Szanowni Państwo,

mieszkańcy, którzy złożyli oświadczenia o przyznanie sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, proszeni są o uzupełnienie dokumentów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

W związku z powyższym prosimy o:

 • Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pracę krewnego w PPGR (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia z KOWR, zaświadczenie z ZUS, kserokopię „starego” dowodu osobistego z pieczątkami zakładu pracy lub inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczający zatrudnienie w PGR)

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył już w Urzędzie kopię ww. dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR, nie ma potrzeby ponownego przedkładania ww. dokumentów (dotyczy tylko osób, które nie złożyły kopii ww. dokumentów).

 • Przedłożenie uzupełnionego dokumentu/tabeli umożliwiającego potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej pomiędzy uczniem, wnioskodawcą a osobą pracującą w PGR – wg wzoru poniżej.

 Do pobrania: Tabela pokrewieństwa.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 r. do godz. 15:00.

Po upływie wskazanego wyżej nieprzekraczalnego terminu (13 grudnia 2021 r.), dokumenty nie będą przyjmowane.

Informacji udziela: Karol Schramke tel. 52 39 69 375.

Szczegółowa trasa odwiedzin Świętego Mikołaja w gminie Brusy: 

14:00 Brusy – plac targowy Jeśli chcecie spotkać Mikołaja zanim wyruszy w trasę zapraszamy na plac targowy w Brusach o godz. 13.50!

14:05 Kosobudy – przy świetlicy

14:20 Małe Gliśno – przy świetlicy

14:45 Zalesie – przy świetlicy

15:08 Lubnia – przy świetlicy

15:30 Leśno – przy świetlicy

15:40  Główczewice – przy świetlicy, OSP Lubnia

15:55 Czapiewice – przy świetlicy

15:55 Przymuszewo – przy szkole, OSP Leśno

16:10 Orlik – przy świetlicy, OSP Lubnia

16:50 Czarnowo – przy świetlicy

17:00 Rolbik – przy sklepie, OSP Małe Chełmy

17:15 Czyczkowy – przy świetlicy

17:40 Wielkie Chełmy – przy szkole

18:00 Małe Chełmy – przy świetlicy

18:30 Męcikał – przy świetlicy

19:00 Czarniż – przy świetlicy

19:20 Kinice – przy świetlicy

19:40 Brusy – plac targowy

 

 

 

poniedziałek, 20 grudzień 2021 08:53

„Gmina Brusy wspiera przedszkolaków”

Napisał

GMINA BRUSY/GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH

ogłasza nabór dzieci uczęszczających do ośrodków wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Brusy oraz nauczycieli/nauczycielek pracujących w ośrodkach wsparcia przedszkolnego na terenie gminy Brusy w ramach projektu pod nazwą:

„Gmina Brusy wspiera przedszkolaków”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

 • Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka na zajęcia dodatkowe zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie OWP do której uczęszcza dziecko
  w dniach od  21 do 30 grudnia 2021 roku.

 

 • Nauczyciele/nauczycielki ubiegający o przyjęcie na kursy/szkolenia w zakresie
  wzrostu kompetencji i kwalifikacji zawodowych zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie OWP w której pracują w dniach
  od  21 do 30 grudnia 2021 roku.

 

 • Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępne są:

-   w OWP uczestniczących w projekcie,
-   na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Brusach: www.brusy.pl.

 • Lista OWP uczestniczących w projekcie dostępna jest w Regulaminie rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie.
 • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia/ nauczyciela bądź nauczycielki na kursy bądź szkolenia. Warunki i kryteria naboru uczestników określone są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 • Wyniki naboru uczestników projektu dostępne będą  w danej OWP uczestniczącej
  w projekcie.

 

logosy

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W niedzielę, 19 grudnia, w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbył się już po raz dziesiąty, jubileuszowy  Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus.
W rozgrywkach uczestniczyły cztery żeńskie zespoły: UKS Gryf Brusy, MKS Chojniczanka 1930 Chojnice, Olimpia Czersk i Brda Rytel. Turniej rozgrywany był w formule 2 x10 minut, systemem „każdy z każdym”.
Zwycięzcą turnieju został IV ligowy zespół MKS Chojniczanka 1930 Chojnice, którego nagrodzono okazałym pucharem ufundowanym przez Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego. Wszystkie uczestniczki turnieju otrzymały medale i dyplomy. Przyznano również nagrody indywidualne dla wyróżniających się zawodniczek. Nagrody uczestniczkom turnieju wręczył Zastępca Burmistrza Brus – Krzysztof Gierszewski.
Zorganizowanie rozgrywek możliwe było dzięki dofinansowaniu Gminy Brusy, w postaci przyznanego grantu na popularyzację piłki nożnej w regionie.
Z okazji jubileuszowego turnieju wręczono także nagrody i puchary zawodniczkom, które w przeciągu 10 lat przyczyniły się walnie do rozwoju piłkarstwa kobiecego w regionie.

Wyniki turnieju w Brusach:

1) Brda Rytel – UKS Gryf Brusy 3:0 (1:0)
Bramki: Kinga Nowicka-2 , Agata Kaźmierska-1 (Brda Rytel)

2) Olimpia Czersk - MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 2:2 (1:0)
    
Bramki: Agnieszka Gornowicz-1, Klaudia Kraińska-1 (Olimpia Czersk), Aleksandra Laska-1, Paulina Drzewiecka-1 (MKS Chojniczanka 1930 Chojnice)

3) MKS Chojniczanka 1930 Chojnice – Brda Rytel 1:0 (0:0)

Bramka: Paulina Drzewiecka ( MKS Chojniczanka 1930 Chojnice)

4) UKS Gryf Brusy – Olimpia Czersk 0:3 (0:2)
Bramki: Agnieszka Gornowicz-1, Klaudia Kraińska-1 (Olimpia Czersk)

5) Olimpia Czersk – Brda Rytel 2:2 (1:1)
Bramki: Agnieszka Gornowicz-1, Klaudia Kraińska-1 (Olimpia Czersk), Wiktoria Pałubicka-1, Kinga Nowicka-1 (Brda Rytel)

6) MKS Chojniczanka 1930 Chojnice – UKS Gryf Brusy 5:1 (3:1)
Bramki: Aleksandra Laska-2, Agata Gierszewska-1, Natalia Smolicha-1,   Irmina Kaproń-1 (MKS Chojniczanka 1930 Chojnice), Sandra Kiedrowicz (UKS Gryf Brusy)

 

Tabela turnieju:

turniej tabela

 

Nagrody indywidualne:

 • „Król strzelców” turnieju – Aleksandra Laska (MKS Chojniczanka 1930 Chojnice)
 • Najlepsza zawodniczka turnieju – Agnieszka Gornowicz (Olimpia Czersk)
 • Najlepsza bramkarka turnieju – Oliwia Tryba (UKS Gryf Brusy)
 • Objawienie turnieju- Agata Kaźmierska (Brda Rytel), Agata Gierszewska (UKS Gryf Brusy)

Składy drużyn:
I miejsce: MKS Chojniczanka 1930 Chojnice:
Paulina Drzewiecka, Agata Gierszewska, Irmina Kaproń, Aleksandra Laska, Kinga Murawska, Julia Olejnik, Klaudia Rolbiecka, Eliza Shuvo, Natalia Smolicha, Weronika Theus, Patrycja Wesołowska, Weronika Zabrocka
trener: Tomasz Orłowski

II miejsce: Olimpia Czersk : Zuzanna Chmara, Kornelia Drążek, Agnieszka Gornowicz, Klaudia Kraińska, Agnieszka Piekarska, Daria Preiss, Małgorzata Widera
trener: Agnieszka Piekarska

III miejsce: Brda Rytel: Ewa Benke, Natalia Drzewiecka, Oliwia Grzonka, Agata Kaźmierska, Kamila Mazurek, Kinga Nowicka, Wiktoria Pałubicka, Oliwia Sudok
trener: Seweryn Pestka

IV miejsce: UKS Gryf Brusy: Weronika Bloch, Weronika Dulek, Klaudia Gromowska, Magdalena Kasprzykowska, Sandra Kiedrowicz, Kinga Kobierowska, Marta Kroplewska, Karolina Kuklińska, Patrycja Kurs, Natalia Schmidt, Emilia Szyngwelska, Oliwia Tryba, Anna Weltrowska, Kornelia Weltrowska
trener:  Karol Gierszewski

W związku z jubileuszowym turniejem i podsumowaniem 10 edycji, trener Karol Gierszewski wręczył też nagrody w postaci pucharów i koszulek okolicznościowych zawodniczkom, które miały istotny wkład w przebieg turniejów na przestrzeni 10 lat.

Osoby nagrodzone:

- Karolina Kuklińska- uczestniczka wszystkich 10 edycji turniejów, strzelczyni 17 bramek
- Weronika Bloch- uczestniczka 9 edycji, strzelczyni 23 bramek
- Irmina Kaproń- uczestniczka 8 edycji, strzelczyni 43 bramek
- Natalia Smolicha- uczestniczka 8 edycji, strzelczyni 12 bramek
- Patrycja Wesołowska- uczestniczka 8 edycji, strzelczyni 9 bramek
- Magdalena Kasprzykowska- uczestniczka 8 edycji, strzelczyni 1 bramki
- Klaudia Gromowska- uczestniczka 8 edycji, strzelczyni 2 bramek
- Patrycja Kurs- uczestniczka 7 edycji, strzelczyni 6 bramek
- Wiktoria Rekowska- uczestniczka 6 edycji
- Marta Kroplewska- uczestniczka 6 edycji, strzelczyni 2 bramek
- Zuzanna Cysewska- uczestniczka 5 edycji, strzelczyni 11 bramek
- Sandra Kiedrowicz- uczestniczka 5 edycji, strzelczyni 15 bramek
- Kornelia Weltrowska- uczestniczka 5 edycji, strzelczyni 2 bramek
- Martyna Bucław- uczestniczka 4 edycji
- Natalia Schmidt- uczestniczka 4 edycji, strzelczyni 3 bramek
- Emilia Szyngwelska- uczestniczka 4 edycji, strzelczyni 3 bramek
- Weronika Dulek- uczestniczka 4 edycji, strzelczyni 3 bramek
- Agata Pestka- uczestniczka 3 edycji
- Kinga Kobierowska- uczestniczka 3 edycji

Organizatorzy wraz ze wszystkimi zebranymi zespołami uczcili w symboliczny sposób, minutą ciszy, zmarłą Dominikę Went- wieloletnią uzdolnioną bramkarkę zespołu UKS Gryf Brusy i uczestniczkę 5 edycji turnieju.

        

         Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkół w Brusach, UKS Gryf Brusy, Gmina Brusy. Zawody zorganizował i przeprowadził Karol Gierszewski.

         Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji dla Filipa Gintera, Wiktorii Matyszewskiej, Wiktorii Rekowskiej, Martyny Warnke.

 

 Inf.  UKS Gryf Brusy

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

poniedziałek, 20 grudzień 2021 13:26

KONCERT ADWENTOWY "OCZEKIWANIE"

Napisał

W niedzielę 19 grudnia br. na placu targowym w Brusach odbył się Koncert Adwentowy „Oczekiwanie”.  W wydarzeniu udział wzięli: Chór Lutnia; Ad Dominum; grupy: Purtki oraz Krëbane z Zespołu Pieśni i Tańca Krëbane; Kapela Krëbane; grupy tańca nowoczesnego z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Widowisko koordynowane było przez Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Brusach we współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury „Folknij se”.

Na zakończenie koncertu Harcerze z Hufca ZHP Chojnice przekazali Burmistrzowi Brus Betlejemskie Światło Pokoju.

Spotkaniu towarzyszył Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego można było zakupić domowe przetwory, wypieki i tradycyjne potrawy. Były także stoiska z rękodziełem oraz inne atrybuty najpiękniejszych świąt.

Dodatkowo w czasie koncertu odbyła się zbiórka dla Aleksa z Chojnic  

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w biurach Pomorskiej Izby Rolniczej można już zapisywać dzieci na ferie zimowe w terminie: 12-19. 02. 2022r. w:

- Białym Dunajcu (powiaty gdański starogardzki, tczewski i pucki)

- Poroninie (powiaty człuchowski, chojnicki, słupski)

- Zakopanem (powiaty kościerski, kartuski, bytowski, lęborski, wejherowski)

- Szklarskiej Porębie (powiaty nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński)

Wiek dziecka do 16 lat (ostatni rocznik 2006)

Obowiązek:

Jedno z rodziców dziecka musi podlegać aktualnemu, pełnemu ubezpieczeniu w KRUS (wymagane jest aktualne zaświadczenie z KRUS).

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Zarządu PIR w Pruszczu Gdańskim pod nr tel. 58/303 19 39 lub 695 426 599 Pani Renata Wiczling 

lub biurami terenowymi Pomorskiej Izby Rolniczej:

Biuro Powiatowe w Chojnicach i Człuchowie - 695 426 598

Biuro Powiatowe w Kościerzynie - 601 147 548

Biuro Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim - 511 005 522

Biuro Powiatowe w Słupsku - 601 630 094

Biuro Powiatowe w Starym Polu  - 695 426 597

Biuro Powiatowe w Kartuzach - 726 726 748

Biuro Powiatowe w Lęborku - 603 903 907

inf. Pomorska Izba Rolnicza

Gmina Brusy podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizacje zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2021”.

Przedmiotowe zadanie jest przedsięwzięciem zmierzającym do ograniczenia negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest
na środowisko naturalne, a w szczególności na życie i zdrowie mieszkańców gminy.

W ramach zadania w latach 2021 - 2022 zaplanowano realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest oraz transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia tychże odpadów o łącznej powierzchni ok. 32 158,52 m2 ≈ 434,14 Mg.

Przedsięwzięcie mające na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest jest cyklicznie realizowanym zadaniem. W latach 2009 – 2020 unieszkodliwiono łącznie 2.173,549 Mg odpadów pozyskując na ten cel dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku przy udziale środków z NFOŚiGW w wysokości 1.336.980,26 zł.

https://wfos.gdansk.pl/WFOSiGW wersja kolor 01 0

Burmistrz Brus informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – likwidacja skutków klęski żywiołowej” i uzyskaniu dofinansowana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 100.966 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-6.S/243/2018 zawartej 21 grudnia 2018 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Brusy.

W ramach zadania unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu 132 nieruchomościach z terenu gminy Brusy.

Koszt kwalifikowany zadania: 100.966 zł

Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 344,87 Mg.

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przyczyniła się do zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz wyeliminowania bądź ograniczenia uwalniania się pyłu azbestowego do powietrza.

https://wfos.gdansk.pl/

WFOSiGW wersja kolor 01 0

poniedziałek, 20 grudzień 2021 09:21

Ostrzeżenie o oblodzeniu!

Napisane przez

Clipboard01