Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina Brusy została doceniona za swoje działania prorodzinne.

 

Gmina Brusy od lat podejmuje inicjatywy zmierzające do polepszenia jakości życia mieszkańców tak, by korzyści z nich płynące obejmowały całe rodziny. Realizowane projekty dotyczą zakresu pomocy społecznej, edukacji, rozwoju zawodowego czy profilaktyki zdrowotnej.

Bruszanie są wspierani w ramach resortowych projektów społecznych takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa czy w akcji „Wspieraj Seniora”, w ramach walki z Covid-19.

Nacisk na rozwój człowieka kładziony jest już od najmłodszych lat, dlatego też Gmina dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych. Ponadto z myślą o dzieciach i dla komfortu rodziców, wybudowany został Samorządowy Żłobek w Brusach. Swoje umiejętności oraz wiedzę poszerzać mogą także dorośli w ramach działań: „Familijne Lowe”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, „Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet w mieście i gminie brusy”, „Aktywność drogą do sukcesu”. Dodatkowo dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość rozwoju w ramach zajęć w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, czy przynależąc do szerokiego grona organizacji pozarządowych, z których większość otrzymuje gminne wsparcie finansowe w ramach grantów.

Ważna jest także dbałość o zdrowie mieszkańców, stąd powstał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego prowadzi się szereg działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin. W szczególnej trosce o seniorów, od 2009 roku, Gmina Brusy podejmuje działania w ramach Gminnego Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”, polegające na szczepieniu przeciwko grypie osób powyżej 65. roku życia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH I PRORODZINNYCH MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ.

W ramach projektu powstał spot promujący pozytywny wizerunek rodziny. Zapraszamy do jego obejrzenia oraz dołączenia do grupy Liderów Działań na Rzecz Rodziny:

https://www.facebook.com/groups/polskaszczesliwychrodzin

 

 

środa, 30 grudzień 2020 09:50

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - oglądaj na żywo!

Napisane przez
Sesja Rady Miejskiej w Brusach rozpoczyna się dziś (30.12) o godz. 10.00. Radni będą podejmować uchwały w sprawach:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021 – 2029 uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021,
- uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy,
- szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji,
- pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
SESJA JEST TRANSMITOWANA NA ŻYWO. ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA! 
IMG_5426.JPG
IMG_5429.JPG

O ponad 1,2 mln złotych Urząd Marszałkowski w Gdańsku zwiększył Gminie Brusy dofinansowanie do zadania pod nazwą „Odwodnienie miasta Brusy”. Oznacza to oszczędność dla budżetu gminy, a co za tym idzie brak konieczności zaciągania kredytu.

Cała inwestycja ma kosztować ponad 11 milionów złotych. Udział środków unijnych w zadaniu wynosi aż 69 procent, czyli prawie 7,6 miliona złotych. „Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie sami zrealizować tej inwestycji. Dodatkowo ucieszyła nas wiadomość o tym, że Zarząd Województwa Pomorskiego zwiększył nam dofinansowanie o około 1, 2 mln złotych. Dzięki temu nie będziemy musieli jej kredytować” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Budowa kanalizacji deszczowej jest obecnie jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w Brusach. „Żeby budować nowe ulice, trzeba przede wszystkim rozwiązać problem ich odwodnienia. Mamy cały czas kłopot z kanalizacją ogólnospławną. Musimy dokonać jej rozdziału na kanalizację deszczową i sanitarną. Muszą być wybudowane nowe kolektory deszczowe, które będą odprowadzać wody opadowe z nowo wybudowanych ulic” – dodaje burmistrz.

W ramach zadania w Brusach planuje się budowę ponad trzech kilometrów kolektora deszczowego oraz trzech zbiorników retencyjnych. Wszystko ma być gotowe w roku 2023.

Fot._Gmina_Brusy.jpg

RPO.jpg

Zadanie jest jedną z części projektu pn. „Odwodnienie miasta Brusy”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

poniedziałek, 28 grudzień 2020 09:06

NOWA REMIZA I NOWY WÓZ BOJOWY – RADOŚĆ STRAŻAKÓW Z LEŚNA

Napisane przez

Końcówka roku 2020 przyniosła strażakom ochotnikom z Leśna w gminie Brusy dużo bardzo dobrych wiadomości. Zakończyła się tam budowa remizy, a do tego do jednostki trafił fabrycznie nowy wóz bojowy. Zarówno budynek jak i samochód są już w dyspozycji strażaków.

- Jest to wspaniała wiadomość nie tylko dla strażaków i mieszkańców Leśna, ale również dla całej naszej gminy. To nie jest tak, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działa na terenie tylko jednej miejscowości, czy sołectwa. Gdy jest taka potrzeba, strażacy ochotnicy działają na terenie całej gminy, a także wspomagają inne jednostki w sąsiednich gminach. Oby tych wyjazdów było jak najmniej – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Remiza dla OSP Leśno została zbudowana od podstaw. Powstała ona przy istniejącej już świetlicy wiejskiej. Jej budowa kosztowała 601.509 złotych. 150.000 złotych stanowiło dofinansowanie otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt ma powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych. Wewnątrz znajdują się garaże dla dwóch aut strażackich, magazyn, biuro i umywalnia.

Nowy wóz bojowy kosztował z kolei 861.000 złotych. Gmina zapłaciła za niego z własnego budżetu 301.000 złotych. Resztę stanowiły dofinansowania: 155.000 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 30.000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 225.000 złotych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 140.000 złotych z Funduszu Ubezpieczeniowego strażaków i 10.000 złotych ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Z powodu pandemii koronawirusa nie organizowano dotąd oficjalnych uroczystości otwarcia remizy, ani prezentacji nowego wozu bojowego. Władze gminy zapowiadają, że takie wydarzenia z pewnością odbędą się, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - KLIKNIJ!

 

OSP_LEŚNO_-_nowy_wóz_bojowy_24.jpg

WFOSiGW_wersja_kolor-01_0.jpg

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego został dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych."

 

 

Fot. Gmina Brusy. 

środa, 23 grudzień 2020 14:39

XX sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez

30 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 • Informacja z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021 – 2029 uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
 • uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody
  z terenu Gminy Brusy
 • szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji
 • pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
 • Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

środa, 23 grudzień 2020 14:24

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Napisane przez

Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Brusy!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas!

Te Święta niosą z sobą wiele refleksji dotyczących minionego roku i planów na kolejny.

Niech ten szczególny czas nie zostanie przyćmiony troskami.

Niech wypełni go radość, miłość i chwile spędzone z najbliższymi!

Życzymy zdrowia, spokoju i uśmiechu.

Życzymy Państwu wspaniałych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

 

Życzenia składają:

Burmistrz Brus Witold Ossowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki

Sekretarz Gminy Brusy Mariola Rodzeń

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Anna Orlikowska

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach Krystyna Cysewska

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Brusach Angelika Rzeczkowska

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach Jacek Bruski

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Paweł Wolter

środa, 23 grudzień 2020 14:24

Najpiękniejsza w gminie, powiecie i województwie

Napisane przez

Konkurs Piękna Wieś Pomorska od lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta i gminy Brusy. Tegoroczna edycja ze względu na panujące obostrzenia przebiegała jednak dużo spokojniej. Do konkursu przystąpiły zaledwie dwie zagrody rolnicze oraz jedna wieś. Niebywałym sukcesem jest fakt, tegoroczni laureaci gminnej edycji konkursu pp. Beata i Mirosław Stoltmann zdobyli również najwyższe lokaty w powiecie chojnickim i województwie pomorskim. Wieś Lubnia oprócz Gminy Brusy zdobyła również pierwsze miejsce w powiecie chojnickim.

Laureaci odebrali nagrody z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego podczas przedświątecznego spotkania.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

środa, 23 grudzień 2020 14:23

Rolnicy spisali się na medal

Napisane przez

Dobiegł końca Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. W całej Polsce do spisu przystąpiło blisko 98% gospodarstw rolnych. W Gminie Brusy spisało się łącznie 874 gospodarstwa rolne, z czego aż 207 podało dane przez internet. Pozostałe 667 gospodarstw skorzystało z pomocy rachmistrzów.

Warto również wspomnieć, że Gmina Brusy została doceniona w konkursie „Rolnicy dzieciom”, w którym brany był pod uwagę samodzielny spis internetowy rolników do 10 października 2020 r. Nagrodą w konkursie był sprzęt sportowy, który został przekazany do szkół podstawowych z terenu gminy Brusy.