wtorek, 07 grudzień 2021 11:18

Zgłoś się jako wolontariusz do Finału WOŚP 2022

Napisane przez

30 stycznia 2022 roku odbędzie się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w Brusach poszukuje wolontariuszy!

Co roku bruski sztab WOŚP mógł liczyć na pomoc wielu wolontariuszy, dzięki którym wszystkie dotychczasowe finały w Brusach odbywały się sprawnie i z bardzo dobrymi efektami. Dziś już wiemy, że z uwagi na pandemię przebieg 30 Finału WOŚP w gminie Brusy będzie miał ograniczoną formę. Przeprowadzona zostanie wyłącznie zbiórka publiczna do puszek. Sztab w Brusach został zarejestrowany, jak co roku, przy Centrum Kultury i Biblioteki (nr 2311) i zaprasza do współpracy!

Zostań wolontariuszem WOŚP. Wejdź na stronę Wolontariusz WOŚP (wosp.org.pl) i postępuj według wskazówek.

Uwaga! Osoby pełnoletnie mogą rejestrować się samodzielnie. Osoby nieposiadające 18 lat mogą dokonać rejestracji wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Liczba wolontariuszy w sztabie w Brusach jest ograniczona do 30.

Zapraszamy!

wtorek, 07 grudzień 2021 10:44

Jednostka OSP w Leśnie wzbogaciła się o nowe ubrania

Napisane przez

W ostatnim czasie dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie wzbogaciła się o nowe ubrania. Wszystko to za sprawą programu operacyjnego "FLOREK" prowadzonego przez gdański WFOŚiGW, w którym jednostki OSP z terenu województwa pomorskiego mogły uzyskać dotację na nowy sprzęt.

W ramach zadania "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie w środki ochrony indywidualnej" jednostka zakupiła 5 kompletów ubrań specjalnych.
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Całkowita wartość zadania wyniosła 11.000,00 zł, z czego aż 8.500,00 zł stanowiła  dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pozostała część kwoty pokryta została ze środków własnych jednostki.

Liczba osób, jaka została objęta ochroną inną niż przeciwpowodziowa wynosi 14.575 osób.
Dziękujemy za wsparcie i zaufanie! Z pewnością nowe ubrania podniosą skuteczność prowadzonych działań.

www.wfos.gdansk.pl

263628680_1716053248597594_126972964739714561_n.jpg

poniedziałek, 06 grudzień 2021 13:15

Terenowy zaprzęg Mikołaja...

Napisał
Tuż przed swoim świętem Mikołaj odwiedził 20 miejscowości w naszej gminie. Tegoroczny zaprzęg tworzyły terenówki ze stowarzyszenia „Ekipa 4x4” Brusy. W pomoc zaangażowali się również strażacy oraz sołtysi . Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia - to dzięki Państwa wsparciu udało się sprawić radość najmłodszym mieszkańcom miasta i gminy Brusy.
fot. Gmina Brusy
fot. dron H. Skiba

 

Szanowni Państwo,

mieszkańcy, którzy złożyli oświadczenia o przyznanie sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, proszeni są o uzupełnienie dokumentów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

W związku z powyższym prosimy o:

  • Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pracę krewnego w PPGR (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia z KOWR, zaświadczenie z ZUS, kserokopię „starego” dowodu osobistego z pieczątkami zakładu pracy lub inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczający zatrudnienie w PGR)

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył już w Urzędzie kopię ww. dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR, nie ma potrzeby ponownego przedkładania ww. dokumentów (dotyczy tylko osób, które nie złożyły kopii ww. dokumentów).

  • Przedłożenie uzupełnionego dokumentu/tabeli umożliwiającego potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej pomiędzy uczniem, wnioskodawcą a osobą pracującą w PGR – wg wzoru poniżej.

 Do pobrania: Tabela pokrewieństwa.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 r. do godz. 15:00.

Po upływie wskazanego wyżej nieprzekraczalnego terminu (13 grudnia 2021 r.), dokumenty nie będą przyjmowane.

Informacji udziela: Karol Schramke tel. 52 39 69 375.

poniedziałek, 06 grudzień 2021 09:19

XII zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

Napisał

4 grudnia br. w Czyczkowach odbył się XII zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, na którym m.in. odznaczono zasłużonych druhów OSP z gminy Brusy.

Złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
• dh Monika Frymark Fifielska - OSP Kosobudy
• Witold Ossowski - Burmistrz Brus
• dh Tomasz Buza - OSP Kosobudy

Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali:
• dh Henryk Koźlewicz - OSP Brusy
• dh Andrzej Januszewski - OSP Męcikał

Brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali:
• dh Kazimierz Ryduchowski - OSP Męcikał
• dh Dawid Frymark - OSP Małe Chełmy

Złotą odznaką honorową "Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego" odznaczeni zostali:
• dh Bernard Pick - OSP Czapiewice
• dh Józef Westfal - OSP Czapiewice
• dh Bronisław Rzepiński - OSP Czapiewice
• dh Czesław Plata - OSP Główczewice
• dh Józef Gierszewski - OSP Czarniż
• dh Jan Krygier - OSP Huta

Srebrną odznaką honorową "Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego" odznaczeni zostali:
• dh Roman Bruski - OSP Lubnia
• dh Edmund Kurs - OSP Brusy
• dh Wojciech Ossowski - OSP Małe Chełmy
• dh Henryk Januszewski - OSP Czyczkowy

Brązową odznaką honorową "Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego" odznaczeni zostali:
• dh Janusz Szmaglik - OSP Brusy
• dh Marek Janikowski - OSP Brusy
• dh Sławomir Gliszczyński - OSP Leśno
• dh Józef Adamczyk - OSP Zalesie
• dh Stefan Ossowski - OSP Męcikał
• dh Kazimierz Drobiński - OSP Czyczkowy

Odznaką "Strażak wzorowy" odznaczony został:
• dh Rafał Wałdoch - OSP Kinice

Ponadto druhowi Januszowi Szmaglikowi i druhowi Markowi Buzie wręczono podziękowanie za włożoną ciężką pracę w rozwój jednostek OSP w całej gminie oraz świetną koordynację ich działaniami.

Wybrano również nowy skład zarządu:
• dh Marek Buza - prezes
• dh Henryk Januszewski - wiceprezes
• dh Mirosław Radtke - wiceprezes
• dh Janusz Szmaglik - komendant gminny OMG ZOSP RP
• dh Mateusz Janikowski - sekretarz
• dh Monika Frymark Fifielska - skarbnik
• dh Henryk Koźlewicz - członek
• dh Ossowski Stefan - członek
• dh Michał Szczepański - członek


 
 
info: www.osp.brusy.pl
foto: Gmina Brusy
 
piątek, 03 grudzień 2021 09:47

Planowane wyłączenia prądu - dot. 06.12.2021

Napisane przez

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

  • W dniu 6 grudnia 2021 r. w godzinach od 8:30 do 9:30 oraz 13:30 do 15:00 –.Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wielkie Chełmy, Asmus, Antoniewo Leśnictwo 4, 4A, i przyległe.

Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

  • W dniu 6 grudnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Antoniewo, Małe Chełmy, Małe Chełmy Wybudowanie 3, oraz od 10 do 19, i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem:

http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

Prawie 10 milionów złotych dofinansowania na budowę hali widowiskowo-sportowej otrzymała Gmina Brusy. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Polski Ład. Wspomogą one pierwszy etap realizacji tej inwestycji.

 

Pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa będzie pierwszym takim obiektem w Gminie Brusy. Powstanie ona w pobliżu istniejącego już kompleksu sportowego. To obiekt z którego najczęściej korzystać ma młodzież szkolna.

 

- Wiemy, że w naszych szkołach jest bardzo dużo uczniów. Zajęcia często odbywają się na holach i korytarzach. Z tej sali będą mogli korzystać mieszkańcy całej naszej gminy. Będą mogli korzystać również uczniowie pozostałych szkół wiejskich w naszej gminie – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

 

Popołudniami nowa hala będzie dostępna także dla osób dorosłych oraz klubów sportowych. Będzie to także miejsce organizacji koncertów i innych, dużych wydarzeń.

 

Ze względu na ogromny koszt budowy takiej hali, inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy rozpocznie się w 2022 roku i potrwa do roku 2023. W tym czasie gmina będzie zabiegała o dofinansowanie kolejnych etapów budowy obiektu.

 

Previous Next Play Pause
1 2

czwartek, 02 grudzień 2021 14:45

Ostrzeżenie o oblodzeniu!

Napisane przez

ostrzeżenie_oblodzenie_02.12.2021-1.jpg

czwartek, 02 grudzień 2021 14:09

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki

Napisane przez

W dniach od 1 do 7 grudnia 2021 obchodzimy II Pomorski Tydzień Białej Wstążki. To część międzynarodowej kampanii społecznej adresowanej do mężczyzn, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Organizatorami II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki są: Fundacja „Wschodzące Słońce”, Fundacja „Trzeźwość” oraz Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Biała wstążka stanowi symbol osobistej deklaracji, że mężczyźni nigdy nie będą sprawcami przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet. ONZ ostrzegła, że w cieniu COVID-19 dochodzi do kolejnej „ukrytej pandemii” – globalnego nasilenia przemocy domowej. Na całym świecie odnotowano gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń, dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt w czasie „zamknięcia kraju” i innych restrykcji związanych z pandemią. Skutkują one uwięzieniem wielu z nich w domach wraz ze sprawcami oraz pozbawieniem łatwego dostępu do instytucji oferujących pomoc.

DRODZY MĘŻCZYŹNI!

W imieniu Organizatorów akcji zapraszamy Was drodzy Panowie, do przypięcia białej wstążki (w dniach 1-7 grudnia 2021 r. - tydzień białej wstążki) oraz o publikację wykonanego zdjęcia na Instagramie i Facebooku z #stopprzemocywobeckobiet lub przesłanie na adres e-mail Fundacji „Wschodzące Słońce” (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wyrazicie w ten sposób Wasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet i zadeklarujecie, że zawsze będziecie reagować, kiedy będziecie świadkami takich zdarzeń.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy, jednak jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość mężczyzn nie ucieka się do przemocy w relacjach z kobietami.

Akcję wspierają Witold Ossowski burmistrz Brus oraz Radni Rady Miejskiej w Brusach. Zachęcają do włączenia się wszystkich panów w mieście i gminie Brusy.

DSC_8193.JPG

PLAKAT_STOP_PRZEMOCY_KOBIET-1.jpg

Opracowano na podstawie: http://wschodzaceslonce.org.pl/