czwartek, 21 styczeń 2021 12:54

POLSKA SZCZĘŚLIWYCH RODZIN. SENIORZY W GMINIE BRUSY.

Napisane przez

W Dniu Babci i Dniu Dziadka w sposób szczególny myślimy o seniorach gminy Brusy. To osoby niezwykle aktywne i chętnie włączające się w różnorodne inicjatywy. Z okazji obchodzonych świąt życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom z naszych miejscowości tego co najlepsze: zdrowia, szczęścia i wiele uśmiechu!

 

Aktywni seniorzy gminy Brusy - działania

30 września 2020 roku, na wniosek Burmistrza Brus i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, Rada Miejska w Brusach Uchwałą nr XVIII/158/20 wyraziła wolę powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz przyjęła jej statut. W bieżącym roku zaplanowano spotkania i warsztaty pozwalające na utworzenie takiej rady. Będzie ona miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Odnosząc się do charakteru konsultacyjnego, można tu wymienić konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, lokalnych planów strategii rozwoju, programów współpracy naszej gminy z organizacjami pozarządowymi, proponowanych inwestycji lub przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne osób starszych. Natomiast w ramach kompetencji doradczej i inicjatywnej Rada Seniorów będzie mogła formułować własne propozycje rozwiązań analizowanych spraw czy inspirować władze do podjęcia nowych działań w celu podniesienie jakości życia osób starszych.

Ponadto działalność Bruskiej Rady Seniorów będzie wsparciem aktywnego rozwoju i uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnych, a tym samym kreowaniem i umacnianiem społeczeństwa obywatelskiego. To swego rodzaju pomost łączący lokalne władze z seniorami.

Lokalny samorząd, dostrzegając potrzeby osób starszych, wspiera również inicjatywy organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia te organizują m.in. różnego rodzaju warsztaty (kulinarne, plastyczne, z robótek ręcznych, itp.). Aktywnie działa m.in. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach. W 2019 roku, w ramach otwartego konkursu ofert, Gmina Brusy dofinansowała projekt Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, pn. „Klub Aktywnego Seniora”. Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 3.100 zł, z czego dofinansowanie Gminy Brusy wyniosło 1.900 zł. W ramach programu stowarzyszenie przeprowadziło 3 warsztaty dla seniorów z edukacji kulturowej Kaszub. Przygotowało i zrealizowało 3 inicjatywy lokalne, którymi inicjatorami i realizatorami byli seniorzy z Zalesia, Brus i Męcikała. Ponadto przeprowadzono 1 spotkanie  z wymiany doświadczeń nt. angażowania seniorów w działania publiczne.

W działania na rzecz seniorów gminy Brusy włącza się również Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego organizując lub inicjując zajęcia  z bibliotekarstwa. Obecnie na terenie miasta i gminy Brusy funkcjonują 2 kluby czytelnicze: Dyskusyjny Klub Książki oraz Klub Miłośników Biblioteki. Pierwszy z nich zajmuje się promowaniem czytelnictwa  i spędzaniem czasu na omawianiu przez jego członków przeczytanej literatury. Drugi – skupiający seniorki z okolic Męcikała, które w okresie zimowym spotykają się, by omawiać wybrane pozycje biblioteczne, a w okresie letnim uprawiają nordic walking odkrywając walory turystyczne i przyrodnicze południowej części gminy Brusy.

 

Statystyki

W Polsce od wielu lat obserwujemy postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W 2013 roku osoby w wieku 60+ stanowiły 21,5% , w 2015 roku – 22,9%. Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej[1] na koniec bieżącego roku osoby te będą stanowić 25,9% populacji. Z kolei do 2050  roku prognozuje się zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0-14 lat) i osób dorosłych (w wieku 15-59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat (2025r. – 27,6%, 2035r. 31,3%, 2024r. – 37,8, 2050r. – 40,4%).

Zjawisko starzenia się społeczeństwa ma również miejsce w gminie Brusy. Z danych  ewidencji ludności wynika, iż liczba mieszkańców powyżej 60. roku życia na koniec 2019 roku wynosiła 2.705 osób. Dane dotyczące miasta i gminy Brusy z ostatnich kilku lat przedstawia poniższa tabela:

 

miasto

gmina

RAZEM

% populacji

2016

889

1.648

2.537

17,52

2017

905

1.690

2.595

17,84

2018

919

1.708

2.627

18,04

2019

957

1.748

2.705

18,55

Tab. Mieszkańcy gminy Brusy pow. 60. roku życia.

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050, studia i analizy statystyczne, GUS 2014.

 

 

Dziś mija 31. rocznica śmierci Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy śp. Władysława Skwierawskiego.

Brusy pamiętają WŁADYSŁAW SKWIERAWSKI

O Zasłużonym...

Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, które później prze­jął prowadząc je do czasu przekazania synowi.

Od 1930 r. do maja 1944 r. był sołtysem w Leśnie, a od września 1945 r. do sierpnia 1949 r. pełnił obowiązki wójta w gminie Leśno.

W 1926 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1956 r. jest członkiem Zjednoczonego Stron­nictwa Ludowego.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

Strażacy z OSP w Brusach otrzymali obiecany latem nowy wóz bojowy. Samochód jest wygraną w ramach akcji „Bitwa o wozy”. W dwa dni został on przygotowany do służby. Ma już za sobą pierwsze akcje.

Nowy samochód to MAN z automatyczną skrzynią biegów. Wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności ponad 4000 litrów oraz 400 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy. - Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzięki specjalnemu podwoziu wyposażonemu w pojedyncze koła na obu osiach, będziemy mogli dostać się w trudnodostępne miejsca w naszych lasach, które jeszcze nam zostały po nawałnicy sprzed trzech lat – mówi Janusz Szmaglik, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. Pojazd dotarł do bruskiej jednostki wieczorem w czwartek 14 stycznia. W dwa dni został wyposażony i zgłoszony do podziału bojowego. W niedzielę 17 stycznia wyjechał już do pierwszych akcji.  

Samochód kosztował ponad 900 tysięcy złotych z czego gmina Brusy i okoliczne samorządy dołożyły około 130 tysięcy. 800 tysięcy złotych to wsparcie, jakie strażacy otrzymali w nagrodę za zwycięstwo w akcji „Bitwa o wozy”. – Pojazd zakupiliśmy tak naprawdę dzięki aktywności naszych mieszkańców – dodaje Szmaglik.

W ubiegłym roku przed wyborami prezydenckimi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla gmin, których mieszkańcy najliczniej pójdą do urn. Najlepsi mieli otrzymać promesy o wartości 800 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na zakup nowych wozów strażackich. Po pierwszej turze głosowania wybrano 16 samorządów – po jednym z każdego województwa. Po drugiej turze nagrodzono 49 gmin, przy czym tu wzięto pod uwagę podział administracyjny sprzed roku 1999. W byłym województwie bydgoskim Brusy zanotowały najwyższy wynik. W drugiej turze wyborów prezydenckich do urn poszło u nas ponad 70 procent mieszkańców.

 

straz_brusy.jpg

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Brusy!

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców  do  udziału w anonimowym  badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie Państwa opinii:

jak żyje się w naszej gminie?

Opinie wszystkich Państwa będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju Gminy Brusy.

Nasza Gmina w ramach Partnerstwa Biosfery Bory Tucholskie (składającego się z 16 gmin[1]) przystąpiła do projektu polegającego na opracowaniu Strategii Terytorialnej, która później zostanie wykorzystana do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych na realizację zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców na terenie obszaru partnerstwa, tj. również obszaru naszej Gminy.

Czas poświęcony ankiecie trwa około 20 minut. Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie.


Z wyrazami szacunku
Burmistrz Brus Witold Ossowski

 

ANKIETA ON-LINE (kliknij)

 

[1] tj. Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Czarna Woda, Gmina Lipusz, Gmina Karsin, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Konarzyny, Gmina Chojnice, Gmina Kościerzyna, Gmina Kaliska, Gmina Osieczna, Gmina Osiek, Gmina Lubichowo, Gmina Dziemiany, Gmina Lipnica oraz Gmina Studzienice.

piątek, 15 styczeń 2021 15:20

NOWY WÓZ W BRUSKIEJ POLICJI

Napisane przez

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach oddała na wyposażenie Posterunku Policji w Brusach nowy wóz policyjny. Symboliczne przekazanie pojazdu odbyło się dziś (15.01) przy Urzędzie Miejskim w Brusach.

Nowy wóz policyjny to furgon patrolowy marki Volkswagen, który od dziś służyć będzie bruskim policjantom w codziennej pracy. Samochód o wartości ok. 210 tys. zł zakupiono dzięki ubiegłorocznemu dofinansowaniu przekazanemu Komendzie Powiatowej Policji przez lokalne samorządy. Gmina Brusy wsparła policję kwotą 25 tys. zł, Gmina Czersk kwotą 12,5 tys. zł, Powiat Chojnicki przekazał 50 tys. zł, a Miasto Chojnice i Gmina Chojnice po 65 tys. zł. Prócz furgonu patrolowego, który trafił do Brus, Komenda Powiatowa Policji zakupiła również dwa suvy, oznakowany i nieoznakowany, o łącznej wartości ok. 230 tys. zł, które służyć będą służbom policji powiatowej i mieszkańcom całego powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach insp. Wojciech Jakubowski złożył dziś podziękowanie na ręce burmistrza Brus Witolda Ossowskiego za przekazane wsparcie finansowe oraz dokonał symbolicznego przekazania wozu w obecności kierownika Posterunku Policji w Brusach asp. szt. Olgierda Chylewskiego. W spotkaniu wzięli udział także radni Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach.

DSC_7719_1522_1016.JPG

DSC_7707_1522_1016.JPG

 

Inf. i fot. UM Brusy.

piątek, 15 styczeń 2021 15:12

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Napisane przez

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Osoby poniżej 70 lat mogą już dziś zgłaszać chęć zaszczepienia i poczekać na swoją kolej!

 1920x810.png

Jak zarejestrować się na szczepienie? Są 3 możliwości:

 • PUNKT SZCZEPIEŃ

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Najbliższy punkt szczepień dla mieszkańców miasta i gminy Brusy to Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy przy ul. Dworcowej 24.

Numer telefonu, pod którym należy umawiać się na szczepienie w przychodni to: 52 33 55 973. Telefon dostępny jest w godz. 9.00 – 15.00.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, Burmistrz Brus zapewnia transport mieszkańcom miasta i gminy Brusy z niepełnosprawnością oraz tych, którzy mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Potrzebę organizacji transportu, po uprzednim ustaleniu  terminu szczepienia w punkcie szczepień, należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Brusach, u koordynatora ds. transportu p. Agnieszki Drzewickiej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 pod nr tel. 52 396 9 325.

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody Pomorskiego transport przeznaczony jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  w stopniu znacznym  o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 

 • INFOLINIA 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

 

 • e-REJESTRACJA

Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany.

950x401.png

MASZ MNIEJ NIŻ 70 LAT, A CHCESZ ZGŁOSIĆ CHĘĆ ZASZCZEPIENIA SIĘ?

Jeżeli nie masz jeszcze 70 lat (urodzeni w roku 1952 lub później) oraz posiadasz PESEL zgłoś chęć zaszczepienia się, wypełniając stosowny FORMULARZ. Kiedy szczepieniami zostanie objęta Twoja grupa wiekowa otrzymasz, na wskazany przez siebie adres e-mail, informację o tym, że zostało dla Ciebie wystawione e-skierowanie i możesz już się zapisać na szczepienie. Rejestracji na szczepienie możesz dokonać na trzy podane powyżej sposoby.

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL Poczekaj, aż szczepieniami będzie objęta Twoja grupa wiekowa. Informacje o tym będą dostępne w mediach. Wówczas zwróć się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z prośbą o wystawienie Ci e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19. Następnie zapisz się na szczepienie na konkretny termin jak powyżej.

Bruszanie aktywnie wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich, w lipcu ubiegłego roku. Dzięki wysokiej frekwencji wyborców Gmina Brusy wygrała w „Bitwie o wozy” nowy samochód strażacki dla jednej z jednostek OSP. Wczoraj (14.01) wóz dotarł do Brus.

- Ogromnie cieszymy się wraz ze strażakami z nowego wozu bojowego. Dziękujemy przede wszystkim naszym mieszkańcom, dzięki którym ten wóz trafił do nas. To dzięki 7617 wyborcom dziś możemy się wspólnie cieszyć i czuć się jeszcze bezpieczniej. – mówił podczas powitania wozu w Brusach burmistrz Brus Witold Ossowski.

Decyzją samorządu i druhów strażaków z gminy Brusy samochód trafił do jednostki OSP Brusy. Jego łączny koszt to 925 tys. zł. W ramach konkursu „Bitwa o wozy” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało na jego zakup 800 tys. zł. Pozostałą kwotę dołożyła Gmina Brusy – 100 tys. i Powiat Chojnicki 25 tys. zł.

Frekwencja wyborcza w II turze wyborów prezydenckich 2020 wyniosła w gminie Brusy 70.87%. Zgodnie z zasadami II edycji „Bitwy o wozy” pod uwagę brane były gminy do 20 tys. mieszkańców i dawny podział administracyjny Polski na 49 województw. Brusy wówczas znajdowały się w województwie bydgoskim.

Przypomnijmy, to kolejny nowy samochód, który trafił na wyposażenie jednostek OSP Gminy Brusy. W ubiegłym roku z nowego wozu cieszyło się OSP Leśno (przeczytaj>>>>>).

 

 

Inf. i fot. UM Brusy.

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w  Gminnym Konkursie Artystycznym „ZIMA Z BAJKOWĄ POSTACIĄ ZE ŚNIEGU”.

Konkurs polega na wykonaniu bajkowej postaci ze śniegu i trwa aż do 14 lutego 2021 r. Korzystajmy z okoliczności, pięknej białej zimy i oderwijmy się od komputerów, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Więcej o konkursie (regulamin, karta zgłoszenia i karta uczestnika) do pobrania poniżej i na stronie www.ckbbrusy.pl

Serdecznie zapraszamy!

Illustrated_Winter_Town_Holiday_Poster.jpg

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na terenie powiatu chojnickiego  poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punkcie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk.

Nieodpłatna mediacja  świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich  punktach na terenie powiatu chojnickiego i obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej
o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2021 R.  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

      Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek,   7.30-11.30

                               wtorek                                          8.00-12.00  

                               piątek                                           7.00-11.00.

 • Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

      Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek   11.30-15.30.

                               wtorek                                                    12.00-16.00

                                piątek                                                    11.00-15.00

 • Brusy, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

      Harmonogram:  poniedziałek, środa        8.00- 12.00

                       wtorek                          13.00- 17.00

                       czwartek, piątek            7.00- 11.00

 

Punkt poradnictwa obywatelskiego:

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy).

Harmonogram:        poniedziałek, środa             7.30- 11.30

                           wtorek, czwartek, piątek   10.30- 14.30

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić. Można tego dokonać na kilka sposobów:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 • osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informację dot. uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej znaleźć można na stronie www.powiat.chojnice.pl

 

 

 

 

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

środa, 13 styczeń 2021 10:03

WOŚP 2021: eSkarbonka w gminie Brusy

Napisane przez

Sztab WOŚP nr 2311 w Brusach informuje, iż została uruchomiona eSkarbonka czyli „wirtualna puszka”. Dla naszego regionu jest ona dostępna pod adresem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/6g8ra6.

Zachęcamy do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji w dobie ograniczonego dostępu. Ta forma wspomagania jest przez nas preferowana z uwagi na to, że w tym roku nie będzie w Brusach artystycznego koncertu finałowego.  eSkarbonka będzie czynna do 1 lutego, do północy. Korzystanie z eSkarbonek jest szybkie, proste i bezpieczne. Na stronie eSkarbonki należy wybrać kwotę darowizny i formę płatności (karta Mastercard lub PayU), wpisać swoje imię i adres e-mail, zaakceptować regulamin i na koniec kliknąć „Wpłać”. Następnie użytkownik jest przekierowywany na odpowiednią stronę PayU (operatora płatności w eSkarbonkach), na której należy postępować zgodnie z instrukcjami. Oprócz kart płatniczych, dostępnymi formami płatności są również przelew bankowy czy BLIK. Po realizacji wpłaty darczyńca zostanie przekierowany ponownie do eSkarbonki, gdzie wyświetli się osobiste podziękowanie od Jurka Owsiaka. Na stronie eSkarbonki pojawi się też informacja o wpłacie, wraz z jej kwotą i imieniem darczyńcy. Środki ze wszystkich zbiórek w całości trafią do WOŚP, ale będą księgowane na różnych rachunkach technicznych. Linki do indywidualnych eSkarbonek, zakładanych przez sztaby WOŚP, zawsze zaczynają się tak samo (eskarbonka.wosp.org), ale kończą się unikalnym ciągiem cyfr i liter. To pozwala na ich osobne księgowanie i wyświetlanie wyników osiąganych przez konkretnego kwestującego. Z kolei wpłaty za pośrednictwem strony https://eskarbonka.wosp.org.pl/ trafiają na ogólne konto eSkarbonki. Tam też wyświetla się globalna kwota zebrana do tej pory za pośrednictwem wszystkich eSkarbonek.

Informujemy także, że nie będzie licytacji gadżetów w tradycyjnej formie. O przebiegu finału WOŚP i sposobie licytacji w Brusach poinformujemy Państwa w odpowiednim terminie. Przypominamy, że finał odbędzie się 31 stycznia 2021 roku.

wosp_biskupiec.jpg

 

 

Inf. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.