Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w  Gminnym Konkursie Artystycznym „ZIMA Z BAJKOWĄ POSTACIĄ ZE ŚNIEGU”.

Konkurs polega na wykonaniu bajkowej postaci ze śniegu i trwa aż do 14 lutego 2021 r. Korzystajmy z okoliczności, pięknej białej zimy i oderwijmy się od komputerów, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Więcej o konkursie (regulamin, karta zgłoszenia i karta uczestnika) do pobrania poniżej i na stronie www.ckbbrusy.pl

Serdecznie zapraszamy!

Illustrated_Winter_Town_Holiday_Poster.jpg

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na terenie powiatu chojnickiego  poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punkcie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk.

Nieodpłatna mediacja  świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich  punktach na terenie powiatu chojnickiego i obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej
o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2021 R.  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

      Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek,   7.30-11.30

                               wtorek                                          8.00-12.00  

                               piątek                                           7.00-11.00.

  • Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

      Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek   11.30-15.30.

                               wtorek                                                    12.00-16.00

                                piątek                                                    11.00-15.00

  • Brusy, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

      Harmonogram:  poniedziałek, środa        8.00- 12.00

                       wtorek                          13.00- 17.00

                       czwartek, piątek            7.00- 11.00

 

Punkt poradnictwa obywatelskiego:

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy).

Harmonogram:        poniedziałek, środa             7.30- 11.30

                           wtorek, czwartek, piątek   10.30- 14.30

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić. Można tego dokonać na kilka sposobów:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
  • osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informację dot. uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej znaleźć można na stronie www.powiat.chojnice.pl

 

 

 

 

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

środa, 13 styczeń 2021 10:03

WOŚP 2021: eSkarbonka w gminie Brusy

Napisane przez

Sztab WOŚP nr 2311 w Brusach informuje, iż została uruchomiona eSkarbonka czyli „wirtualna puszka”. Dla naszego regionu jest ona dostępna pod adresem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/6g8ra6.

Zachęcamy do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji w dobie ograniczonego dostępu. Ta forma wspomagania jest przez nas preferowana z uwagi na to, że w tym roku nie będzie w Brusach artystycznego koncertu finałowego.  eSkarbonka będzie czynna do 1 lutego, do północy. Korzystanie z eSkarbonek jest szybkie, proste i bezpieczne. Na stronie eSkarbonki należy wybrać kwotę darowizny i formę płatności (karta Mastercard lub PayU), wpisać swoje imię i adres e-mail, zaakceptować regulamin i na koniec kliknąć „Wpłać”. Następnie użytkownik jest przekierowywany na odpowiednią stronę PayU (operatora płatności w eSkarbonkach), na której należy postępować zgodnie z instrukcjami. Oprócz kart płatniczych, dostępnymi formami płatności są również przelew bankowy czy BLIK. Po realizacji wpłaty darczyńca zostanie przekierowany ponownie do eSkarbonki, gdzie wyświetli się osobiste podziękowanie od Jurka Owsiaka. Na stronie eSkarbonki pojawi się też informacja o wpłacie, wraz z jej kwotą i imieniem darczyńcy. Środki ze wszystkich zbiórek w całości trafią do WOŚP, ale będą księgowane na różnych rachunkach technicznych. Linki do indywidualnych eSkarbonek, zakładanych przez sztaby WOŚP, zawsze zaczynają się tak samo (eskarbonka.wosp.org), ale kończą się unikalnym ciągiem cyfr i liter. To pozwala na ich osobne księgowanie i wyświetlanie wyników osiąganych przez konkretnego kwestującego. Z kolei wpłaty za pośrednictwem strony https://eskarbonka.wosp.org.pl/ trafiają na ogólne konto eSkarbonki. Tam też wyświetla się globalna kwota zebrana do tej pory za pośrednictwem wszystkich eSkarbonek.

Informujemy także, że nie będzie licytacji gadżetów w tradycyjnej formie. O przebiegu finału WOŚP i sposobie licytacji w Brusach poinformujemy Państwa w odpowiednim terminie. Przypominamy, że finał odbędzie się 31 stycznia 2021 roku.

wosp_biskupiec.jpg

 

 

Inf. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

wtorek, 12 styczeń 2021 13:38

Uwaga oblodzenie!

Napisane przez

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar : województwo pomorskie

Ważność: od godz. 17:00 dnia 12.01.2021 do godz. 08:00 dnia 13.01.2021

Prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C. Temperatura minimalna gruntu około -6°C.

poniedziałek, 04 styczeń 2021 13:49

Zima w gminie Brusy

Napisał

Bałwany ulepione? Sanki odkurzone? Zachęcamy do zamieszczania Waszych zimowych kadrów ❄️:)

 

 

 

poniedziałek, 04 styczeń 2021 08:49

Pies poszukuje swojego właściciela...

Napisał

1 stycznia br. w okolicach jeziora Skąpe znaleziono psa. Właściciela prosimy o kontakt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach. 

 3972671121899648196

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina Brusy została doceniona za swoje działania prorodzinne.

 

Gmina Brusy od lat podejmuje inicjatywy zmierzające do polepszenia jakości życia mieszkańców tak, by korzyści z nich płynące obejmowały całe rodziny. Realizowane projekty dotyczą zakresu pomocy społecznej, edukacji, rozwoju zawodowego czy profilaktyki zdrowotnej.

Bruszanie są wspierani w ramach resortowych projektów społecznych takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa czy w akcji „Wspieraj Seniora”, w ramach walki z Covid-19.

Nacisk na rozwój człowieka kładziony jest już od najmłodszych lat, dlatego też Gmina dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych. Ponadto z myślą o dzieciach i dla komfortu rodziców, wybudowany został Samorządowy Żłobek w Brusach. Swoje umiejętności oraz wiedzę poszerzać mogą także dorośli w ramach działań: „Familijne Lowe”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, „Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet w mieście i gminie brusy”, „Aktywność drogą do sukcesu”. Dodatkowo dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość rozwoju w ramach zajęć w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, czy przynależąc do szerokiego grona organizacji pozarządowych, z których większość otrzymuje gminne wsparcie finansowe w ramach grantów.

Ważna jest także dbałość o zdrowie mieszkańców, stąd powstał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego prowadzi się szereg działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin. W szczególnej trosce o seniorów, od 2009 roku, Gmina Brusy podejmuje działania w ramach Gminnego Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”, polegające na szczepieniu przeciwko grypie osób powyżej 65. roku życia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH I PRORODZINNYCH MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ.

W ramach projektu powstał spot promujący pozytywny wizerunek rodziny. Zapraszamy do jego obejrzenia oraz dołączenia do grupy Liderów Działań na Rzecz Rodziny:

https://www.facebook.com/groups/polskaszczesliwychrodzin