98043

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

98044

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

98045

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

98046

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W okresie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Brusach będzie pełnić dyżury:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Brusach w godzinach pracy urzędu (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, we wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz telefonicznie pod numerem 523969379
  • telefonicznie pod numerem 523969379 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 15.00 do 20.00, we wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00).

Gminne Biuro Spisowe informuje również o przygotowanym w Urzędzie Miejskim w Brusach stanowisku komputerowym, gdzie zainteresowani rolnicy, nieposiadający technicznych warunków dokonania samospisu (np. brak komputera lub Internetu), będą go mogli dokonać.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do współtworzenia strategii rozwoju gminy - dokumentu określającego kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW!

Oficyna  Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie gminy Brusy realizuje „Strategie Rozwoju gminy Brusy na lata 2021-2030”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez Państwa, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

https://brusyankieta.webankieta.pl/

 

śp. Janusz Antkowiak (20.05.1924 - 31.08.2002) -  Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Brusy.

Po wybuchu II wojny światowej został wywieziony do Generalnego Gubernatorstwa. Wcielony do 12 Dywizji Piechoty, z którą doszedł do Szczecina, w lipcu 1947 r. został zmobilizowany i rozpoczął pracę w Państwowej Wytwórni Win w Lądku Zdroju. Następnie zorganizował i uruchomił Zakład Winiarski Spółdzielni Las w Kłodzku. W grudniu 1953 r. został przeniesiony do Brus na stanowisko Dyrektora Naczelnego Chojnickich Zakładów Produkcyjnych "Las", które w 1974 roku zostały przekształcone w BYDGOSKIE Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las". Był inicjatorem i twórcą rozbudowy i unowocześnienia przedsiębiorstwa i produkcji.

 

98029

poniedziałek, 31 sierpień 2020 22:16

Planowane wyłączenia prądu

Napisał

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

  1. W dniu 1 września 2020 r. w godzinach od 8:00 do 11:30 – Brusy ul. Frezjowa działka 391/21, i przyległe.
  2. W dniu 3 września 2020 r. w godzinach od 8:00 do 11:30 – Przymuszewo od 1 do 12, i przyległe.
  3. W dniu 4 września 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:30 – Czarnowo Wybudowanie 28, 32, 33, 34, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem:

http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

poniedziałek, 31 sierpień 2020 22:12

Dożynki Parafialne w Kosobudach

Napisał

30 sierpnia br. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach obchodziła Dożynki Parafialne. Z tej okazji została odprawiona uroczysta msza św. pod gościnnym przewodnictwem ks. Krzysztofa Jakubka – proboszcza Parafii św. Anny w Przechlewie oraz ojców franciszkanów: Ojca Łukasza Rosiaka i Ojca Joela Kokotta.

Zgodnie z ustalonym w parafii i sołectwie Kosobudy dyżurem dożynkowym, wieniec dziękczynny i dary przygotowali mieszkańcy ulicy Karnowskiego i Szkolnej (prawa strona) oraz bloku spółdzielczego. Starostami Dożynek Parafialnych w Kosobudach byli Lidia i Jacek Miszewscy. Za trud włożony w przygotowanie tegorocznych uroczystości dziękował ks. proboszcz Mirosław Romanowski.

Msza św. miała również wyjątkową oprawę muzyczną zapewnioną przez: Miłosza Gawrońskiego (skrzypce), Janusza Łangowskiego (trąbka i flugiel) oraz Pawła Gawlika (organy).

Ze względu na reżim sanitarny związany z epidemią koronawirusa zrezygnowano z organizacji zwyczajowego festynu dożynkowego. W zamian za to, zgromadzeni w kościele wierni, mieli okazję wysłuchać koncertu wyżej wspomnianych muzyków. Była to swoista uczta dla ucha, jednak warto dodać, że wyjątkowości koncertowi dodawały zabytkowe organy znajdujące się w kościele w Kosobudach. Instrument pochodzi z okresu późnego baroku, powstał w 1771 r. w Morągu. Początkowo należał do Parafii w Elblągu, później trafił do Kosobud. Jest jednym z zaledwie dwóch tego typu egzemplarzy znajdujących się w województwie pomorskim. Szczegółową historię organów przedstawił tuż przed koncertem w Kosobudach organmistrz Stanisław Gostkowski.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach rozpoczęła w minioną sobotę, 29 sierpnia, Misje Święte, które potrwają przez cały najbliższy tydzień. Szczegółowy harmonogram można uzyskać w Parafii.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

poniedziałek, 31 sierpień 2020 22:08

II Turniej Buczki w Brusach

Napisał

Już po raz drugi zawodnicy ligi buczki spotkali się na turnieju w Brusach. Mecze rozegrało sześć drużyn, po sześciu zawodników. Turniej odbył się w minioną sobotę, 29 sierpnia.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

1. miejsce - Chùtczé Diôbłë Szopa

2. miejsce - Rowerowce

3. miejsce - Krëbanë Brusë

4. miejsce - Nightshadows Wejherowo I

5. miejsce - Krëbanë Brusë II

6. miejsce - Nightshadows Wejherowo II

Turniej odbył się pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego i posła na Sejm RP Marka Biernackiego. Organizatorem była Kaszubska Liga Buczki, grupa zawodników z Brus, na której czele stoi Mikołaj Rydygier. Partnerami sobotniego turnieju byli: Gmina Brusy, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brusy oraz Fundacja Kaszuby.

 

poniedziałek, 31 sierpień 2020 22:07

31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

Napisał

Mija 40 lat od podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa, reprezentując strajkujących stoczniowców, podpisał w Stoczni Gdańskiej umowę z ówczesną władzą ludową. Strajki dobiegły końca, a Polska i cała Europa Środkowa i Wschodnia stanęły u progu wolności. Rozpoczął się proces obalania komunizmu. Podobne trzy umowy zostały podpisane: 30 sierpnia w Szczecinie, 3 września w Jastrzębiu – Zdroju i 11 września w Hucie Katowice, jednak do historii przeszło porozumienie z Gdańska.

 

 
Pierwsze strajki latem 1980 r. rozpoczęły się w Lublinie i w Świdniku. Wtedy zaczęły się rozprzestrzeniać po kraju. Najważniejszy, w Stoczni Gdańskiej, rozpoczęły 14 sierpnia Wolne Związki Zawodowe. Żądano przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy. Wałęsa przybył do stoczni i objął kierownictwo strajku, godząc się na zakończeniu protestu po uzyskaniu obietnicy realizacji postulatów płacowych.


Na wniosek strajkujących ogłoszono jednak strajk okupacyjny i solidarnościowy z innymi zakładami. Żądania strajkujących w Stoczni Gdańskiej zawarto w 21 punktach. Dotyczyły one m. in. możliwości rejestracji wolnych, niezależnych i samorządnych związków zawodowych, co otworzyło drogę do legalnego działania Solidarności. Kolejne mówiły o zniesieniu cenzury, przywróceniu do pracy represjonowanych pracowników oraz o reformie gospodarczej, która zakładała samorząd przedsiębiorstw. Domagano się również zniesienia przywilejów partyjnych, przestrzegania konstytucji w kwestiach wolności słowa i społecznego dostępu do mediów. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) w Stoczni Gdańskiej ogłosił postulaty 17 sierpnia. Wywieszono je spisane na tablicach przy bramie nr 2.

Mimo że wciąż starano się złamać strajkujących, 21 sierpnia przyjechała do Gdańska komisja rządowa. Dwa dni później rozpoczęto rozmowy. 28 sierpnia MKS reprezentował już blisko 700 tysięcy strajkujących pracowników z 700 zakładów w kraju, dlatego strajkujący zaproponowali, żeby umowa z rządem miała charakter ogólnopolski. Dokument końcowy podpisano 31 sierpnia o godz. 16.00.

W 2003 r. sierpniowe postulaty zostały wpisane na listę UNESCO najważniejszych dokumentów świata. Oryginalne tablice od 2014 r. można oglądać w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańskim.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 31 sierpnia świętem państwowym 27 lipca 2005 r. Dzień Solidarności i Wolności obchodzony był po raz pierwszy w 25. rocznicę Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia 2005 roku.

Inf. UM Brusy, Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. 

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu: bialoczerwona.www.gov.pl. W przypadku Gminy Brusy, czyli gminy do 20 tys. mieszkańców, wystarczy 100 podpisów. Warto jednak zebrać jak największą ilość podpisów, bowiem trzy gminy z procentowo największą ich liczbą odwiedzi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Premier weźmie udział w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie.

 

ODDAJ GŁOS – klik

 

97942

 

„Pod biało-czerwoną” to projekt realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem przedsięwzięcia jest integracja mieszkańców poszczególnych miast i gmin, a także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w inicjatywę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

Zakończenie zbiórki podpisów online nastąpi 11 listopada br., natomiast 29 listopada ogłoszone zostaną oficjalne wyniki.

 

Inf. UM Brusy. Źródło: www.gov.pl/web/bialoczerwona