czwartek, 03 grudzień 2020 13:57

Dofinansowania dla jednostek OSP

Napisane przez Marcin Piekarski

Kolejna jednostka ochotniczej straży pożarnej z powiatu chojnickiego otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu. Powiat na pomoc w zakupie auta dla OSP Brusy przekazał 25 000 zł. Umowę ze starostą Markiem Szczepańskim podpisał Janusz Szmaglik, prezes OSP Brusy.

PRZEJDŹ DO CAŁEGO ARTYKUŁU - kliknij

 

samochody2

foto oraz info.
www.powiat.chojnice.pl

 

wtorek, 01 grudzień 2020 15:44

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

Napisane przez Weronika Synak

Kampania „Biała wstążka” to największa międzynarodowa inicjatywa społeczna adresowana do mężczyzn w celu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Symbol białej wstążki to znak osobistej deklaracji, że mężczyźni nigdy nie będą sprawcami przemocy i będą reagować widząc niewłaściwe zachowania wobec kobiet. Włącz się w inicjatywę!

Organizatorami I Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki są: Fundacja „Wschodzące Słońce”, Fundacja „Trzeźwość” oraz Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki potrwa od 1 do 7 grudnia br. Na stronie internetowej Fundacji „Wschodzące Słońce” w najbliższym tygodniu pojawiać się będą różnorodne artykuły poświęcone aspektowi przemocy wobec kobiet: wschodzaceslonce.org.pl. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć jak zapobiegać przemocy i jak pomagać kobietom nią dotkniętym.

Wszyscy panowie województwa pomorskiego mogą włączyć się w propagowanie idei walki z przemocą wobec kobiet. Wystarczy nosić wpiętą białą wstążkę na znak solidarności i chęci niesienia pomocy. Akcję wspierają burmistrz Brus Witold Ossowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki. Zachęcają do włączenia się wszystkich panów w mieście i gminie Brusy.

Zachęcamy mieszkańców gminy Brusy do noszenia białych wstążek, wykonywania zdjęć i wysyłania ich na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zdjęcia zostaną zamieszczone na Instagramie Fundacji „Wschodzące Słońce”. Zachęcamy także do zamieszczania zdjęć w swoich mediach społecznościowych z hasztagiem #bruszaniePRZECIWprzemocy.

FOTO_BB_PRZEWODNICZACY.jpg

Warto wiedzieć!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na terenie gminy Brusy, działa powołany przez Burmistrza Brus Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się problemem wszelkiego rodzaju przypadków przemocy w rodzinach. Zgodnie z ustawą zespół tworzą przedstawiciele: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej (tel. 58 39 69 388). Dla zobrazowania problemu przemocy w mieście i gminie Brusy podajemy dane podsumowujące działania Zespołu w latach 2018-2019.

Dane dot. procedury "Niebieskie Karty" w gminie Brusy

2018 rok

     2019 rok

Liczba Niebieskich Kart A wszczynających procedurę

24

          30

w tym, sporządzonych przez:

pomoc społeczną

1

3

policję

23

26

oświatę

0

0

służbę zdrowia

0

0

GKRPA

0

1

Liczba przekazanych przez ZI/GR zawiadomień do organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie

6

4

W 2018 r. procedura wystawiania Niebieskich Kart objęła łącznie 127 osób z 40 rodzin. W 2019 r. procedura ta dotyczyła 146 osób z 44 rodzin.

Analiza kształtu zjawiska na podstawie formularzy Niebieskiej Karty - A wskazuje, że największa liczba osób dotknięta jest przemocą psychiczną/emocjonalną  ( w 2019 r. – 30 osób, w 2018 r. – 26) oraz przemocą fizyczną ( w 2019 r. – 16 osób, w 2018 r. – 19). Statystyka potwierdza, że najczęściej na terenie naszej gminy, przemoc w rodzinie  w formie przemocy psychicznej i fizycznej dotyka kobiety. 

Dane ilościowe potwierdzają  fakt, że na terenie gminy  w zdecydowanej większości przypadków obserwujemy  przemoc wobec kobiet. Równocześnie to kobiety częściej i systematyczniej  korzystają z pomocy specjalistów.

peGk9kqTURBXy82NjAwY2U5NTkxNzY1M2RhODQzMGFiOGUxMWRhYzE2YS5qcGVnkpUDAMy_zRWEzQwakwXNAwzNAWiBoTAF.webp

 

Inf. i fot. UM Brusy.

wtorek, 01 grudzień 2020 15:42

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Napisane przez Weronika Synak

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

oraz podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 1 grudnia 2020 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.11.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 398, 407/1, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy".

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Męcikał oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach bip.brusy.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Brusach.

 

niedziela, 22 listopad 2020 09:57

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Napisane przez Weronika Synak

W dniach 22-26 listopada, już od 1972 roku, w całym kraju odbywają się tradycyjne Dni Honorowego Krwiodawstwa. W tym czasie szczególne podziękowania za ofiarność i chęć niesienia pomocy kierujemy do członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach oraz niezrzeszonych krwiodawców z miasta i gminy Brusy. 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa wszystkim dawcom krwi z terenu miasta i gminy Brusy składam serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dziękuję, że niezrażeni trudami codzienności, nadal licznie kontynuujecie Państwo piękną i cenną ideę ratowania ludzkiego życia poprzez oddawanie własnej krwi. 

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy 

Burmistrz Brus Witold Ossowski

 

Eng8x0FXIAET86f.jpg

Warto dodać, że krwiodawcy z naszej gminy regularnie biorą udział w akcjach poboru krwi, m.in. organizowanych przez Klub HDK, co dwa miesiące, w mobilnym punkcie poboru krwi słupskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Domu Strażaka w Brusach. Ostatnia tego tupu akcja obyła się 6 października. Wówczas zgłosiło się aż 26 krwiodawców, dzięki którym uzyskano 11.700 ml życiodajnego płynu. Kolejny mobilny pobór krwi odbędzie się we wtorek 8 grudnia. O szczegółach będziemy informować. 

 

wtorek, 01 grudzień 2020 09:08

BĘDZIE REMONT ULICY POLNEJ W BRUSACH

Napisane przez Weronika Synak

Wiosną rozpoczną się prace budowalne na ulicy Polnej w Brusach. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina pozyskała na ten cel 50 procent rządowego dofinansowania.

Całkowita wartość zadania szacowania jest na prawie 1,9 mln złotych. „Będzie to droga asfaltowa o długości 550 metrów i szerokości jezdni 5,5 metra. Z jednej strony będzie także chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Powstanie tam też oświetlenie drogowe, odwodnienie oraz nowe oznakowanie” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Obecnie ulica Polna w Brusach jest odcinkiem mocno zniszczonym. O jej remont od lat postulował między innymi zarząd tamtejszego osiedla. Konieczna jest także wymiana kolektorów sieci wodociągowej. Wszystkie te prace uda się zrealizować za jednym razem. Roboty budowlane rozpoczną się wczesną wiosną i potrwają do końca roku 2021. Aktualnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy tego zadania.

Polna-Brusy-KEP03359.jpg

poniedziałek, 23 listopad 2020 11:24

Plan działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

Napisane przez Weronika Synak

Rząd przygotował trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. To trzy warianty obostrzeń, po które władze państwowe sięgną w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

  • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
  • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
  • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia: 

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym - powrót od 28 listopada z zasadami: maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. Przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej otrzymają rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Przemieszczanie się: dystans 1,5 m od innych osób, ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina: działalność zawieszona.

Komunikacja zbiorowa: ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny: ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2, obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania: w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób. Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje: zakaz organizacji.

Targi i wydarzenia: wyłącznie w formie online.

Parki rozrywki: działalność zawieszona.

Edukacja: nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe: ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2, godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00.

Hotele: działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków.

Gastronomia: wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne: funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki: działalność zawieszona.

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, będzie możliwy powrót do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będzie można także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach? Sprawdź>>>>>

Konsultacje projektów rozporządzeń - terminy

Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(0, 82, 165);">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

  • uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI]
  • uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej - można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI]
  • uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

poniedziałek, 23 listopad 2020 08:50

CZYTAJ KSIĄŻKI ON-LINE

Napisane przez Weronika Synak

Skoro biblioteki są zamknięte, czytaj książki on-line – z taką ofertą wychodzi Biblioteka Publiczna w Brusach. Placówka ma dla swoich czytelników kody dostępu do wypożyczalni internetowych. W ten sposób można dotrzeć do ciekawych pozycji bez wychodzenia z domu.

Kody dostępu można otrzymać za darmo. Są one ważne przez pewien czas, najczęściej jest to miesiąc. „Oczywiście każdy może je sobie wykupić we własnym zakresie. My natomiast zakupiliśmy większy pakiet, który chętnie bezpłatnie rozdamy naszym czytelnikom” – mówi Anna Orlikowska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Aby otrzymać kod dostępu należy zgłosić takie zapotrzebowanie drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspomniane kody umożliwiają korzystanie z portalu internetowego www.legimi.pl. Dla czytelników dostępny jest także portal www.polona.pl. To zbiór ponad trzech milionów publikacji, z których część jest udostępniona za darmo.

„To, że biblioteka jest zamknięta nie oznacza, że my nie pracujemy” – dodaje Anna Orlikowska. Placówka w Brusach zakupiła sporo nowych książek. Są one teraz katalogowane, okładane w folię zabezpieczającą i przygotowywane do wypożyczenia. Czytelnicy będą z nich mogli skorzystać, gdy tylko biblioteki zostaną ponownie otwarte.

Panel_prasy.jpg

devices-1.png

 

 

piątek, 20 listopad 2020 14:17

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Napisane przez Marcin Piekarski

zyczenia socjalni2

piątek, 29 maj 2020 13:58

BĘDĄ PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU

Napisane przez Marcin Piekarski

Ponad 200 tysięcy złotych na usuwanie azbestu otrzyma w tym roku Gmina Brusy. Jest to dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystarczy ona na unieszkodliwienie 412 ton tej niebezpiecznej substancji.

Rakotwórczy azbest znajduje się między innymi w płytach eternitowych, wciąż niestety nadal używanych jako pokrycie dachowe wielu budynków gospodarczych, a czasami nawet domów. Demontaż takich elementów wymaga szczególnych środków ostrożności. Odpadów nie można też wyrzucać. Należy je w odpowiedni sposób utylizować.

Gmina Brusy zachęca właścicieli nieruchomości do wymiany niebezpiecznych pokryć dachowych. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje na demontaż, odbiór i utylizację azbestu. Wsparcie wynosi 300 złotych za każdą tonę odpadu, w przypadku gdy trzeba go tylko wywieźć i zutylizować oraz 600 złotych za tonę, gdy trzeba doliczyć do tego także koszty demontażu eternitu z dachu.

„W tej chwili jesteśmy na etapie wyboru firmy, która w bezpieczny sposób odbierze i zutylizuje zgromadzony na naszym terenie azbest” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Operacja wywozu rakotwórczych odpadów rozpocznie się w czerwcu i potrwa do listopada. Do utylizacji jest 412 ton materiałów, to łącznie aż 3 hektary eternitowych pokryć dachowych.

Dotacje otrzymają ci, którzy wcześniej o nią wnioskowali. Gmina jest w stanie przyjąć na ten rok jeszcze kilka wniosków. Wszyscy zainteresowani wymianą eternitowych pokryć dachowych w roku przyszłym – także powinni już przygotowywać swoje wnioski. Jest szansa, że i te otrzymają dofinansowanie. Gmina zwróci się z prośbą o wsparcie do WFOŚiGW, tylko wtedy, gdy mieszkańcy będą tymi środkami zainteresowani.

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019

Koszt kwalifikowany zadania w formie dotacji do kwoty 203.478,00 zł

Zgodnie z warunkami uzyskania dofinansowania wynikającymi z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących JST. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że realizacja zadania nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu umowy.

Odnośnik do strony - KLIKNIJ

WFOSiGW wersja kolor 1 01

 

piątek, 20 listopad 2020 09:28

XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Oglądaj na żywo!

Napisane przez Weronika Synak

Dziś (20.11), o godzinie 10.00, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=A4CDYbudj_Y&feature=youtu.be

SESJA.jpg