Iwona Wałdoch

Iwona Wałdoch

Końcówka roku 2020 przyniosła strażakom ochotnikom z Leśna w gminie Brusy dużo bardzo dobrych wiadomości. Zakończyła się tam budowa remizy, a do tego do jednostki trafił fabrycznie nowy wóz bojowy. Zarówno budynek jak i samochód są już w dyspozycji strażaków.

- Jest to wspaniała wiadomość nie tylko dla strażaków i mieszkańców Leśna, ale również dla całej naszej gminy. To nie jest tak, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działa na terenie tylko jednej miejscowości, czy sołectwa. Gdy jest taka potrzeba, strażacy ochotnicy działają na terenie całej gminy, a także wspomagają inne jednostki w sąsiednich gminach. Oby tych wyjazdów było jak najmniej – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Remiza dla OSP Leśno została zbudowana od podstaw. Powstała ona przy istniejącej już świetlicy wiejskiej. Jej budowa kosztowała 601.509 złotych. 150.000 złotych stanowiło dofinansowanie otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt ma powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych. Wewnątrz znajdują się garaże dla dwóch aut strażackich, magazyn, biuro i umywalnia.

Nowy wóz bojowy kosztował z kolei 861.000 złotych. Gmina zapłaciła za niego z własnego budżetu 301.000 złotych. Resztę stanowiły dofinansowania: 155.000 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 30.000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 225.000 złotych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 140.000 złotych z Funduszu Ubezpieczeniowego strażaków i 10.000 złotych ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Z powodu pandemii koronawirusa nie organizowano dotąd oficjalnych uroczystości otwarcia remizy, ani prezentacji nowego wozu bojowego. Władze gminy zapowiadają, że takie wydarzenia z pewnością odbędą się, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - KLIKNIJ!

 

OSP_LEŚNO_-_nowy_wóz_bojowy_24.jpg

WFOSiGW_wersja_kolor-01_0.jpg

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego został dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych."

 

 

Fot. Gmina Brusy. 

sobota, 14 listopad 2020 16:30

Życzenia dla Seniorów

piątek, 13 listopad 2020 15:07

XIX Sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy o zbliżającej się XIX sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10.00. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się
w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy
 • zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 • zmiany uchwały Nr XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 • zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości
 • zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej zmienionej uchwałą Nr XII/106/19
 • zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XII/107/19
 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2021
 • utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Sprawy organizacyjne.
 • Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

piątek, 13 listopad 2020 12:16

Brusy pamiętają...

blanche3.jpg

Z przykrością informuję, że w środę, 11 listopada, w wieku 83 lat zmarła śp. Blanche Krbechek - amerykańska Kaszubka, od kilkunastu lat w mieszkanka Gminy Brusy.

Pani Blanche urodziła się w Detroit, była założycielką Stowarzyszenia Kaszubskiego Ameryki Północnej z siedzibą w Minneapolis oraz wydawcą i redaktorem anglojęzycznego kwartalnika „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”. Tłumaczyła literaturę kaszubską na język angielski, w tym, szczególnie nam bliskie, dzieła Anny Łajming. Jej pasją były również wycinaki, które wykonywała z wielką starannością i dbałością o szczegóły. Jej prace można było podziwiać w 2014 r. w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach na wystawie „Gryfs at Play – Gryfy się bawią". Panią Blanche często można było spotkać podczas Zjazdów Kaszubów oraz Międzynarodowych Festiwali Folkloru, gdzie prezentowała grę na dudach.

 

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy, Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim bliskim Pani Blanche, składam najszczersze wyrazy współczucia.

                                                                                                                                                           Burmistrz Brus

                                                                                                                                                          Witold Ossowski

czwartek, 12 listopad 2020 07:41

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI - OBCHODY

Dużo skromniej niż zwykle wyglądały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Brusach. Z powodu pandemii koronawirusa nie organizowano dużych wydarzeń. W oficjalnej uroczystości wzięło udział zaledwie kilkanaście osób.

Całość rozpoczęła msza święta, która została odprawiona w kościele pw. Wszystkich Świętych. Oprócz władz miasta uczestniczyli w niej mieszkańcy oraz przedstawiciele kilku organizacji. Później złożono kwiaty na cmentarzu ofiar zbrodni hitlerowskich oraz przed tablicą upamiętniającą setną rocznicę powrotu Brus do macierzy. 

„Dzisiejsze święto w Brusach, w tym roku, obchodzimy w sposób szczególny, ponieważ nasze ziemie powróciły do Ojczyzny dopiero 100 lat temu. Stało się to po 148 latach panowania zaborów – dlatego ten rok był dla nas szczególny. Oczywiście ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, nie możemy tego świętować z licznym udziałem mieszkańców, tak jak robimy to co roku, w Święto Niepodległości” – mówił Witold Ossowski, burmistrz Brus

W odróżnieniu od innych części kraju, ziemie na południu Pomorza zostały przyłączone ponownie do Polski dopiero w roku 1920. Oficjalną datą powrotu Brus do macierzy uznano 2 lutego 1920 roku.

 

 Fotorelacja cz1/2

 Fotorelacja cz2/2