Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

Jeśli już zrealizowałeś obowiązek spisowy przez Internet albo poprzez infolinię spisową, nikt z GUS nie będzie dzwonić do Ciebie w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Prawdziwy rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych, co należy zgłosić na policję.

Pamiętaj, że aż do odwołania rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

 1. Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
 2. Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, zadzwoni do Ciebie rachmistrz – zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

nr-rach-33-1024x688.jpg

 

 

 

 

Źródło: https://spis.gov.pl/nie-spisales-sie-przez-internet-spodziewaj-sie-telefonu-od-rachmistrza/

poniedziałek, 24 maj 2021 14:53

Pomoc dla Rodziny śp. Wojciecha Wróbla

Napisane przez
W ubiegłym tygodniu, 18 maja, w wypadku samochodowym zginął tragicznie mieszkaniec naszej gminy śp. Wojciech Wróbel. Udostępniamy adres strony zrzutka.pl, poprzez którą można pomóc Rodzinie pana Wojciecha.
Serdecznie do tego zachęcamy!
ec0fccdcce72ab840e1756740a158846.jpeg

Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich zaprasza do udziału w warsztacie konserwatorskim w Skansenie Józefa Chełmowskiego w Brusach - Jagliach. Tematem warsztatu będzie rzeźba drewniana. 

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja br., a warsztat odbędzie się latem, w dniach 5-9 lipca. 

 

Fundacja zaprasza do wzięcia udziału w przedsięwzięciu:

- studentów/absolwentów kierunków artystycznych, w tym konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
- pasjonatów chcących wejść w arkana wiedzy w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
- osoby, które mają pewną wiedzę w zakresie prowadzonych warsztatów i chcą ją pogłębiać,
- osoby o duszy artystycznej, które są jak Józef Chełmowski - kreatywne, pomysłowe i wytrwałe.
 
188626987_2101559856650846_1582406891564768454_n.jpg
 

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego Gminy Brusy. Jej wyniki posłużą pogłębieniu diagnozy oraz określeniu celów i kierunków działań strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ankieta online, anonimowa dostępna w terminie 24.05 - 4.06. br. jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUBp4hAxLSV23uxxnnl65ggiDP39Zt4Psiyuw91NckCW7ykA/viewform

Zapraszamy do aktywnego udziału w prowadzonej diagnozie i wypełnienia ankiety!

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach

wtorek, 25 maj 2021 07:10

Ósmoklasiści powodzenia!

Napisane przez

zyczenia_ósmoklasiści.jpg

poniedziałek, 24 maj 2021 12:48

Pomorze walczy ze smogiem!

Napisane przez

Od 30 października 2020 r. na obszarze województwa pomorskiego obowiązują uchwały antysmogowe przyjęte przez Sejmik Województwa PomorskiegoGłównym założeniem ww. uchwał jest likwidacja wszystkich przestarzałych instalacji grzewczych oraz zakaz stosowania paliw niskiej jakości.

Na terenie województwa pomorskiego od 1 stycznia 2021 r. nie można spalać w piecach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Budujesz lub remontujesz dom?

Pamiętaj, że od 2020 roku nowo instalowane kotły, piece lub kominki muszą spełniać wymagania dyrektywy parlamentu europejskiego w sprawie Ekoprojektu (tzw. Ecodesign), która wymaga od nowoczesnego kotła aby zapewnił wysoką sprawność działania oraz niski stopień emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania.

 

Kupując kocioł należy sprawdzić, czy dany egzemplarz w momencie zakupu na 100% posiada certyfikat Ekoprojektu, czy jest on wydany przez uprawnioną jednostkę i czy na pewno dotyczy tej wersji kotła, którą kupujesz.

 • Sprawdź informacje umieszczone na certyfikacie (świadectwie)
 • Upewnij się, że laboratorium, w którym wykonywane było badanie kotła, posiada akredytację.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690) od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz sprzedaży tzw. bezklasowych kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno itp.). Chodzi o takie urządzenia, które przy okazji spalania paliwa wytwarzały także duże ilości szkodliwych zanieczyszczeń.

Ponadto, od 01.04.2017 r. każdy kocioł powinien zostać oznaczony etykietą informującą o klasie energetycznej urządzenia.

 

Jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, takimi jak węgiel, drewno, pellet:

 

KROK 1         Sprawdź na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi kotła datę produkcji i klasę swojego kotła

KROK 2         Jeśli nie jest to kocioł spełniający wymogi Ekoprojektu (z certyfikatem Ecodesign) zobowiązany jesteś wymienić go na określone w uchwale antysmogowej źródła ciepła w następujących terminach:

2.jpg

Za wymianę kotła niespełniającego wymagań Ekoprojektu odpowiedzialny jest właściciel instalacji, w której następuje spalanie paliw!

 

Założenia uchwał antysmogowych w zakresie źródeł ciepła:

 • w przypadku braku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
 • OZE,
 • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
 • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne,
 • instalację na paliwo stałe spełniającą wymogi Ekoprojektu,
 • w przypadku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej. (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
 • sieć gazową lub ciepłowniczą,
 • OZE,
 • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
 • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne.

 

W przypadku zapewnienia przez operatora dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja na paliwo stałe spełniająca wymogi Ekoprojektu, taka instalację można użytkować przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia jej eksploatacji.

Dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy (drewna) w kominkach (również tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej), o ile spełniają one wymagania w zakresie Ekoprojektu, a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.

 

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych prowadzić będzie:

 • burmistrz,
 • Policja,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Właściciel instalacji jest zobowiązany do przedstawienia organom uprawnionym do kontroli:

 • dokumentacji technicznej urządzenia;
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników;
 • dokumentu potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • kopii świadectwa jakości paliwa stałego;
 • dokumentacji potwierdzającej datę oddania instalacji do eksploatacji.

Za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 zł do 5000 zł.

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Właściciele lasów prywatnych, które zostały uszkodzone przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku, mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z odnowieniem powierzchni leśnej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Starosty Chojnickiego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 1,
 2. oryginały faktur potwierdzających poniesione koszty (orka, zakup sadzonek, sadzenie)
 3. wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2,
 4. oryginał wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł,

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348.

W tytule wpłaty należy wpisać „decyzja - zwrot kosztów odnowienia lasu”.

Dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Chojnicach, ulica 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 396 6535. 

 

POBIERZ POTRZEBNE DOKUMENTY>>>>>

 

IMG_2165.JPG

Tylko do 10 czerwca można składać elektroniczne wnioski w ramach naboru programu Moja Woda edycja 2021. Dokumenty złożone dla nieruchomości z terenu województwa pomorskiego rozpatrują pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program Moja Woda jest odpowiedzią na problem suszy w naszym kraju. Ma na celu ochronę zasobów wody poprzez retencję i zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do mikroinstalacji retencyjnych.

Po złożeniu wniosku przez Portal Beneficjenta, wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania dokumentu, podpisania go i dostarczenia wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Gdańsku lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej będziemy przyjmować do 12 lipca 2021.

W programie można otrzymać dotację do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 roku. Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dotacja przewidziana jest zarówno na zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika, jak i na sam zbiornik i instalację, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku należy złożyć przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycja to 2 000 zł. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika lub zbiorników to 2 metry sześcienne. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.  

Ogólne zasady programu zamieszczone zostały na stronie NFOŚiGW

Szczegóły naboru znajdują się tutaj.

Moja_Woda.jpg

 

 

 

 

Źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/miesiac-na-zlozenie-wniosku-w-programie-moja-woda


antena.jpg

Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego z Brusach,
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,
Fundacja im. Jadwigi i Józefa Chełmowskich w Brusach - Jaglie

ogłaszają
II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego

 

1. Patronat nad Konkursem objęła Kapituła Honorowa w składzie: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Burmistrz Brus Witold Ossowski, Ewa Rudnik (córka Józefa Chełmowskiego), Magdalena Wirkus (wnuczka Józefa Chełmowskiego).

2. Konkurs skierowany jest do twórców z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

3. Ideą przedsięwzięcia jest założenie, że współcześni artyści ludowi, czerpiąc w swojej twórczości z tradycji, nadają jej nowy kształt, odpowiadający zmieniającej się rzeczywistości.

4. Konkurs nie jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

5. Celem konkursu jest stworzenie forum prezentacji dzieł współczesnych twórców, ich aktywizacja oraz wyłonienie nowych, szerzej nieznanych artystów nieprofesjonalnych.

6. Konkurs obejmuje prace w następujących dziedzinach sztuki ludowej:
• rzeźba i płaskorzeźba w drewnie
• malarstwo na szkle
• malarstwo na płótnie.

7. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie
do 30 czerwca 2021 roku na adres: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,
z dopiskiem „II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego”;
• nadesłane prace należy podpisać jedynie godłem (pseudonimem). Do pracy konkursowej należy dołączyć, w zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem, informacje dotyczące: 1) imienia i nazwiska artysty, 2) wieku artysty, 3) adresu zamieszkania, 4) tel. kontaktowego, 5) tytułu i wartości zgłoszonej pracy 6) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wg załącznika),

• każdy uczestnik konkursu przedstawia do oceny nie mniej niż 3 prace i nie więcej niż 6 prac. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane
w żadnym innym konkursie.

8. Prace zostaną przedłożone jury konkursowemu, które przyzna nagrody i wyróżnienia biorąc pod uwagę poziom artystyczny prac oraz zgodność ich charakteru z ideą Konkursu. Decyzja jury jest nieodwołalna.

9. Wybrane przez jury prace uhonorowane zostaną nagrodami finansowymi oraz okolicznościowymi dyplomami. Jury przyzna Nagrodę Główną II Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego, na którą składać się będzie: nagroda finansowa ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Statuetka Konkursu ufundowana przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie i Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego w Brusach.

10. Część prac, w tym nagrodzone i wyróżnione, eksponowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie w terminie od 9 lipca do 31 sierpnia 2021 r. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru prac, które będą prezentowane na wystawie.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 9 lipca 2021 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Każdy uczestnik otrzyma stosowne zaproszenie na uroczystość. Uwaga: organizacja wernisażu i wręczania nagród uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej.

12. Za zgodą autorów, wybrane prace mogą być zakupione do zbiorów muzealnych, stąd prośba organizatorów o wskazanie wartości przedstawianych prac.

13. Prace, które nie będą prezentowane na wystawie, można odbierać w dniach następnych po ogłoszeniu wyników konkursu. Prace prezentowane na wystawie pokonkursowej będzie można odbierać po zakończeniu wystawy.

14. Administratorem danych osobowych twórców ludowych jest Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, adres: ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów.

 

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Jaromir Szroeder, Dział Etnograficzny Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, tel. 59 822 8615, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.