poniedziałek, 12 październik 2020 09:05

NOŚMY MASECZKI, DEZYNFEKUJMY RĘCE – APEL BURMISTRZA BRUS

Napisane przez

O bezwzględne przestrzeganie nowych, obowiązujących od soboty przepisów sanitarnych, apelują władze Gminy Brusy. W całym kraju nakazane jest również zakrywanie ust i nosa w przestrzeni otwartej. Ważna jest też dezynfekcja rąk przy wejściu do obiektów użyteczności publicznej.

Na razie wszystkie instytucje w Brusach pracują normalnie. Wyjątki stanowić mogą okresowe utrudnienia wynikające z kwarantann osób w nich pracujących. Sytuacja może się zmieniać z dnia na dzień. By zminimalizować ryzyko zakażenia, przestrzegajmy przepisów – apeluje Witold Ossowski, Burmistrz Brus. „Bardzo proszę mieszkańców miasta i gminy Brusy oraz osoby, które przebywają u nas czasowo, aby zakładać maseczki, aby dezynfekować, myć ręce, aby zachowywać odpowiednie odległości. Wirus jest realnym zagrożeniem i nawzajem musimy zadbać o swoje zdrowie, swoje bezpieczeństwo” – dodaje Burmistrz.

Nakaz noszenia maseczek odnosi się do wszystkich tych, którzy nie posiadają zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu z takiego obowiązku. Zaświadczenie należy także nosić przy sobie po to, by w razie konieczności okazać je organom kontrolnym. Maseczki muszą dokładnie zasłaniać zarówno usta, jak i nos. Koniecznym jest także noszenie ich na świeżym powietrzu. Przy wejściach do sklepów, szkół, przedszkoli, urzędów, kościołów i innych obiektów należy dezynfekować ręce.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju! Przeczytaj!

obowiązek-zasłaniania-ust-i-nosa.jpg

 

 

 

Burmistrz Brus, Przewodniczący Rady Miejskiej i Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach

zapraszają do wspólnego uczczenia rocznicy nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy.

Z tej okazji w niedzielę, 18 października, o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Brusach

zostanie odprawiona msza św. w intencji mieszkańców.  

Burmistrz_Brus_Przewodniczący_Rady_Miejskiej_i_Proboszcz_Parafii_Wszystkich_Świętych_w_Brusach_zapraszają_do_wspólnego_uczczenia_rocznicy_nadania_patronatu_bł._ks._Józefa_Jankowskiego_Miastu_i_Gminie_Brusy._Z_tej_o_850_1200.jpg

Rada Miejska w Brusach w dniu 30 września br. przyjęła nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosić będzie 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku, właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOKu.

W związku ze zmianą systemu naliczania właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na nowym druku). Przyjmowanie deklaracji rozpocznie się w listopadzie br.

Wprowadzony został obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papieru – w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,
 • szkła – w pojemnikach koloru zielonego,
 • metali i tworzyw sztucznych – w pojemnikach koloru żółtego,
 • bioodpadów – w workach lub pojemnikach koloru brązowego,
 • popiołu – w pojemnikach koloru czarnego,
 • odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – w workach lub pojemnikach koloru czarnego lub szarego.

Obowiązkiem gminy będzie wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki:

 • metali i tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • papieru,
 • popiołu.

Obowiązkiem właścicieli będzie wyposażenie nieruchomości:

 • w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (tak jak do tej pory),
 • w worki/pojemniki do zbierania bioodpadów lub w kompostowniki.

Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolnieni będą z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na ten rodzaj odpadów.

Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju – wprowadzono w związku z wejściem we wrześniu 2019 r.  w życie przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Wzór deklaracji o wysokości opłaty oraz szczegółowe informacje będą udostępnione wkrótce.

czwartek, 08 październik 2020 14:58

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju!

Napisane przez

121186602_3304117232991024_8044005149119350738_o.jpg

- Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej. Likwidujemy strefę żółtą. Dlaczego? Bo zasady w niej obowiązujące zostają rozciągnięte na cały kraj. Zmiany wchodzą w życie od 10 października. - podaje Ministerstwo Zdrowia. 

 

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju!  

Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. 

Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

W sytuacji, kiedy planujesz organizację chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych, powinieneś pamiętać, że obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób. Abyś mógł się odpowiednio przygotować, to ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. Jak to wygląda w pozostałej części kraju?

W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Więcej łóżek w szpitalach i nowy proces koordynacji

Zabezpieczenie szpitalne jest dla nas priorytetem podczas walki z koronawirusem. Obserwujemy, analizujemy i na bieżąco reagujemy.

Dlatego też zwiększamy liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować: 

 • przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • ruch karetek „wymazowych” i transportowych,
 • przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek zwiększy się do 13,5 tys. 

Gdzie powstaną tego typu placówki? Pobierz grafikę (na dole strony) i sprawdź, który szpital w Twoim województwie będzie pełnił rolę szpitala koordynacyjnego.

Większa rola lekarzy POZ

Zwiększamy rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach, lekarze będą mogli:

 • kierować pacjenta do izolacji domowej,
 • kierować pacjenta do izolatorium.

Znosimy również obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady. 

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Stosujemy zasadę – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętaj o tym! Dlatego też:

 • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
 • zakrywaj usta i nos,
 • często myj i dezynfekuj ręce,
 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
 • zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

SMS przypomni o wprowadzeniu strefy czerwonej

Od piątku – 9 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Wszystko po to, żebyśmy pamiętali o przestrzeganiu obowiązujących zasad.

W wiadomości SMS znajdziemy link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dzięki temu szybko sprawdzisz, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Twoim powiecie. 

Strefa czerwona – nowa lista powiatów

Od soboty, 10 października, na nowej liście znajdą się 32 powiaty i 6 miast. Bardzo ważną zmianą jest likwidacja strefy żółtej - zasady w niej obowiązujące zostają rozciągnięte na cały kraj. 

Nowa lista powiatów, która obowiązuje od 10 października

Strefa czerwona:

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;

województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;

województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;

województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;

województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;

województwo opolskie: powiat oleski;

województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;

województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;

województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;

województwo śląskie: powiat kłobucki;

województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;

województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;

województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;

województwo zachodniopomorskie: Koszalin.

Bądź bezpieczny z aplikacją STOP COVID – ProteGO Safe

Walka z zagrożeniem może być prostsza dzięki aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe. Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pobierz, zainstaluj i korzystaj z aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe!

Na czym to polega? Jeśli zainstalujesz aplikację, Twój telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych telefonów (ale nie osób), na których także zainstalowana jest ta aplikacja. W tym czasie STOP COVID – ProteGO Safe analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić.

Co ważne – w powiadomieniu nie znajdziesz informacji, kto zachorował oraz kiedy i gdzie miałeś kontakt z tą osobą.

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), uchwały nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020, uchwały nr XVIII/179/17 Rady miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 – 2020 oraz uchwały nr XXI/202/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 - 2021.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 1. W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (tj. spoza budżetu Gminy Brusy).
 2. Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przeznaczona na realizację zadań kwota – 17 375,00 zł (w tym: 2020 – 5 700,00 zł oraz 2021 – 11 675,00 zł).

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Brusy.
 2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji oraz:
 • zostały dokonane w sposób przejrzysty, konkurencyjny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • zostały przewidziane w kosztorysie zadania,
 • zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania zgodnie
  z postanowieniami umowy o realizację zadania,
 • zostały odpowiednio udokumentowane,
 • są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 1. W przypadku negatywnej oceny kwalifikowalności zaproponowanego wydatku istnieje możliwość:
 • pozostawienia tego wydatku w kosztorysie przy finansowaniu ze środków własnych oferenta,
 • usunięcia tego wydatku z kosztorysu, pomniejszając tym samym koszt całkowity zadania o jego kwotę.
 1. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,
 • realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Brusy z innego tytułu,
 • budowę, zakup nieruchomości,
 • udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczną lub religijną.
 1. Do oferty należy załączyć:
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany (jeśli dotyczy),
 • statut oferenta/oferentów (jeżeli oferta składana jest po raz pierwszy),
 • pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę
  o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
 • ofertę w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub w pliku tekstowym)
 • zestawienie kosztów (załącznik do ogłoszenia).
 1. Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do:
 • odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,
 • przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,
 • finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w latach 2020 - 2021, a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).
 2. Bez względu na czas realizacji zadania, określonego w projekcie lub w umowie o dotację ze środków zewnętrznych, w ofercie składanej w niniejszym konkursie należy przedstawić tylko tę cześć zadania, która będzie obejmowała okres realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Gminy Brusy.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru, o którym mowa w punkcie II.2 ogłoszenia.
 4. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). W przypadku realizowania zadania wspólnie oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania/opisu poszczególnych działań. W przypadku otrzymania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca może proporcjonalnie do wysokości proponowanej dotacji zmniejszyć wkład własny wskazany w ofercie.
 6. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Brusy.
 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności uczestniczącej w realizacji zadania.
 • W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości o jaką Oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca z wyjątkiem sytuacji, w której Oferent celem aktualizacji może przedstawić zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego oraz przedstawić wyjaśnienia w stosunku do uwag Komisji Konkursowej.
 • W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej, Oferent zobowiązany jest do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia wybranych dokumentów aktualizacyjnych: oferty realizacji zadania publicznego, planu i harmonogramu działań, rezultatów zadania, zestawienia kosztów realizacji zadania, źródła finansowania kosztów realizacji zadania, które stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.
 • Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywane w trakcie realizacji zadania przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie,
  w części dotyczącej przyznanej dotacji (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymagają uzyskania pisemnej zgody w przypadku, gdy nastąpi jego zwiększenie o więcej niż 30%.
 1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Gminę Brusy. Informacje takie muszą być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli refundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

IV. Termin składania ofert

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) do dnia 30 października 2020 r. do godz. 1500.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem w zależności od aplikowanego zadania: „Otwarty Konkurs Ofert 2020 – Konkurs wkładów własnych”.
 3. Oferent składający w konkursie więcej niż jedną ofertę, powinien złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie jak punkcie IV.2 ogłoszenia.
 4. Oferent ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty. W późniejszym terminie uzupełnienie braków formalnych może nastąpić wyłącznie na wezwanie.
 5. W przypadku nie złożenia kompletu załączników do oferty przewiduje się możliwość wezwania oferentów do uzupełnia braków. Nie uzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie i niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uchwale Nr XI/84/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020 oraz uchwale nr XVIII/179/17 Rady miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 – 2021.
 2. Oceny formalnej dokona Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
 3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Brus komisja konkursowa.
 4. Oceny ofert dokonuje się na „formularzu oceny oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020.
 5. Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z ich wysokością podejmuje Burmistrz Brus w formie zarządzenia w terminie do 30 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.
 6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma odwołania.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brusy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych

Z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych wysokość środków w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku wynosiła 0 zł, w 2019 roku 5.550 zł, a w 2018 roku 6.000 zł.

Informacji na temat konkursu udziela: Wojciech Jaszewski – Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami – Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel. 52 396 93 68.

REGULAMIN GMINNEGO  KONKURSU  PIOSENKI  PATRIOTYCZNEJ
 DLA  DZIECI  I MŁODZIEŻY  - ONLINE

 Brusy  2020

 

 Postanowienia ogólne:

 • Patronat honorowy nad konkursem pełni Burmistrz Brus.
 • Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteki Jana Karnowskiego w Brusach.
 • Celem konkursu jest popularyzowanie pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Koordynatorem konkursu jest p. Renata Goebel- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  tel. 52 396 93 34

Zasady uczestnictwa:

1. Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek kulturalnych z gminy Brusy.

2.  Każdy uczestnik konkursu zgłasza 1 utwór -  pieśń lub piosenkę o tematyce patriotycznej.

Za utwór patriotyczny uznaje się pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny; piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej; piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną, piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w poszczególnych kategoriach:

                - przedszkola

- szkoły podstawowe klasy I – III

                - szkoły podstawowe klasy IV – VI

               - szkoły podstawowe klasy VII - VIII

                 - szkoły ponadpodstawowe

    i w dwóch kategoriach wykonawczych:

            - soliści

            - zespoły (nie mogą przekraczać 10 osób; liczba instrumentalistów nie podlega ograniczeniu)

4. Uczestnik może wykonywać piosenki akompaniując samemu, korzystając z pomocy akompaniatora lub nagrania audio (zapis na CD).

5. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym ( jeżeli uczestnik wystąpi w zespole to nie może wystąpić jeszcze raz jako solista).

6. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworu muzycznego. Czas nagrania nie może przekraczać 3 min. W ramach możliwości prosimy zadbać o dobrą słyszalność nagrania.

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:

1. Plik video z nagraną prezentacją konkursową.

2. Czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

Plik z nagraniem można:

- wgrać na dysk Google lub

- przesłać nagranie za pomocą serwisu WeTransfer.com na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- przesłać w formie linku na Youtube,

- dostarczyć osobiście na pendrive do Chaty Kaszubskiej w Brusach - Jagliach (w godzinach od 8.00 - 16.00)

Podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z nazwą pliku.

3. Zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2020 r. Warunkiem udziału w konkursie jest potwierdzenie przez Organizatora przyjętego nagrania wraz z kartą uczestnika i zgodą rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku braku potwierdzenia przez Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt telefoniczny.

Oceny i nagrody:

 • Jury powołane przez Organizatorów oceniać będzie dobór repertuaru do wieku uczestnika i tematyki konkursu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
 • Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
  O formie i terminie uroczystego wręczenia nagród Organizatorzy poinformują przedstawicieli instytucji kierujących telefonicznie lub e-mailem.
 • Wyniki konkursu, nagrodzone i wyróżnione prezentacje zostaną opublikowane na stronie internetowej, profilu Facebook oraz na kanale YouTube Urzędu Miejskiego w Brusach.

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 52 396 93 34

Zapraszamy do udziału!

 

 

środa, 07 październik 2020 08:59

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Napisane przez

Informujemy, że w dniu 7 października br. w godz. 9:00 – 16:00 na ul. Ogrodowej, ul. Targowej, ul. Ks. Augustyna Czarnowskiego i ul. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego znajdującego się w zarządzie Gminy Brusy. Z tego powodu przewiduje się okresowe włączenie oświetlenia w porze dziennej. Informujemy również, że sukcesywnie będą naprawiane kolejne awarie oświetlenia.

Uwagi bądź wnioski można kierować do Pana Wojciecha Czapiewskiego, Urząd Miejski w Brusach pok. 27, tel. 52 396 93 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

środa, 07 październik 2020 12:50

Październikowy pobór krwi w Brusach

Napisane przez

Aż 26 osób wsparło 6 października akcję poboru krwi w Brusach. Uzyskano zatem 11.700 ml życiodajnego płynu. 

Akcje poboru krwi w Brusach organizowane są regularnie co dwa miesiące przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim, współpracujący z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Kolejny mobilny pobór krwi odbędzie się 8 grudnia.

Zapraszamy do wsparcia akcji!