poniedziałek, 31 sierpień 2020 22:07

31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

Napisał

Mija 40 lat od podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa, reprezentując strajkujących stoczniowców, podpisał w Stoczni Gdańskiej umowę z ówczesną władzą ludową. Strajki dobiegły końca, a Polska i cała Europa Środkowa i Wschodnia stanęły u progu wolności. Rozpoczął się proces obalania komunizmu. Podobne trzy umowy zostały podpisane: 30 sierpnia w Szczecinie, 3 września w Jastrzębiu – Zdroju i 11 września w Hucie Katowice, jednak do historii przeszło porozumienie z Gdańska.

 

 
Pierwsze strajki latem 1980 r. rozpoczęły się w Lublinie i w Świdniku. Wtedy zaczęły się rozprzestrzeniać po kraju. Najważniejszy, w Stoczni Gdańskiej, rozpoczęły 14 sierpnia Wolne Związki Zawodowe. Żądano przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy. Wałęsa przybył do stoczni i objął kierownictwo strajku, godząc się na zakończeniu protestu po uzyskaniu obietnicy realizacji postulatów płacowych.


Na wniosek strajkujących ogłoszono jednak strajk okupacyjny i solidarnościowy z innymi zakładami. Żądania strajkujących w Stoczni Gdańskiej zawarto w 21 punktach. Dotyczyły one m. in. możliwości rejestracji wolnych, niezależnych i samorządnych związków zawodowych, co otworzyło drogę do legalnego działania Solidarności. Kolejne mówiły o zniesieniu cenzury, przywróceniu do pracy represjonowanych pracowników oraz o reformie gospodarczej, która zakładała samorząd przedsiębiorstw. Domagano się również zniesienia przywilejów partyjnych, przestrzegania konstytucji w kwestiach wolności słowa i społecznego dostępu do mediów. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) w Stoczni Gdańskiej ogłosił postulaty 17 sierpnia. Wywieszono je spisane na tablicach przy bramie nr 2.

Mimo że wciąż starano się złamać strajkujących, 21 sierpnia przyjechała do Gdańska komisja rządowa. Dwa dni później rozpoczęto rozmowy. 28 sierpnia MKS reprezentował już blisko 700 tysięcy strajkujących pracowników z 700 zakładów w kraju, dlatego strajkujący zaproponowali, żeby umowa z rządem miała charakter ogólnopolski. Dokument końcowy podpisano 31 sierpnia o godz. 16.00.

W 2003 r. sierpniowe postulaty zostały wpisane na listę UNESCO najważniejszych dokumentów świata. Oryginalne tablice od 2014 r. można oglądać w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańskim.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 31 sierpnia świętem państwowym 27 lipca 2005 r. Dzień Solidarności i Wolności obchodzony był po raz pierwszy w 25. rocznicę Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia 2005 roku.

Inf. UM Brusy, Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. 

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu: bialoczerwona.www.gov.pl. W przypadku Gminy Brusy, czyli gminy do 20 tys. mieszkańców, wystarczy 100 podpisów. Warto jednak zebrać jak największą ilość podpisów, bowiem trzy gminy z procentowo największą ich liczbą odwiedzi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Premier weźmie udział w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie.

 

ODDAJ GŁOS – klik

 

97942

 

„Pod biało-czerwoną” to projekt realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem przedsięwzięcia jest integracja mieszkańców poszczególnych miast i gmin, a także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w inicjatywę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

Zakończenie zbiórki podpisów online nastąpi 11 listopada br., natomiast 29 listopada ogłoszone zostaną oficjalne wyniki.

 

Inf. UM Brusy. Źródło: www.gov.pl/web/bialoczerwona

 

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 6)

Burmistrz Brus

informuje o wyłożeniu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, pok. nr 29, w godzinach pracy urzędu - do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych Czarniż i Męcikał w dniach 28.08.2020 r. – 27.10.2020 r.

Jednocześnie informuje się, że:

  1. w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać na piśmie na adres: Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, zastrzeżenia i wnioski w sprawie przedmiotowego projektu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy o lasach),
  2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 19.06.2020 r.
  3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w UPUL są podstawą naliczenia podatku leśnego,
  4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych,
  5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls),
  6. dokumentacja została zamieszczona w poniższych załącznikach wraz z możliwością ściągnięcia

 

piątek, 28 sierpień 2020 08:51

Sierpniowa akcja poboru krwi w Brusach

Napisał

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach po raz kolejny zaprosił chętnych do udziału w mobilnej akcji poboru krwi przy Domu Strażaka w Brusach.

Krew oddało łącznie 19 osób. Tym samym uzyskano 8.150 ml życiodajnego płynu.

Akcja zrealizowana została we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Kolejne zaplanowano na 6 października i 8 grudnia br.

 

czwartek, 27 sierpień 2020 09:40

Narada sołtysów Gminy Brusy

Napisał

Burmistrz Brus Witold Ossowski spotkał się w środę, 26 sierpnia, z sołtysami Gminy Brusy. Narada odbyła się w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach. Dotyczyła zbliżających się dożynek gminnych, zebrań wiejskich i funduszu sołeckiego.

Dożynki gminne w Brusach odbędą się w niedzielę, 13 września. Z powodu sytuacji epidemiologicznej zdecydowano o nieorganizowaniu zwyczajowego festynu, podczas którego trudno byłoby zachować obowiązujący reżim sanitarny. Rolnicy podziękują zatem za plony w bruskim kościele podczas uroczystej mszy św. o godz. 11.00. W kwestii przygotowywania wieńców, które są charakterystycznym elementem dożynek, sołectwa mają wolny wybór czy zechcą przygotować wieniec i dowolność co do jego formy.

Zbliża się okres jesiennych zebrań wiejskich w gminie Brusy. Zgodnie z propozycją burmistrza, zebrania w poszczególnych miejscowościach naszej gminy zostaną poprzedzone odrębnymi spotkaniami z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich. Pozwoli to na szczegółowe rozeznanie potrzeb danego sołectwa i indywidualne spojrzenie Gminy Brusy na możliwość ich realizacji. Usprawni to także przeprowadzanie późniejszych zebrań bezpośrednio z mieszkańcami. W kwestii funduszu sołeckiego podjęto decyzję o oszczędzaniu, które narzuca obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce.

Podczas wczorajszej narady poruszono również inne, ważne, bieżące tematy. Zastępca burmistrza Brus Krzysztof Gierszewski mówił o wspólnym tworzeniu z mieszkańcami Strategii Rozwoju gminy Brusy na lata 2021-2030 (wypełnij ankietę – klik). Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przedstawił zasady przeprowadzania tegorocznego spisu rolnego (klik), a pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii Agnieszka Drzewicka omówiła kwestie prawno-formalne dotyczące funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” przy punktach handlowych w gminie Brusy.

 

97938

97939

Inf. i fot. UM Brusy.

czwartek, 27 sierpień 2020 09:17

Stypendium socjalne dla uczniów z gminy Brusy

Napisał

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne         nie może być wyższa  od kwoty 528 zł netto.

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski składać należy w terminie od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r., w siedzibie GZO w Brusach, ul. Armii Krajowej 1.

Druki wniosków można odbierać w sekretariatach szkół podstawowych z terenu gminy Brusy i GZO w Brusach. Osoby ubiegające się o stypendium szkolne proszone są o składanie kompletnych wniosków, co pozwoli na sprawne ich rozpatrywanie

Podczas składania wniosków prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie trwania COVID-19.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy

tel. 52 395-29-28

 

 

czwartek, 27 sierpień 2020 09:15

II Turniej Buczki w Brusach!

Napisał

97935

Czy wiesz, że Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz? Rozejrzyj się, nagraj krótki filmik i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki wsparciu ze środków unijnych. Na autorów najlepszych filmików czekają nagrody: 5 000zł, 3 000 zł i 2 000 zł!

Konkurs jest organizowany w ramach zbliżających się Dni Otwartych Funduszy Europejskich. DOFE to największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce. To także część szerszej kampanii, prowadzonej przez Komisję Europejską: #europeinmyregion. Weekend kulminacyjny DOFE to 25-27 września. Na stronie www.dniotwarte.eu pojawią się wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty oraz wiele innych atrakcji.

Aby wziąć udział w konkursie Bliżej niż myślisz należy zapoznać się z regulaminem (poniżej) i przesłać krótki film (maksymalna wielkość 100 MB) poprzez formularz zamieszczony na stronie: www.dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz. Formularz pojawi się po kliknięciu na niebieskie pole Zgłoś projekt od konkursu. Jeden Uczestnik może zgłosić jeden film konkursowy. Termin zgłoszeń mija 10 września. Wyniki konkursu poznamy 27 września na stronie dniotwarte.eu!

Mieszkańców gminy Brusy, którzy zdecydują się na zgłoszenie swojego filmu w ramach konkursu prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Brusach, nr tel. 52 39 69 308.

 

 97933

 

FILM PROMOCYJNY

 

Inf. UM Brusy. Źródło: www.dniotwarte.eu.