poniedziałek, 02 listopad 2020 14:11

Bezpieczny WTZ

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" w Brusach podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu granatowego "Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością".
W ramach projektu, bruskiemu WTZ przyznano grant w wysokości 6.804 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych oraz wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Gratulujemy! 
indeks.png
Wyświetlony 13908 razy