Inwestycje

W URZĘDZIE DZIAŁA JUŻ WINDA

W URZĘDZIE DZIAŁA JUŻ WINDA

10-11-2023 Inwestycje realizowane

Urządzenie zostało zamontowane w ramach zrealizowanego przez Gminę Brusy zadania „Dostępny urząd”. Teraz instytucja jest zgodnie z nazwą jeszcze bardziej dostępna dla interesantów. Szczególnie mowa...

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BRUSACH – ETAP I, II

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BRUSACH – ETAP I, II

13-05-2023 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Zadanie dotyczy budowy I etapu nowoczesnej hali sportowej połączonej z istniejącym kompleksem oświatowym, umożliwiającej różne formy aktywności fiz.: piłka halowa, siatkowa, koszykowa, ręc...

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA

09-02-2022 Inwestycje realizowane

Celem unijnego programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Cel ten wpisuje się w czas pandemii, która szczególnie pokazała, że wykor...

BUDOWA ULIC OSIEDLA SŁONECZNEGO W BRUSACH

BUDOWA ULIC OSIEDLA SŁONECZNEGO W BRUSACH

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Zadanie obejmuje budowę ulic: Akacjowej, Stokrotki, Modrakowej, Zielonej, Łanowej, Różanej, Jaśminowej oraz części Słonecznej i Kwiatowej o łącznej długości 1.876m.  W 2020 roku wyb...

ODWODNIENIE MIASTA BRUSY – ETAP I, II, III

ODWODNIENIE MIASTA BRUSY – ETAP I, II, III

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Zadanie obejmuje wybudowanie 2.778m kolektora deszczowego, 3 zbiorników retencyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic, w tym: w obrębie ulicy Kalwaryjnej i części ul. Dworcowej p...

MODERNIZACJA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W BRUSACH

MODERNIZACJA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W BRUSACH

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: W ramach modernizacji zostało wykonane doświetlenie 5 przejść dla pieszych w obrębie ulicy Ogrodowej, wymiana znaków na fluorescencyjne, montaż płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych ora...

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

04-01-2022 Inwestycje realizowane

Projekt zakłada, że do 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej trafi nowoczesny sprzęt, w tym: drukarki 3D z akcesoriami; mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowy...

PRZEBUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH

PRZEBUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku CKiB, w efekcie czego powstaną nowe pomieszczenia administracyjne i magazynowe oraz kino. W 2019 r. zakończono I etap inwestycji, obejmujący...

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Adaptacja pomieszczeń w części wschodniej budynku "starej szkoły" w Brusach wraz z wyposażeniem.  Uczestnikami zajęć ŚDS są mieszkańcy gminy Brusy z niepełnosprawnościami. W&nb...

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach” to tzw. „miękka” część projektu rewitalizacyjnego dotyczącego przebudowy starej szkoły i budynku przy ul. Chełmowskiej 4. ...

REWITALIZACJA CZĘŚCI MIASTA BRUSY

REWITALIZACJA CZĘŚCI MIASTA BRUSY

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA:  adaptacja części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach ("stara szkoła") na cele społeczne (utworzenie pomieszczeń nowych placówek MGOPS w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych), rem...

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

04-01-2022 Inwestycje realizowane

LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji został powołany do życia przez Szkołę Podstawową nr 2 w Brusach, która jako jednostka organizacyjna Gminy Brusy wzięła udział w projekcie „Familij...

BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO LUBNIA – ORLIK

BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO LUBNIA – ORLIK

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 470 mb o szerokości 4,0 m wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego. Całkowita długość drogi Lubnia – Orlik wynosi okoł...

BUDOWA DROGI BRUSY-JAGLIE – ŻABNO

BUDOWA DROGI BRUSY-JAGLIE – ŻABNO

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Zakres prac obejmował budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 560 m o szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Inwestycja była ostatnim et...

ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP W BRUSACH

ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP W BRUSACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

Nowy, ratowniczo-gaśniczy wóz bojowy przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach to wygrana Gminy Brusy w II edycji konkursu "Bitwa o wozy" organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji p...

BUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

BUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o długości 257m, w tym szerokość jezdni 5,0m, obustronna opaska/pobocze z kostki betonowej szerokości min. 1,0m, oświetlenie drogowe, odwodnienie i...

BUDOWA ULICY POLNEJ W BRUSACH

BUDOWA ULICY POLNEJ W BRUSACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej o długości 555m, w tym szerokość jezdni 6,0m, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m na długości 475mb, jednostronna opaska/pobocze z kostki...

BUDOWA ULICY DŁUGIEJ W MĘCIKALE

BUDOWA ULICY DŁUGIEJ W MĘCIKALE

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej o długości 1.443m, w tym szerokość jezdni 5,0m, jednostronny chodnik szerokości 2,0m na długości 256m, kanalizacja deszczowa na długości 160m, ośw...

ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BRUSACH

ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BRUSACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji zostały wykonane: droga dojazdowa do punktu, pomieszczenia do obsługi, plac do składowania gruzu, rampa najazdowa, zadaszona wiata na boksy z przeznaczeniem na r...

ODNOWIENIE TERENU REKREACYJNEGO W WIDNIE

ODNOWIENIE TERENU REKREACYJNEGO W WIDNIE

30-12-2021 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Przedsięwzięcie dotyczyło odnowienia istniejących elementów małej architektury na "placu chlebowym" w Widnie (wiata, ławki, ogrodzenie), doposażenia terenu w nowe elementy (miejsce na ognisko, dod...

Nowa ścieżka rowerowa z Brus do Zalesia

Nowa ścieżka rowerowa z Brus do Zalesia

24-07-2020 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy wybudowała ścieżkę rowerową z Brus w kierunku Zalesia. Trakt wiedzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235. Ścieżka rowerowa przebiega przez teren obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie”. Rowerzyści ...

Remont świetlicy w Kinicach

Remont świetlicy w Kinicach

28-01-2020 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy wyremontowała świetlicę wiejską w Kinicach.  Świetlica w Kinicach, a wraz z nią remiza OSP, wyremontowane zostały za podobną kwotę, bo ok. 470 tys. zł. Gmina Brusy na realizację tego prz...

Remont świetlicy w Hucie

Remont świetlicy w Hucie

28-01-2020 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy wyremontowała świetlicę wiejską w Hucie.  Wykonaniem inwestycji w Hucie zajęła się firma iPRO7 Sp. z o.o. z Gdańska, natomiast świetlicę w Kinicach wyremontowała Firma Ogólnobudowlana Ryszar...

Słońce źródłem pozyskiwania energii

Słońce źródłem pozyskiwania energii

31-12-2019 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy stawia na ekologię. Realizacja projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii” pozwoliła na montaż instalacji fotowoltaicznych u 145 rodzin w gminie Brusy. Inwestycja cieszyła się dużym za...

Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny

Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny

19-04-2019 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy zakończyła prace związane z inwestycją: „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny”. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Konarzyny, która zrewitalizowała pa...