piątek, 02 październik 2020 11:18

Brusy pamiętają... 81. rocznica śmierci Jana Karnowskiego

Napisane przez

brusy_pamiętają_KARNOWSKI.jpg

Jan Karnowski (csb: Jan Karnowsczi, pseudonim "Wôś Budzysz", ur. 16 maja 1886 w Czarnowie w pow. chojnickim, zm. 2 października 1939 w Wyrzysku) – sędzia, poeta kaszubski, ideolog ruchu Młodokaszubskiego, przyczynił się do rozwoju tego ruchu. Jan Karnowski pochodził z licznej kaszubskiej rodziny szlacheckiej Czarnowskich. Karnowski był zwolennikiem i propagatorem języka kaszubskiego. Twierdził, że: "Kultura polska wtedy tylko zwycięży nad Bałtykiem, jeżeli oprze się na pierwiastkach iście kaszubskich, nawiąże do starych tradycji historycznych i nasilać się będzie kaszubskim duchem." Jako poeta debiutował w wieku 24 lat (w 1910 r.) wydając Nowotné spiéwë pod pseudonimem "Wôś Budzysz". Debiut ten okazał się udany, gdyż przedstawiał zupełnie nowe wątki w poezji kaszubskiej. Oprócz poezji Jan Karnowski zajmował się publicystyką i dziennikarstwem, pisał do Gryfa oraz wydawanego przez siebie Mestwina, piętnował polityków i karierowiczów, wykorzystujących Kaszubów. Karnowski pisał prace historyczne, etnograficzne i statystyczne. Był nazywany "Stróżem ideowym testamentu Mściwoja". W budynku Sądu w Chojnicach jego pamięć uczczono tablicą pamiątkową. 30 października 2009 roku w ogrodzie w jego rodzinnej miejscowości został odsłonięty pomnik. Pomnik ten został zrobiony z ogromnego kamienia znalezionego na polu rodziny. Na kamieniu została umieszczona tablica z wyrytą podobizną J. Karnowskiego oraz napisem "Tu urodził się Jan Karnowski(16.05.1886-2.10.1939) ideolog ruchu Młodokaszubskiego, pisarz, regionalista. W 70 rocznicę śmierci ten znak pamięci wznieśli wdzięczni i dumni z dokonań Jego życia [wyryty gryf] Zaboracy i Grochowie. Czarnowo 2 października 2009." Źródło:Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego upamiętniło Jana Karnowskiego składając wiązankę kwiatów na grobie poety.
Previous Next Play Pause
1 2 3
 

piątek, 02 październik 2020 09:48

Październikowa akcja poboru krwi w Brusach. Zapraszamy!

Napisane przez

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w mobilnej akcji poboru krwi we wtorek, 6 października, w godz. od 9.00 do 13.00, w punkcie przy Domu Strażaka w Brusach.

Chętne osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację w Urzędzie Miejskim do poniedziałku, 5 października, do godz. 15.00. Nr kontaktowy 52 39 69 325.

krwiodawstwo.png

czwartek, 01 październik 2020 14:44

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Napisane przez

Dzień_Seniora_życzenia.jpg

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji najmłodsi mieszkańcy naszej gminy i zarazem podopieczni Samorządowego Żłobka w Brusach wykonali pięknie zdobione kartki z życzeniami dla seniorów z gminy Brusy. Życzenia zostały przesłane do lokalnych stowarzyszeń i organizacji współpracujących aktywnie z naszymi seniorami. Kartki trafiły do: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach, Stowarzyszenia „Kobiet nad Brdą” z Męcikała, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego w Brusach oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku oddział w Leśnie.

Inf. UM Brusy.
Fot. Samorządowy Żłobek w Brusach.

czwartek, 01 październik 2020 07:51

Trzecie bruskie trojaczki już są na świecie

Napisane przez

Państwo Marzena i Michał Czarnowscy – mieszkańcy Brus, zostali szczęśliwymi rodzicami trojaczków. Dzieci przyszły na świat 23 września w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. To trzech chłopców – Milan, Kaspian i Ewan, którzy zarówno jak ich mama czują się bardzo dobrze.

Dzieci urodziły się  w 34. tygodniu ciąży. Jako wcześniaki pozostają nadal pod opieką specjalistów gdańskiego UCK. Tak będzie jeszcze przez kilka najbliższych tygodni. - Chłopcy potrzebują czasu, by dojrzeć, urosnąć. Kiedy ich masa przekroczy 2 kg i kiedy dojrzeją na tyle, by móc "samodzielnie" funkcjonować w domu, będziemy myśleć o wypisie. – mówi dr Iwona Domżalska-Popadiuk z UCK w Gdańsku.

Milan Franciszek urodził się ważąc 1750 g i mierząc 44cm, jego brat Kaspian Łukasz – 1895g i 46cm, a Ewan Krzysztof – 2200g i 46cm. Państwo Czarnowscy oczekują na powrót maluchów wraz z trójką swoich starszych dzieci, córką Nikolą oraz synami Emmanuelem i Brajanem.

To trzecie trojaczki w gminie Brusy. Czternaście lat temu pierwsze trojaczki powitali państwo Małgorzata i Janusz Wera. Drugie trojaczki urodziły się trzynaście lat temu w rodzinie państwa Iwony i Tomasza Singer.

 

 

Milan Franciszek
Kaspian Łukasz
Ewan Krzysztof
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

 

Inf. UM Brusy, Dziennik Bałtycki.  Fot. Archiwum rodzinne.

Dobiegły końca rozgrywki Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus. Podsumowanie odbyło się w miniony piątek, 25 września na boisku orlik.

Tenis ziemny stał się popularną dyscypliną w Brusach. Na boisku orlik, pod okiem trenera i animatora sportowego, odbywają się regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Grupa uczestników liczy już około 30 osób. Nie brakuje również dorosłych zainteresowanych hobbystycznie grą w tenisa. Sprawdzeniem osiąganych postępów i poziomu wytrenowania są organizowane w Brusach turnieje. W najbliższą sobotę, 3 października, odbędzie się Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego. Dorośli natomiast mieli okazję wziąć udział w corocznym Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus.

Rozgrywki odbywały się na przestrzeni 3 minionych miesięcy. Turniej zwyciężył Tomasz Ostrowski. Kolejne miejsca na podium zajęli: drugie – Józef Cysewski, trzecie – Tomasz Kutela. Na wyróżnionym w turnieju miejscu czwartym uplasował się Dawid Rodzeń. To zwycięzcy wyłonieni spośród łącznie 20 zawodników, którzy wzięli udział w rozgrywkach. Podczas podsumowania zawodów, w piątek – 25 września, nagrody, statuetki i medale w imieniu burmistrza Brus Witolda Ossowskiego, wręczał zastępca burmistrza Krzysztof Gierszewski.

Na „orliku” w Brusach prowadzone są zajęcie nie tylko z tenisa ziemnego. Chętnych nie brakuje do gry w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę. Regularne zajęcia prowadzą tu również miejscowe kluby sportowe, w tym Salos Brusy. Podczas piątkowego podsumowania turnieju tenisa ziemnego odbyło się również przekazanie nowego sprzętu sportowego. Między innymi bramki piłkarskie, rakiety tenisowe czy piłki posłużą uczestnikom zajęć sportowych na „orliku” do dalszych ćwiczeń i szkolenia swoich umiejętności. Podczas przekazanie obecni byli miejscowi trenerzy Tomasz Ostrowski oraz Stanisław Kobierowski. Gmina Brusy pozyskała sprzęt wartości nieco ponad 9 tys. zł na pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach działań profilaktycznych realizowanych w związku z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
Inf. i fot. UM Brusy. 

 

piątek, 25 wrzesień 2020 07:21

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Napisane przez

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam stron y postępowania

oraz podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 25 września 2020 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.9.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 429, 430 i 431, obręb Zalesie, gmina Brusy”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 52 3969363).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Męcikał oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Brusach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach bip.brusy.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Brusach

piątek, 25 wrzesień 2020 12:14

Uwaga burze z gradem!

Napisane przez

Ostrzeżenie nr 1137 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-09-25, godz. 11:37 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-09-25, godz. 15:00 do 2020-09-26, godz. 00:00.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

piątek, 25 wrzesień 2020 11:47

XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez

Informujemy o zbliżającej się XVIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 11.00. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.

5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 • podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2021 rok 
 • zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 
 • zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej 
 • dzierżawy części nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej 
 • nadania nazw ulicom w Brusach 
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski 
 • powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 
 • zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” 
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach

7. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.

8. Sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

czwartek, 24 wrzesień 2020 13:48

Biblioteki szkolne zostaną wyposażone w nowe książki

Napisane przez

Gmina Brusy otrzymała dotację z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych. To projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Przedsięwzięcie wspiera rozwój czytelniczy dzieci i młodzieży. W ramach pozyskanej dotacji do szkół Gminy Brusy trafi łącznie ponad 50 tys. zł. Wkład własny placówek to niespełna 13 tys. zł (20% kosztów zadania). Fundusze umożliwią przede wszystkim zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) wzbogacających zasoby bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Lista szkół Gminy Brusy, które otrzymały wsparcie:

 

Nazwa szkoły

Otrzymane wsparcie finansowe  w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

12.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

12.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach   

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego

w Wielkich Chełmach

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej    

„Gryf Pomorski” w Lubni                     

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

4.000 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

2.480 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

2.480 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

2.480 zł

                                     Razem:  

51.440 zł


Na podział środków miała wpływ ilość uczniów uczęszczających do danej placówki. Nowe książki trafią do szkół jeszcze w tym roku.

 

thumb_920x518_17097be36663b363d8488ccef86593251540820414.png

 

 

Inf. UM Brusy, GZO Brusy.