Marcin Piekarski

Marcin Piekarski

czwartek, 03 grudzień 2020 13:57

Dofinansowania dla jednostek OSP

Kolejna jednostka ochotniczej straży pożarnej z powiatu chojnickiego otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu. Powiat na pomoc w zakupie auta dla OSP Brusy przekazał 25 000 zł. Umowę ze starostą Markiem Szczepańskim podpisał Janusz Szmaglik, prezes OSP Brusy.

PRZEJDŹ DO CAŁEGO ARTYKUŁU - kliknij

 

samochody2

foto oraz info.
www.powiat.chojnice.pl

 

czwartek, 27 luty 2020 11:30

Maluchy już w żłobku!

Sale Samorządowego żłobka w Brusach nie są już puste, a wypełnia je radosny śmiech małych podopiecznych placówki. Właśnie trwa tydzień adaptacyjny dzieci, które będą uczęszczać do żłobka.

Maluchy poznają nowe miejsce i opiekunki. Po tych kilku dniach widać, że zarówno dzieci, jak i rodzice są zadowoleni z opieki w naszym żłobku. Cieszy nas, że dzieci dużo się uśmiechają i chętnie się bawią. - mówi dyrektor żłobka Angelika Rzeczkowska.

Rodzice sami mogli przekonać się o tym, że oddają swoje pociechy w dobre ręce, bowiem towarzyszyli maluchom w pierwszych godzinach pobytu w żłobku.

Samorządowy żłobek w Brusach to jedna z ważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez Gminę Brusy. Jak podkreśla burmistrz Brus Witold Ossowski:Zależało nam na tym, by było to miejsce gwarantujące bardzo dobrą opiekę, edukację i zabawę. Udało się to osiągnąć, dlatego rodzice dzieci z pełnym spokojem mogą podjąć lub kontynuować pracę zawodową.

Informujemy!

Rekrutacja do Samorządowego żłobka w Brusach nie została zamknięta. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Nabór potrwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Koszty ponoszone przez rodziców to: opłata miesięczna w wysokości 280 zł i 12 zł za dzień wyżywienia.

95938

logo do projektow

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

poniedziałek, 01 czerwiec 2020 11:25

Dzień Dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach

Puszczanie baniek mydlanych, skręcanie balonów, malowanie, statek piracki, biedroneczki, bal przebierańców - to wszystko czekało na dzieci w Samorządowym Żłobku w Brusach z okazji Dnia Dziecka.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dobrej zabawy nie było końca a uśmiech widniał na każdej twarzy.

Info i fot. Samorządowy Żłobek w Brusach

 

logo do projektow

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Do końca maja przyjmowane będą zapisy dzieci do Samorządowego Żłobka w Brusach. To nowa placówka edukacyjna uruchomiona na początku tego roku. Już teraz zapisanych jest tam 70 dzieci.

Żłobek w Brusach został zbudowany od podstaw. Do tej pory takiej placówki w Gminie Brusy nie było wcale. Potrzebę jego budowy zgłaszali natomiast sami mieszkańcy – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. „To dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie społeczne. Mieszkańcy czekali na zakończenie tej inwestycji. Czekali na to aby zaprowadzić swoje dzieci do żłobka” – dodaje Ossowski.

Obiekt powstał przy ulicy Armii Krajowej, tuż przy stadionie miejskim. Wewnątrz znajduje się sześć sal dydaktycznych, z czego cztery są już zagospodarowane. W dwóch pozostałych od września utworzone zostaną dwa oddziały przedszkolne. Do tej pory bruski żłobek przyjął w swoje progi 70 dzieci. Placówka jest przygotowana na przyjęcie nawet 80 maluchów w wieku od roku do trzech lat. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych. 2,4 mln to dofinansowanie z rządowego programu Maluch +.

Prowadzona rekrutacja dotyczy dzieci, które zostaną objęte opieką od września tego roku. Zasady rekrutacji oraz niezbędne druki - są do pobrania na stronie internetowej www.brusy.pl.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

 

logo do projektow

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

piątek, 20 listopad 2020 14:17

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

piątek, 29 maj 2020 13:58

BĘDĄ PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU

Ponad 200 tysięcy złotych na usuwanie azbestu otrzyma w tym roku Gmina Brusy. Jest to dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystarczy ona na unieszkodliwienie 412 ton tej niebezpiecznej substancji.

Rakotwórczy azbest znajduje się między innymi w płytach eternitowych, wciąż niestety nadal używanych jako pokrycie dachowe wielu budynków gospodarczych, a czasami nawet domów. Demontaż takich elementów wymaga szczególnych środków ostrożności. Odpadów nie można też wyrzucać. Należy je w odpowiedni sposób utylizować.

Gmina Brusy zachęca właścicieli nieruchomości do wymiany niebezpiecznych pokryć dachowych. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje na demontaż, odbiór i utylizację azbestu. Wsparcie wynosi 300 złotych za każdą tonę odpadu, w przypadku gdy trzeba go tylko wywieźć i zutylizować oraz 600 złotych za tonę, gdy trzeba doliczyć do tego także koszty demontażu eternitu z dachu.

„W tej chwili jesteśmy na etapie wyboru firmy, która w bezpieczny sposób odbierze i zutylizuje zgromadzony na naszym terenie azbest” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Operacja wywozu rakotwórczych odpadów rozpocznie się w czerwcu i potrwa do listopada. Do utylizacji jest 412 ton materiałów, to łącznie aż 3 hektary eternitowych pokryć dachowych.

Dotacje otrzymają ci, którzy wcześniej o nią wnioskowali. Gmina jest w stanie przyjąć na ten rok jeszcze kilka wniosków. Wszyscy zainteresowani wymianą eternitowych pokryć dachowych w roku przyszłym – także powinni już przygotowywać swoje wnioski. Jest szansa, że i te otrzymają dofinansowanie. Gmina zwróci się z prośbą o wsparcie do WFOŚiGW, tylko wtedy, gdy mieszkańcy będą tymi środkami zainteresowani.

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019

Koszt kwalifikowany zadania w formie dotacji do kwoty 203.478,00 zł

Zgodnie z warunkami uzyskania dofinansowania wynikającymi z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących JST. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że realizacja zadania nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu umowy.

Odnośnik do strony - KLIKNIJ

WFOSiGW wersja kolor 1 01

 

czwartek, 30 kwiecień 2020 11:43

Deklaracja o kontynuowaniu opieki żłobkowej

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 16 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.  „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3), rodzice dzieci korzystających z usług Samorządowego Żłobka w Brusach zainteresowani dalszą opieką w roku 2020/2021 powinni złożyć Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć najpóźniej do 30 kwietnia do godz. 15:00 do Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod nr  tel. 52 39 69 368.

96664

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nowo wybrana kadra jest już w pełni gotowa do przyjęcia podopiecznych Samorządowego Żłobka w Brusach. Trwają ostatnie procedury. Żłobek powita dzieci 24 lutego!

Gmina Brusy zakończyła wszystkie konkursy kadrowe, wyłaniające personel Samorządowego Żłobka w Brusach. Maluchami opiekować się będzie jedenaście opiekunek, trzy woźne oraz pielęgniarka. Pieczę nad właściwym funkcjonowaniem żłobka będzie trzymać dyrektor Angelika Rzeczkowska. Oficjalnego powierzenia stanowiska dyrektora burmistrz Brus Witold Ossowski dokonał 29 stycznia w Urzędzie Miejskim w Brusach, w obecności dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty Jacka Bruskiego.

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w żłobku zaplanowano na poniedziałek, 24 lutego. Tego dnia do żłobka zawita 80-cioro dzieci. Spotkania organizacyjne dla rodziców odbędzie się w dniach 12-13 lutego. O szczegółach rodzice maluchów zostaną powiadomieni drogą mailową.

Dobiegają końca procedury związane z uzyskaniem decyzji potwierdzających spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych i przeciwpożarowych budynku oraz dotyczące wyboru firmy cateringowej odpowiedzialnej za wyżywienie dzieci.

95268

95269

Przypomnijmy!

W nowej bryle wybudowanej przy budynku socjalno – sportowym w Brusach znalazł swoje lokum żłobek i dodatkowe sale przedszkolne. Obiekt socjalno-sportowy przy Armii Krajowej powiększył się łącznie o ok. 900 m2. Realizacja inwestycji to dla Gminy Brusy koszt ponad 7 mln zł. Przedsięwzięcie składa się z dwóch projektów. Pierwszy, dotyczący budowy żłobka, wyniósł ok. 5 mln zł. Koszt ten wsparło pozyskane dofinansowanie z rządowego programu Maluch+ w kwocie 2,4 mln zł. „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” to drugi projekt Gminy Brusy związany z adaptacją obiektu. Jego koszt to niespełna 2,2 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wynosi ponad 1,8 mln zł. Przedsięwzięcie dotyczy zwiększenia możliwości podjęcia pracy i powrotu do zawodu rodziców dzieci, które zostaną objęte opieką w żłobku. W zadaniu zawarto stworzenie odpowiednich warunków pracy i opieki nad maluchami: zakup mebli i pomocy dydaktycznych, zapewnienie wyżywienia, budowę placu zabaw.

95271

 

logo do projektow
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Samorządowy Żłobek w Brusach powita dzieci już w lutym 2020 roku. Opieką zostanie objętych osiemdziesięcioro maluchów, które nie ukończyły jeszcze 3 lat.

Żłobek powstał w nowej bryle wybudowanej przy budynku socjalno – sportowym w Brusach. Znalazło się w nim miejsce między innymi na sale i szatnie dla dzieci, pomieszczenia sanitarne i biurowe. Żłobek zajmuje parter i część piętra dobudowanego obiektu. W związku z przepełnieniem w przedszkolach, w pozostałej części piętra nowego obiektu, stworzono dwie dodatkowe sale, łazienki i szatnie dla przedszkolaków. Obiekt socjalno-sportowy przy Armii Krajowej powiększył się łącznie o ok. 900 m2. Na realizację inwestycji Gmina Brusy wydała ok. 5 mln zł, z czego ok. 3 mln zł dotyczą żłobka. Znaczną część kosztu jego budowy pokryło dofinansowanie, które Gmina pozyskała w ramach  rządowego programu „Maluch+” w kwocie 2,4 mln zł. Pozostały koszt przedsięwzięcia, w tym wydatek budowy nowej części przedszkolnej, Gmina Brusy pokryła z własnego budżetu.

Budowa żłobka to jedno. Ważne jest też jego funkcjonowanie i utrzymanie. Gminny Zarząd Oświaty w Brusach, z ramienia Gminy Brusy, jest realizatorem drugiego przedsięwzięcia związanego z bruskim żłobkiem. „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek zawodowy rodziców dzieci, które zostaną objęte opieką w żłobku. Zadanie zakłada też stworzenie odpowiednich warunków pracy i opieki nad maluchami, a zatem zakup mebli, pomocy dydaktycznych niezbędnych do wspomagania rozwoju dzieci, zapewnienie wyżywienia oraz budowę placu zabaw. Wydatek, który poniesie Gmina w związku z realizacją tego projektu to niespełna 2,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi ponad 1,8 mln zł.

Budowa żłobka to szczególnie ważna inwestycja dla tych rodziców, którzy chcą podjąć nową pracę lub wrócić do zawodu. Taką szansę daje rodzicom Samorządowy Żłobek w Brusach. Samorządowi Gminy Brusy zależy na tym, by było to miejsce gwarantujące dzieciom bezpieczeństwo, odpowiednią opiekę, edukację i zabawę. Zaplanowano  stworzenie czterech zróżnicowanych wiekowo grup dziecięcych, dwóch liczących dwudziestu czterech maluchów i dwóch do szesnaścioro dzieci, które zostaną objęte opieką od dwóch do trzech wykwalifikowanych opiekunek. Ważnym jest, by dzieci czuły się tam jak w domu, a rodzice mieli pewność, że oddają swoje maluchy we właściwe ręce.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3

 

logo do projektow

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Strona 1 z 26