Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 

punkty_pobrań_COVID-19_lista.jpg

Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, miesięcznik Strażak oraz firma Purpose. Do udziału zapraszamy Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całej Polski.

KONKURS TRWA DO 15 LISTOPADA

Na czym polega konkurs?

Pokażcie nam swoje działania na rzecz klimatu. Co to może być?

- walka z suszami, pożarami traw i lasów oraz powodziami,
- zadrzewianie,
- dbanie o łąki kwietne i czystość w lasach,
- akcje promujące ochronę owadów
- dbanie o lokalne ujęcia wody,
- oczyszczenie akwenów,
- gromadzenie deszczówki,
- zachęcanie młodzieży i dorosłych do oszczędzania wody,
- zajęcia edukacyjne dla mieszkańców Waszej miejscowości / także on line i w mediach społecznościowych,
- kampanie informacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych mieszkańców Waszych gmin,
- wystawy, warsztaty, również podczas gminnych imprez
- współpraca z lokalnym samorządem i innymi organizacjami (biblioteki, domy kultury, świetlice, parafie),
- akcje ulotkowe i happeningi (na stacjach benzynowych, w centrach handlowych, w centralnych punktach naszych miast i gmin,
- pomysłowe challenge poświęcone klimatowi,
- stworzenie i nagranie hitu poświęconego zmianom klimatycznym – piosenki i teledysku puszczanego w internecie oraz rozpropagowanie go,
… i wiele innych działań, które sprzyjają ochronie klimatu i pomagają podnieść świadomość społeczną w dziedzinie ekologii i środowiska. Ogranicza Was tylko wyobraźnia!

Nagrajcie lub przygotujcie filmik pokazujący Waszą aktywność, nie dłuższy niż 2 minuty. Ocenimy Waszą kreatywność, wykonanie filmu i zgodność z tematem. Pamiętajcie, aby wideo było poziome, w formacie mp4 i wcześniej nigdzie nie publikowane.

Czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsca - nagroda do wyboru: kamera GoPro w zestawie z akcesoriami lub kamera termowizyjna
II miejsca - nagroda do wyboru: projektor multimedialny lub myjka ciśnieniowa lub opryskiwacz spalinowy
III miejsca - nagroda do wyboru: deska ortopedyczna lub zestaw ratownictwa medycznego lub bon na zakupy sprzętu strażackiego
Nagroda publiczności - nagroda do wyboru: tablet lub bon na zakupy sprzętu strażackiego

Prześlijcie pracę konkursową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. razem z wypełnionym formularzem i podpisanymi zgodami. Znajdziecie je tutaj:
Formularz: https://docs.google.com/document/d/10NBI6-NKxzD32lVCzJU5aSzVnNrssXr3KHGJJeVcs5I/edit?fbclid=IwAR1Sto_8V9NZ39ncJUgEBAIMiukcqs35DGzF9RrowSJoQgYiwUHb_hk1fEA

Zgody wizerunkowe: https://docs.google.com/document/d/11xFxt1vKBW_B4bRYWD5551jhVTuUrRhwo0MUDP41m_w/edit?fbclid=IwAR1LpPdDK6HgW9Mt5ysGZDvA0jN_CztCVMfycm0gYPSInW7Ys9MUaHOWY50

Jeżeli film będzie mieć duży rozmiar i nie zmieści się w wiadomości mailowej użyjcie programu do przesyłania dużych plików, np. WeTransfer.

Przed udziałem w konkursie koniecznie zapoznajcie się z naszym regulaminem: https://docs.google.com/document/d/1BGmUVD9iAKD_4U45GTjit_n8cV5lVvMzPM1XHqYDI4M/edit?fbclid=IwAR0Ljl72reTGPwMxuHrkOmeSeyWYia0pX88dyVQ6DpRQ_DW0V0Y4rSRPzQk
Pytania przesyłajcie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oprócz filmików konkursowych zachęcamy również do przesyłania nam na bieżąco zdjęć z waszych działań (na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), które będziemy publikować na profilu FB „Strażaka”.

Pamiętajcie aby zdjęcia były opisane: nazwa OSP lub MDP, gmina, powiat, województwo, króciutki opis działania. 

Patronat nad konkursem objął Polski Serwis Pożarniczy - Remiza.pl

Strażacy_dla_klimatu_plakat.jpg

 

 

Inf. Związek OSP RP.

czwartek, 15 październik 2020 11:37

Badania ankietowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Napisane przez

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca podmioty przetwórcze oraz producentów rolnych do udziału w statystycznym badaniu ankietowym Komisji Europejskiej pn.: "Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19".

Ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem  https://vpn.minrol.gov.pl/global-protect/login.esp?token=1 

Dodatkowo, pod linkiem  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.

Czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś rozpatrując wniosek z dnia 14 kwietnia 2020 r., uzupełniony pismem z dnia  29 czerwca 2020r. złożony przez pana Michała Czajkowskiego - Prezesa Zarządu PVE 78 Sp. z o.o.,
z siedzibą 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10

zawiadamiam 

strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 334, obręb Zalesie, gmina Brusy”.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Środowiska i Rolnictwa (pok. 29), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

środa, 14 październik 2020 14:50

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Napisane przez

2020_DEN_życzenia_grafika_1525x1200.jpg

środa, 14 październik 2020 14:12

Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Napisane przez

W trosce o naszych seniorów Gmina Brusy podejmuje działania w ramach Gminnego Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”, polegające na zaszczepieniu przeciwko grypie 400 seniorów. Niestety na dzień dzisiejszy, mamy zapewnienie otrzymania jedynie 140 zamówionych szczepionek, które dotrą do Brus w dwóch transzach: pierwsza jeszcze w październiku, druga do końca listopada br.

Niezwłocznie po otrzymaniu szczepionek pracownik Urzędu Miejskiego będzie kontaktował się z seniorami, którzy wyrazili wcześniej chęć udziału w programie, w celu umówienia wizyty szczepiennej. Szczepienia będą odbywać się w bruskiej przychodni zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że czynimy starania o pozyskanie pozostałych 260 szczepionek, aby zaszczepić wszystkich, którzy wyrazili taką chęć.  

 

 

 

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

środa, 14 październik 2020 14:10

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Brusach – zmiana terminu

Napisane przez

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaplanowany na czwartek, 15 października br., na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach nie odbędzie się.

Informacja o terminie, miejscu oraz formie wręczenia nagród i stypendiów zostanie przekazana w przyszłym tygodniu.

 

 

 

 

 

Inf. GZO Brusy.

wtorek, 13 październik 2020 15:45

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Napisane przez


rat_medyczne_1600x1126.jpg

wtorek, 13 październik 2020 15:19

Uwaga silny wiatr!

Napisane przez

13.10.2020_silny_wiatr_2.jpg