piątek, 30 październik 2020 14:11

UWAGA! GĘSTA MGŁA!

Napisane przez

Ostrzeżenie nr 1238 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-10-30, godz. 12:38 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-10-30, godz. 22:00 do 2020-10-31, godz. 09:00.

Prognozuje się gęste mgły miejscami ograniczające widzialność do 100 m.

Co roku Burmistrz Brus przyznaje stypendia uczniom, którzy otrzymują wysokie wyniki w nauce. Ze względu na panującą w kraju epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się online. Podobnie gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

Stypendia trafiły do uczniów z ośmiu placówek szkolnych Gminy Brusy. Za pomocą komunikatorów wykorzystywanych do nauki zdalnej, dyrektorzy szkół przekazali specjalne życzenia, które Burmistrz Brus Witold Ossowski skierował do tegorocznych stypendystów.

Stypendiami zostali nagrodzeni uczniowie klas VI, VII i VIII oraz absolwenci szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 spełnili wymagania zgodne z  regulaminem przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy. Nagrodzeni uczniowie klasy V i VI uzyskali w I i II półroczu średnią ocen nie niższą niż 5.2 i wykazali się co najmniej dobrą oceną z zachowania. Podobnie w przypadku uczniów klas VII, jednak oni mogli wykazać się średnią ocen 5.0. Dobra ocena z zachowania oraz średnia 5.0 na koniec roku szkolnego to wymogi, które musieli spełnić również absolwenci klasy VIII. Ponadto byli oni zobowiązani uzyskać przynajmniej 80-procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Na stypendium mogli liczyć także laureaci konkursów kuratoryjnych.

Stypendia Burmistrza Brus są przyznawane uczniom od 2004 roku.

W tym roku należało również zrezygnować z gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz zatem pogratulował także dyrektorom i nauczycielom, którzy wyróżnili się w minionym roku szkolnym w pracy edukacyjnej, bądź zdobyli awans stopnia zawodowego.

 

Lista stypendystów oraz nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli prezentuje się następująco:

STYPENDYŚCI:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach:

 • Andrzejczak Jakub
 • Dombrowski Kacper
 • Gawin Karol
 • Gierszewska Marta
 • Grela Agata
 • Kloskowska Zuzanna
 • Kobierowska Aleksandra
 • Krasnodębski Mikołaj
 • Majkowska Dominika
 • Orzłowska Lena
 • Ostrowska Bianka
 • Pestka Maksymilian
 • Piechowska Izabela
 • Rogalla Julia
 • Schramke Konrad
 • Szyszka Wiktoria

Absolwenci:

 • Frankenstein Julia
 • Lemańczyk Kornelia
 • Piotrowska Julia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach:

 1. Czapiewska Emilia
 2. Duraj Adrian
 3. Masiak Zuzanna
 4. Pestka Alan
 5. Roda Adam
 6. Wałdoch Agnieszka
 7. Wałdoch Anna

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie:

 1. Brzezińska Oliwia
 2. Hapke Kinga
 3. Kalaczyńska Katarzyna Wiktoria
 4. Kossak Główczewska Martyna
 5. Krygowska Marlena
 6. Krzoska Julia
 7. Lemańczyk Katarzyna
 8. Lepak Nikola
 9. Miszewska Dominika
 10. Prądzińska Daria Aleksandra
 11. Skwierawska Agata Julianna
 12. Szczepańska Maria Lidia

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach:

 • Fifielska Kinga
 • Lemańczyk Julia
 • Miszewski Cezary Kazimierz
 • Miszewski Sylwester
 • Orzech Filip
 • Ossowski Hubert
 • Wałdoch Maria

Absolwentka:

 • Ciemińska Kinga

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach:

 1. Andrearczyk Marta
 2. Grzelak Julia
 3. Kiedrowicz Oliwia Maria
 4. Kiedrowska Patrycja
 5. Synak Weronika

Absolwent:

 1. Zarębski Igor

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni:

 1. Dułak Julia Faustyna
 2. Janikowska Anna
 3. Kłodziński Igor
 4. Peplińska Anna
 5. Peplińska Sandra

Absolwentka:

 1. Trawicka Julia

Szkoła Podstawowa im. St. Sikorskiego w Wielkich Chełmach:

 1. Chrapkowska Lena
 2. Czarnowski Kacper
 3. Czarnowski Ksawery
 4. Kloskowska Agata
 5. Kobus Karol

Szkoła Podstawowa w Zalesiu:

 1. Kloskowska Kinga
 2. Kloskowski Dawid

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach:

 1. Weltrowska Anna

Szkoła Podstawowa w Męcikale:

 • Kroplewski Antoni
 • Maciejewska Martyna

 

Nagrody Burmistrza:

Dyrektorzy:

 • pani Beata Rekowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach;
 • pani Mariola Różycka – dyrektor Przedszkola nr 1 w Brusach;
 • pan Tomasz Rogala – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach;

Nauczyciele:

- ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach: pani Barbara Brzezińska, Danuta Jaroszewska, Aleksandra Turowska, pan Krzysztof Narloch i Bartosz Rogalla,

- ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach: pani Maria Czapiewska, Beata Lubińska i pan Marek Warnke

- ze Szkoły Podstawowej im. księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach pani Mirosława Wielinska

- ze Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni pan Tomasz Klaman

- ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pani Ewelina Krasinkiewicz

- ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu pan Krzysztof Czarnowski

Awans nauczyciela mianowanego:

- z Przedszkola nr 1 w Brusach pani Karolina Pellowska

- ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie: pani Paulina Szymlek i Anna Prądzinska

- ze Szkoły Podstawowej im bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pani Katarzyna Lewinska

Nauczyciel dyplomowany z Przedszkola nr 1 w Brusach pani Magdalena Ossowska.

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Podczas sesji 28 września 2020 r. radni województwa przyjęli uchwały dotyczące zmiany ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy pomorskich miast w pierwszej kolejności będą musieli podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, jeżeli istnieje taka możliwość. Na wsiach natomiast obowiązywać będzie m.in. wymiana pieców i kotłów na nowoczesne.

 

Zasady dla mieszkańców miast

Zgodnie z założeniem uchwały antysmogowej mieszkańcy miast, którzy mają możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, nie mogą stosować kotłów na paliwa stałe. Promowane jest podłączanie się do powyższych sieci, ale również można zastosować paliwa wymienione w uchwale (t.j.: paliwa gazowe, gaz LPG, lekki olej opałowy) albo zainwestować w odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła), jak również korzystać z energii elektrycznej do ogrzewania budynku. 

Łagodniejsze przepisy na wsiach

Na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze. Tutaj też obowiązuje wymiana źródeł ciepła na nowoczesne. Zgodnie z uchwałą zabrania się spalania węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3mm, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 proc. 

Do kiedy wymienić piec i co z kominkami?

Zarówno na wsiach, jak i w miastach z kotłów CO oraz pieców na paliwa stałe można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku (klasa 5 – najwyższa). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają określonej klasy albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić już do września 2024 r.
Co ważne, jeżeli w domu mamy kominek, który nie jest głównym źródłem ogrzewania, nie trzeba z niego rezygnować. Przestarzałe wkłady warto wymienić na nowoczesne, ekologiczne. Dym z kominka nie może być uciążliwy dla sąsiedztwa. Do spalania w kominku należy używać specjalnego drewna lub olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne.

Gdzie szukać wsparcia?

Podstawowym źródłem finansowania wymiany źródeł ciepła jest rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Gminy województwa pomorskiego, na terenie których obowiązywać będzie uchwała, będą mogły przystąpić do rządowego programu STOP SMOG, w którym można uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów dla inwestycji polegających na wykonaniu termomodernizacji i wymianie źródła ogrzewania w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, szczególnie należących do osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 

 

Źródło: pomorskie.eu

piątek, 30 październik 2020 08:37

RUSZA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BRUSACH

Napisane przez

Podpisano umowę na budowę pierwszej części sieci kanalizacji deszczowej w Brusach. Inwestycję wykona chojnicka firma Ekomel. Będzie ona kosztowała 3,4 mln złotych.

W pierwszym etapie roboty będą prowadzone w obrębie ulicy Kalwaryjnej i Dworcowej. „Prace będą polegały na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. W ulicy Kalwaryjnej i Dworcowej zostanie wybudowany kolektor deszczowy, którym będą odprowadzane wody deszczowe z osiedla Słonecznego” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Rozdział sieci kanalizacyjnych zmniejsza ryzyko podtopień podczas obfitych opadów deszczu. Wody opadowe odprowadzane są do naturalnych cieków i zbiorników wodnych. Siecią sanitarną do oczyszczalni płyną natomiast wyłącznie ścieki komunalne. 

Inwestycja na ulicy Kalwaryjnej i Dworcowej zakończy się jesienią przyszłego roku. Będzie to pierwszy z trzech etapów budowy kanalizacji deszczowej w Brusach. Kolejne, obejmujące między innymi rejon osiedla Słowackiego oraz obszar przy oczyszczalni ścieków, mają być zrealizowane do końca czerwca 2023 roku. Samorząd już przygotowuje dokumentację przetargową na oba te zadania. Pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej w Brusach jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

UmowaKanalizacjaEt1_KEP02779.jpg

RPO.jpg

Zadanie jest jedną z części projektu pn. „Odwodnienie miasta Brusy”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Druga edycja programu „Czyste Powietrze” została przygotowana z naciskiem na gospodarstwa domowe z niższymi dochodami. Mogę one otrzymać dotację wysokości nawet 37 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację domu. Należy pozyskać zaświadczenie o dochodach i złożyć wniosek.

Zgodnie z nowymi zasadami programu „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł na osobę lub do 1960 zł (gosp. jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji, maksymalnie 37 tys. zł. Mieszkańcy gminy Brusy, zamierzający złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, są zobowiązani uzyskać zaświadczenie o miesięcznych dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia są wydawane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach. Żądanie wydania zaświadczenia należy złożyć w MGOPS w biurze nr 3 (DO POBRANIA PONIŻEJ). Z pracownikami MGOPS można kontaktować się także pod numerem telefonu 52 39 69 384. Skuteczne złożenie wniosku jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można składać w Urzędzie Miejskim w Brusach. Pracownicy urzędu chętnie pomogą w ich właściwym wypełnieniu. Co ważne, pomoc jest w pełni bezpłatna. Kontaktować należy się z panem Karolem Schramke pod numerem telefonu:  52 39 69 375 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, potrzebne dokumenty wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na www.wfos.gdansk.pl.

Czyste_Powietrze_-_l_i_II_część_programu.jpg

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Dzięki programowi osoby w wieku 70+ mogą uzyskać niezbędną pomoc w czasie epidemii, bez wychodzenia z domu! Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią, a za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej potrzebne wsparcie trafi do seniora.

Drogi Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do ośrodka pomocy społecznej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach będzie z Tobą w kontakcie i ustali w jakiej formie będzie mógł Cię wesprzeć.

 1920x810.jpg

Najczęściej zadawane pytania związane z realizacją akcji #WspierajSeniora:

1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej.

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się w czasie pandemii na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiego stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników OPS (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych. 

8. Czy usługa w ramach programu jest jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Od piątku, 30 października do piątku 6 listopada br. będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu w części ulic, przylegających do cmentarza parafialnego w Brusach.

Ulica ks. Czarnowskiego zostanie objęta ruchem jednokierunkowym. Wjazd na nią będzie możliwy jedynie z ulicy Gdańskiej oraz z ulicy bł. ks. Jankowskiego. Natomiast wyjazd z ulicy bł. ks. Jankowskiego będzie możliwy wyłącznie w prawo, w kierunku ulicy Derdowskiego.

Na odcinku ulicy Gdańskiej, od skrzyżowania z ulicami Ogrodową i ks. Czarnowskiego do ronda im. Macieja Płażyńskiego, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Wzdłuż tej ulicy zostaną rozstawione także płotki zabezpieczające. Pieszych prosimy o  poruszanie się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Ponadto prosimy o przestrzeganie nakazów służb kierujących ruchem.

Mieszkańców i gości, którzy poruszać się będą samochodami informujemy o dostępnych parkingach: przy szkole podstawowej, przy ulicy bł. ks. Józefa Jankowskiego, na placu przy cmentarzu od strony ulicy Wojska Polskiego oraz przy markecie Biedronka. Pozostałe miejsca postojowe zostały zaznaczone na mapie.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie obostrzeń dotyczących panującej w kraju epidemii koronawirusa – nośmy maseczki, zachowujmy dystans, nie gromadźmy się w licznych grupach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH Z OKAZJI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH DOSTĘPNE SĄ NA INTERNETOWYCH STRONACH PARAFIALNYCH: www.parafialesno.pl, www.parafiabrusy.pl, www.siostryzorlika.pl ORAZ W GABLOTACH OGŁOSZEŃ PRZY KOŚCIOŁACH.

92722.jpg

Inf. UM Brusy. 

Na podstawie uchwały Nr XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Brus serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2021. 

Termin konsultacji: od 28 października do 5 listopada 2020 roku do godz. 1500.

Propozycje zmian proszę składać na formularzu:

 • w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
środa, 28 październik 2020 08:47

STARA SZKOŁA BĘDZIE MIAŁA NOWĄ FUNKCJĘ

Napisane przez

W Brusach rozpoczyna się remont i przebudowa budynku tak zwanej starej szkoły. Jesienią przyszłego roku obiekt będzie gotowy na pełnienie nowych funkcji. Swoje siedziby znajdą tam Centrum Usług Społecznych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Stara szkoła jest obiektem, który służył uczniom aż do roku 1984. Gdy w Brusach wybudowano nową placówkę, w starym budynku urządzono sklepy. Były tam też mieszkania komunalne. Dzisiaj gmina chce przywrócić obiektowi dawną świetność. - Najpierw trzeba go jednak wyremontować i dostosować do nowej funkcji – mówi Mariola Rodzeń, Sekretarz Gminy Brusy. Po zakończeniu prac budowlanych w budynku swoje siedziby znajdą dwie nowe instytucje. Pierwszą z nich będzie Centrum Usług Społecznych. - Będzie to dom dziennego pobytu dla osób starszych. Będzie się tam mieściła także świetlica socjoterapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych oraz mieszkania dla osób niesamodzielnych – dodaje sekretarz. W drugiej części budynku utworzony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Będzie to instytucja służąca osobom niepełnosprawnym. Dorośli podopieczni znajdą tam całodniową opiekę.

Zakończenie remontu i uruchomienie nowych instytucji planuje się na wrzesień 2021 roku. Tym samym obiektowi przywrócona zostanie funkcja społeczna. - Do tej pory nie było w naszej gminie ani Środowiskowego Domu Samopomocy, ani centrum skupiającego osoby starsze, stąd pomysł na taką działalność  – mówi dalej Mariola Rodzeń.

Remont i adaptacja budynku będą kosztowały łącznie prawie 4 miliony złotych. Dodatkowe 600 tysięcy to koszt wyposażenia. Prawie 3,3 mln złotych to dofinansowania, jakie na ten cel pozyskała Gmina Brusy. Centrum Usług Społecznych realizowane jest przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa. Środowiskowy Dom Samopomocy powstaje z kolei przy udziale funduszy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5
RPO.jpg

 

środa, 28 październik 2020 08:28

W Brusach działa nowe stowarzyszenie

Napisane przez
We wrześniu bieżącego roku w gminie Brusy zawiązało się Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych. Panowie z pasją do e-sportu zapraszają do przyłączenia się i zachęcają również do wypełnienia ciekawej ankiety. Zapraszamy i my 🙂