wtorek, 01 wrzesień 2020 11:53

Podatki

Przynależność do wspólnoty mieszkańców Gminy Brusy wiąże się z koniecznością ponoszenia przez nas wszystkich pewnych ciężarów, którymi są podatki i opłaty lokalne. Bez nich gmina nie byłaby w stanie realizować swoich zadań.

Niniejsza strona prezentuje informacje o poszczególnych podatkach pobieranych przez Wydział Budżetu i Finansów
Tu również można znaleźć odpowiednie procedury i niezbędne formularze podatkowe. 

Zobacz też informacje w dziale: Opłaty


Wpłat z tytułu wyżej wymienionych podatków można dokonywać:

- bezgotówkowo:

  • na indywidualny rachunek bankowy podatnika wskazany w decyzji ustalającej wymiar podatku
  • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brusach z dokładnym opisem tytułu wpłaty nr konta: 
      86 8144 0005 2005 0500 1267 0001

- gotówkowo -  bez prowizji można realizować:

  • w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Brusach przy ul. Gdańskiej 18
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach

- na terenie sołectw:

  • u sołtysa
Ostatnio zmieniany wtorek, 01 wrzesień 2020 11:53