środa, 23 grudzień 2020 11:54

Transmisja pasterki w Brusach na żywo w TVK Brusy

Napisane przez
Już jutro Wigilia Świąt Bożego Narodzenia! Informujemy, że pasterka w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach będzie transmitowana na żywo w TVK Brusy oraz na stronie www.brusyenter.pl
Msze św. wigilijne tego dnia w Parafii Wszystkich Świętych w Brusach odbywać się będą: o godz. 20.00 w Brusach, o godz. 22.00 w Brusach i Męcikale oraz pasterka o północy w Brusach i Męcikale. W Brusach również roraty o godz. 6.15.

 

IMG_4984.JPG

wtorek, 22 grudzień 2020 15:47

Uwaga! Zmiany w programie Moja Woda

Napisane przez

Program Moja Woda cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa pomorskiego. Wpłynęło 1 813 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8,5 miliona złotych.  Dokumenty oceniane są przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Fundusz wypłacił już beneficjentom programu Moja Woda 100 000 zł dotacji.

Wprowadzone zostały też zmiany w programie.

Okres realizacji zadania może wynosić teraz do 12 miesięcy, a nie jak wcześniej – do 6 miesięcy (termin liczony jest od  daty złożenia pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, a nie korekty).

Wnioskodawcy, którzy już zawarli umowę o dofinansowanie, w której termin realizacji zadania określony został jako 6 miesięcy, mogą wystosować do WFOŚiGW w Gdańsku wniosek o wydłużenie czasu na przeprowadzenie inwestycji. Prośbę należy wysłać do Funduszu przed upływem 6 miesięcy (określonych w umowie dotacji) na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nowo zawieranych umowach o dotację okres realizacji przedsięwzięcia określony zostanie na 12 miesięcy (bez względu na termin podany pierwotnie we wniosku o dofinansowanie).

Dotacje wypłacane są w jednorazowej transzy, po złożeniu kompletu dokumentów przez Portal Beneficjenta. Dokumenty do wypłaty w formie elektronicznej muszą zostać przesłane w ciągu 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Przelew nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku o dofinansowanie.

nowy_baner_0.jpg

 

 

 

Źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/uwaga-zmiany-w-programie-moja-woda 

wtorek, 22 grudzień 2020 15:23

Uzdolniona hafciarka z Brus

Napisane przez

Pani Irena Peplińska zajęła I miejsce w kategorii haftu klasycznego w 23. Konkursie Haftu Kaszubskiego Szkoły Puckiej „Fala”. 

Konkurs ten był o tyle trudniejszy, że zawierał tylko wzornictwo haftów szkoły puckiej, na który ogromny wpływ miała bliskość morza. Haft ten zawiera wszelkie odmiany barwy niebieskiej. Prócz tradycyjnych motywów kaszubskich może zawierać nadmorskie fale, sieci, gwiazdy morskie, a także mikołajka nadmorskiego. Pani Irena jest specjalistą w swojej dziedzinie, bo od sierpnia 2020 roku jest legitymowanym twórcą ludowym haftu kaszubskiego i ma dokument potwierdzający specjalizację z Lublina.

Irena Peplińska już nie pierwszy raz otrzymała nagrodę. We wrześniu br. w XXV Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii również Pani Irena zajęła pierwsze miejsce w kategorii haftu złotego. W tym konkursie  komisja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę na: zgodność z ornamentyką poszczególnych szkół haftu kaszubskiego, właściwą kolorystykę elementów wzorów, oryginalność kompozycji i poziom technicznego wykonania.

Gratulujemy!

128350241_1109926112771191_4600100237382950558_n.jpg

 

Źródło: http://www.ckibbrusy.pl/podlinki/fotogaleria-2847.html

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu w dniu 28 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:30 do 13:00 – Czyczkowy hydrofornia i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 22 grudnia 2020 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.14.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 110, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Męcikał oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach bip.brusy.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach

wtorek, 22 grudzień 2020 13:27

Bożonarodzeniowa akcja bruskich strażaków

Napisane przez

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach, przygotowali niespodziankę dla mieszkańców naszej gminy. W ustrojonym w 160 metrów kolorowych lampek wozie strażackim, z cukierkami i wesołymi, świątecznymi piosenkami przemierzali w niedzielne popołudnie (20.12) ulice Brus i okolicznych miejscowości. Oczywiście strażakom towarzyszył wyjątkowy gość - Święty Mikołaj. 

132299161_3051744748386086_8774652253061407892_o.jpg

132642192_3052447938315767_3113733574570782891_o.jpg

Warto dodać, że Święty Mikołaj odwiedził w tym roku również dzieci w Sołectwie Żabno i w Sołectwie Czarniż. Wszystko to dzięki zaangażowaniu miejscowych sołtysów i rad sołeckich, a także z zachowaniem epidemicznej ostrożności. 

wtorek, 22 grudzień 2020 13:21

Mieszkańcy Leśna z myślą o strażakach

Napisane przez

Dzięki zbiórce pieniędzy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie, miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła komplet radiotelefonów Hytera PD 565. Łączny koszt sprzętu wyniósł 6150 zł. Świetna inicjatywa zakończona pozytywnym akcentem dla strażaków i mieszkańców sołectwa Leśno. 

131357695_201114844966052_4729798756282968440_o.jpg

wtorek, 22 grudzień 2020 13:08

GMINNY KONKURS KOLĘDY. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Napisane przez

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie kolędy w języku kaszubskim. Konkurs odbędzie się w formie on-line, a przeprowadzi go Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. 

REGULAMIN

KARTA UCZESTNIKA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

132250804_1702041963290511_644088659762318817_o.jpg

 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach opublikowało listę osób nagrodzonych w konkursie plastycznym "Projekt pocztówki wigilijnej". Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom plastycznym!

 

KATEGORIA I – dzieci przedszkolne

I miejsce – Zofia Buza – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach, opiekun plastyczny: Hanna Rydygier, Katarzyna Lubińska

I miejsce – Izabela Kloskowska  – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach, opiekun plastyczny: Beata Kołodziejska, Wioleta Miller

II miejsce – Pola Leszczyńska – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach, opiekun plastyczny: Beata Kołodziejska, Wioleta Miller

III miejsce – Błażej Tokarski – Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku, opiekun plastyczny: Alicja Wiśniewska, Paulina Łońska

III miejsce – Blanka Gierszewska – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach, opiekun plastyczny: Weronika Kulesza, Bożena Buza

Wyróżnienie – Mateusz Błaszkowski  – Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, opiekun plastyczny: Renata Goebel

Wyróżnienie – Faustyna Synak – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach, opiekun plastyczny: Beata Jankowska

Wyróżnienie – Piotr Ryduchowski – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach, opiekun plastyczny: Beata Kołodziejska, Wioleta Miller

 

KATEGORIA II - uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III

I miejsce – Marta Stobiecka - Szkoła Podstawowa w Swornegaciach, opiekun plastyczny: Lucyna Kiedrowska

II miejsce – Wojciech Czapiewski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, opiekun plastyczny: Ewa Neubauer

II miejsce – Klaudia Stoltman - Szkoła Podstawowa w Swornegaciach, opiekun plastyczny: Lucyna Kiedrowska

III miejsce – Nadia Urbańska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, opiekun plastyczny: Ewa Rutkowska

Wyróżnienie – Hanna Kalafus  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, opiekun plastyczny: Aleksandra Turowska

Wyróżnienie – Ksawery Konefka – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, opiekun plastyczny: Celina Kliczkowska

Wyróżnienie – Jan Stoltmann - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

 

KATEGORIA III - uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI

I miejsce – Zuzanna Kononowicz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach, opiekun plastyczny: Justyna Barwina Myszka

II miejsce – Zuzanna Masiak  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, opiekun plastyczny: Patryk Nita

II miejsce – Mikołaj Wahl - Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach, opiekun plastyczny: Justyna Barwina Myszka  

III miejsce – Amelia Cysewska Szkoła Podstawowa im . ks. Kanonika Bolesława Śledzia, opiekun plastyczny: Małgorzata Sznajdrowska

Wyróżnienie – Wiktoria Wojciechowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, opiekun plastyczny: Patryk Nita

Wyróżnienie – Justyna Jakusz Gostomska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, opiekun plastyczny: Patryk Nita

Wyróżnienie – Anastazja Molska - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem, opiekun plastyczny: Barbara Dalke

 

KATEGORIA IV – uczniowie szkoły podstawowej klasy VII –VIII

I  miejsce – Weronika Wera - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

I miejsce – Martyna Werochowska - Szkoła Podstawowa im . ks. Kanonika Bolesława Śledzia, opiekun plastyczny: Małgorzata Sznajdrowska

II  miejsce – Klaudia Bukowska  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce -  Dorian Meller  - - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, opiekun plastyczny: Jolanta Orzłowska

III miejsce – Kaja Goebel - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, opiekun plastyczny: Marcin Stoltmann

Wyróżnienie – Dawid Zabrocki - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, opiekun plastyczny: Marcin Stoltmann

Wyróżnienie – Maksymilian Pestka - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, opiekun plastyczny: Marcin Stoltmann

Wyróżnienie – Oliwia Skórczewska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, opiekun plastyczny: Stanisław Lubiński

 

Wystawa prac plastycznych laureatów tegorocznej edycji konkursu zostanie opublikowana on-line na stronie: www.ckibbrusy.plwww.brusy.pl oraz na Facebooku. O formie wręczeniu nagród poinformujemy w późniejszym terminie.