wtorek, 08 grudzień 2020 10:06

"Pomóż Basi stanąć na nogi"

Napisane przez
Zachęcamy do pomocy pani Barbarze, mieszkance naszej gminy, w walce z chorobą i jej skutkami! Pani Barbara choruje na nowotwór. Na stronie zrzutka.pl została uruchomiona zbiórka pieniędzy na ten cel. Tam także można zapoznać się z historią pani Barbary i pomóc. Zapraszamy! 
7b24fbb25cad26451e4d5c20c3ac69ba.jpeg
 
 
 
poniedziałek, 07 grudzień 2020 15:00

Uwaga marznące opady!

Napisane przez

07.12.2020_opady_marznące.jpg

poniedziałek, 07 grudzień 2020 14:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 2 listopada 2020 r., złożony przez Panią Joannę Tabakę, prezes Zarządu T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o., ul. Słonimskiego 15/504, 00-195 Warszawa:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 12/2, 17, 144, obręb Główczewice, gmina Brusy”.

  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

poniedziałek, 07 grudzień 2020 14:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Napisane przez

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3f, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Burmistrz Brus

zawiadamia Strony Postępowania, że na wniosek z dnia 27 października 2020 r. i uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2020 r., złożony przez Panią Izę Michałek, pełnomocnik Spółki Elektrownia PV 67 Sp. z o.o. z siedzibą 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2:

  • zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107
i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy”.

 

  • Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewniam stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 29, tel. 052 3969363.

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia procedury wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

poniedziałek, 07 grudzień 2020 08:50

POD BIAŁO-CZERWONĄ ZAGŁOSUJ NA BRUSY

Napisane przez

Jesteśmy liderem w województwie - jest szansa, abyśmy wygrali też w kraju. Trwa głosowanie w ramach rządowej kampanii „Pod Biało-Czerwoną”. Samorządy, które zbiorą ponad 100 głosów, otrzymają maszt flagowy, który zostanie ustawiony w reprezentacyjnym miejscu gminy. W trzech samorządach, które w skali kraju uzyskają najlepsze wyniki głosowań, uroczystość zawieszenia biało – czerwonej flagi zaszczyci Premier Mateusz Morawiecki.

W rankingu liczy się ilość oddanych głosów w stosunku do ilości mieszkańców. Gmina Brusy z wynikiem 580 głosów zajmuje obecnie pierwsze miejsce w województwie pomorskim i 18 miejsce w kraju (stan na 5.12.2020r.). Aby oddać głos, należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Głosowanie trwa do końca roku. Opis projektu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/

Gmina Brusy jest już pewna otrzymania masztu flagowego, ponieważ minimalną ilość głosów uzyskała już w listopadzie. Aby znaleźć się w pierwszej trójce w kraju potrzeba ponad 5 tysięcy głosów. Liczy się aktywność internautów. - Serdecznie dziękuję naszym mieszkańcom, którzy już wzięli udział w głosowaniu w ramach rządowej kampanii „Pod Biało-Czerwoną”. Wiemy, że musiało zagłosować 100 osób, ale w naszej gminie zagłosowało dużo więcej. Kampania jednak wciąż trwa. Zapraszam wszystkich do głosowania, bo trzy gminy, których mieszkańcy oddadzą najwięcej głosów, odwiedzi Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Wygrana byłaby także doskonałym zwieńczeniem jubileuszu, który w tym roku świętuje Gmina Brusy. Dokładnie 100 lat temu, w 1920 roku, miejscowość powróciła bowiem do macierzy.

To nie pierwsza taka rywalizacja prowadzona z innymi gminami w Polsce. W tym roku Brusy wygrały pieniądze na zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To nagroda na wysoką frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich. Produkcja pojazdu dla Brus już trwa.

126004803_2027741510696051_717364569016512464_o.jpg

piątek, 04 grudzień 2020 14:57

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA 2020

Napisane przez

Piątego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, aby podziękować wszystkim osobom, które ofiarowują nam swoją bezinteresowną pomoc.  

Rok 2020 upływa pod znakiem koronawirusa. Wiele osób z naszej gminy włącza się w pomoc dla innych, aby łatwiej było im znosić trudy epidemii. Tu należą się podziękowania wszystkim, którzy wspierają naszych seniorów, robią im zakupy czy zwyczajnie zadzwonią, aby zapytać jak się czują.

Na wdzięczność zasługuje także grupa bruszan, która aktywnie włączyła się w szycie maseczek dla naszych mieszkańców. Łącznie 57 osób uszyło 12.500 maseczek, dzięki którym mogliśmy zrealizować akcje #BrusySzyjąMaseczki oraz #MaseczkadlaSeniora. Środki ochrony przekazaliśmy także do placówek szkół, służb porządkowych i ratunkowych, ośrodków zdrowia, parafii, punktów handlowych i jednostek organizacyjnych Gminy Brusy.

W piątek 4 grudnia, burmistrz Brus spotkał się z koordynatorką akcji szycia maseczek panią Agnieszką Zblewską. Chcąc docenić pracę i poświęcenie szyjących burmistrz przekazał wszystkim upominki i podziękowania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Gest ten doskonale wpisał się także w atmosferę zbliżających się Mikołajek.

Doceniając wolontariuszy, myślami wspominamy również wszystkich, którzy ofiarnie pomagali Gminie Brusy i bruszanom po nawałnicy z sierpnia 2017 roku. - Była to wielka tragedia, której skutki odczuwamy do dziś. Wielkie wsparcie, które otrzymaliśmy z wielu stron, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Cały czas o tym pamiętamy i dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, szczególnie wolontariuszom, którzy odwiedzali naszą gminę i udzielali bezpośredniej pomocy. Często robili to anonimowo, o wielu osobach pewnie nawet nie wiemy, ale chcemy im serdecznie podziękować, 3 lata temu, w ubiegłym roku, dziś i przez kolejne lata. – mówi burmistrz Brus Witold Ossowski.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Dziś (04.12) w parku oraz przy Urzędzie Miejskim w Brusach stanęły dwie wysokie choinki. Oświetlone drzewka niedługo będą cieszyć oczy przechodniów z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsza okazja do ich podziwiania będzie już w najbliższą niedzielę, kiedy to 6 grudnia obchodzić będziemy Mikołajki. Świąteczne ozdoby wiszą już także na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Gdańskiej witając kierowców wjeżdżających do Brus od strony Chojnic.  

Zapraszamy do wykonywania sobie zdjęć przy choinkach i oznaczania naszego facebookowego profilu „Miasto i Gmina Brusy” na swoich fotografiach!

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

piątek, 04 grudzień 2020 09:35

Planowane wyłączenia prądu - dot. Warszyn

Napisane przez

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

- 10 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 – Warszyn, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

 

piątek, 04 grudzień 2020 08:37

NOWY AUTOBUS DLA NASZYCH UCZNIÓW

Napisane przez

O kolejny autobus powiększyła się flota gminnych pojazdów dowożących dzieci do szkół w gminie Brusy. Samorząd zakupił fabrycznie nowego Mercedesa, którym można przewieźć jednocześnie 27 osób. Niebawem zastąpi on inny, wysłużony już pojazd.

Obowiązek dowozu dzieci do szkół Gmina Brusy realizuje we własnym zakresie. Samorząd posiada aktualnie trzy duże i trzy mniejsze autobusy, zatrudnia też kierowców. Flota jednak się starzeje i trzeba ją sukcesywnie wymieniać. „Nastąpiła konieczność zakupu nowego pojazdu, ponieważ autobusy, które posiadamy mają dwanaście, czternaście, a nawet więcej lat. Często są one już zużyte, mają duże przebiegi, a koszty ich napraw są wysokie. Z pewnością niektóre z nich będą niebawem skasowane” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Nowy autobus kosztował około 300 tysięcy złotych. Uczniów zacznie on wozić wtedy, gdy szkoły ponownie będą mogły prowadzić naukę w trybie stacjonarnym.

20201202_142725.jpg

20201202_142809.jpg