w kościele parafialnym w Brusach. Publikację będzie można zakupić. 

SKMBT_C25321021014540.jpg

środa, 10 luty 2021 13:49

Przedłużony nabór na rachmistrzów spisowych

Napisane przez

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

SPRAWDŹ CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ZOSTAĆ RACHMISTRZEM>>>>>

 

Clipboard01.jpg

piątek, 05 luty 2021 14:12

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

Napisane przez

Burmistrz Brus zapewnia transport na szczepienie mieszkańcom miasta i gminy Brusy z niepełnosprawnością oraz tych, którzy mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.


Potrzebę organizacji transportu, po uprzednim ustaleniu  terminu szczepienia w punkcie szczepień, należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Brusach, u koordynatora ds. transportu p. Agnieszki Drzewickiej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 pod nr tel. 52 396 9 325.

Pierwszy dowóz mieszkańca naszej gminy do punktu szczepień w Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Sp.j. w Brusach odbył się 4 lutego br.

Transport jest organizowany zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego i jest przeznaczony jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  w stopniu znacznym  o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19? PRZECZYTAJ >>>>>

 

IMG 7892

IMG 7893

piątek, 05 luty 2021 13:39

KORONAWIRUS - ZMIANY OD 12 LUTEGO

Napisane przez

"Wprowadzamy nowe, łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców, ale też jesteśmy w stałym kontakcie z medykami. Ponieważ liczba zajętych łóżek i respiratorów jest teraz na stabilnym poziomie, chcemy wracać do normalności. Robimy to z dużą ostrożnością. Wirus wciąż jest groźny – każdego dnia do szpitali trafiają kolejne osoby z Covid-19. Chcemy uniknąć nowej fali zachorowań. Nadmierne poluzowanie zasad mogłoby doprowadzić do ponownego, dużego wzrostu liczby pacjentów. Dla niektórych Covid-19 jest chorobą śmiertelną. Dlatego otwieramy niektóre placówki, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. " - czytamy na państwowej stronie www.gov.pl/koronawirus

Podczas dzisiejszej (05.02) konferencji rząd przedstawił łagodniejsze rozwiązania dot. panujących w kraju obostrzeń w dobie epidemii koronawirusa. Rozwiązania zostaną wprowadzone warunkowo od 12 lutego na okres dwóch tygodni. 

NOWE OBOSTRZENIA - OD 12 LUTEGO DO 26 LUTEGO

 • Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
 • Nadal obowiązuje reżim sanitarny
 1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
 2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
 4. Stoki otwarte.
 5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 6. Siłownie dalej zamknięte.
 7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Pamiętajmy zatem o zasadach bezpieczeństwa i higieny. Miejmy zdrowie nasze, ale też innych zawsze na pierwszym miejscu!

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego