Inwestycje

„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - podsumowanie

„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obsza…

22-04-2024 Inwestycje realizowane

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. ______________________________________________________________________________________________________ Gmina Brusy zrealizowa...

BUDOWA ULIC W MIEŚCIE BRUSY

BUDOWA ULIC W MIEŚCIE BRUSY

01-03-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: przebudowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach; łączna długość: 1,72 km KOSZT: 9.026.289...

PRZEBUDOWA ULIC W CENTRUM BRUS

PRZEBUDOWA ULIC W CENTRUM BRUS

01-03-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosa, Derdowskiego, cz. Chełmowskiej, Szkolnej, Pocztowej oraz cz. Placu Jana Pawła II w Brusach; rozdział kanalizacji ogólnospławnej, budowa ciąg...

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W BRUSACH

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W BRUSACH

01-03-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej połączonej z istniejącym kompleksem oświatowym, umożliwiającej różne formy aktywności fizycznej: piłka halowa, siatkowa, koszykowa, ręczna, ...

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRUSY - MAŁE GLIŚNO

01-03-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Makowej (szer. 3 m, dł. 185 m), budowa jednostronnego ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej nr 206071G - ul. Kalwaryjna (szer. 2 m, dł. 860 ...

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINACH: BRUSY, CHOJNICE, CZERSK, KARSIN I KONARZYNY

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINACH: BRUSY, CHOJNICE, CZERSK, KARSIN I KONARZYNY

04-01-2024 Inwestycje realizowane

Inwestycja była prowadzona w ramach partnerstwa Gmin: Brusy (lider), Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny. ZAKRES ZADANIA: wykonanie 38 instalacji fotowoltaicznych oraz 6 instalacji pomp ciepła o ...

BUDOWA ULIC OSIEDLA SŁONECZNEGO W BRUSACH

BUDOWA ULIC OSIEDLA SŁONECZNEGO W BRUSACH

04-01-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: budowa ulic Akacjowej, Stokrotki, Modrakowej, Zielonej, Łanowej, Różanej, Jaśminowej oraz części Słonecznej i Kwiatowej, inwestycja dotyczyła 9 ulic, łączna długość: 1.876 m: 2020 - w...

ODWODNIENIE MIASTA BRUSY

ODWODNIENIE MIASTA BRUSY

04-01-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: budowa 2.778m kolektora deszczowego, 3 zbiorników retencyjnych z odtworzeniem nawierzchni ulic, inwestycja podzielona na 3 etapy - ETAP I - w obrębie ulicy Kalwaryjnej i części ul. Dwo...

REMONT ULICY NA ZABORACH W BRUSACH

REMONT ULICY NA ZABORACH W BRUSACH

04-01-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: remont nawierzchni w/w ulicy wraz z chodnikami na odcinku łącznie 140m KOSZT: 411.023,63 zł ŹRÓDŁO I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 -&n...

BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO CZAPIEWICE – CZAPIEWICE-WYBUDOWANIE – ETAP II

BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO CZAPIEWICE – CZAPIEWICE-WYBUDOWANIE – ETAP II

04-01-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: wykonanie budowy przedmiotowej drogi na odcinku 350 m o szerokości 4 m z nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym wraz z uporządkowaniem poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,50 m z ...

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 206072G I 206022G DĄBRÓWKA - MAŁE GLIŚNO

04-01-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowalnych 1,5 km drogi o szerokości 5 m z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m z krusz...

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ BRUSY – MAŁE GLIŚNO – LUBNIA

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ BRUSY – MAŁE GLIŚNO – LUBNIA

04-01-2024 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowalnych 2,1 km drogi o szerokości 5 m z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m z krusz...

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA

09-02-2022 Inwestycje realizowane

Celem unijnego programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Cel ten wpisuje się w czas pandemii, która szczególnie pokazała, że wykor...

MODERNIZACJA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W BRUSACH

MODERNIZACJA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W BRUSACH

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: W ramach modernizacji zostało wykonane doświetlenie 5 przejść dla pieszych w obrębie ulicy Ogrodowej, wymiana znaków na fluorescencyjne, montaż płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych ora...

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

04-01-2022 Inwestycje realizowane

Projekt zakłada, że do 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej trafi nowoczesny sprzęt, w tym: drukarki 3D z akcesoriami; mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowy...

PRZEBUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH

PRZEBUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku CKiB, w efekcie czego powstaną nowe pomieszczenia administracyjne i magazynowe oraz kino. W 2019 r. zakończono I etap inwestycji, obejmujący...

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Adaptacja pomieszczeń w części wschodniej budynku "starej szkoły" w Brusach wraz z wyposażeniem.  Uczestnikami zajęć ŚDS są mieszkańcy gminy Brusy z niepełnosprawnościami. W&nb...

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach” to tzw. „miękka” część projektu rewitalizacyjnego dotyczącego przebudowy starej szkoły i budynku przy ul. Chełmowskiej 4. ...

REWITALIZACJA CZĘŚCI MIASTA BRUSY

REWITALIZACJA CZĘŚCI MIASTA BRUSY

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA:  adaptacja części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach ("stara szkoła") na cele społeczne (utworzenie pomieszczeń nowych placówek MGOPS w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych), rem...

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

04-01-2022 Inwestycje realizowane

LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji został powołany do życia przez Szkołę Podstawową nr 2 w Brusach, która jako jednostka organizacyjna Gminy Brusy wzięła udział w projekcie „Familij...

BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO LUBNIA – ORLIK

BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO LUBNIA – ORLIK

04-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 470 mb o szerokości 4,0 m wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego. Całkowita długość drogi Lubnia – Orlik wynosi okoł...

BUDOWA DROGI BRUSY-JAGLIE – ŻABNO

BUDOWA DROGI BRUSY-JAGLIE – ŻABNO

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Zakres prac obejmował budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 560 m o szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Inwestycja była ostatnim et...

ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP W BRUSACH

ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP W BRUSACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

Nowy, ratowniczo-gaśniczy wóz bojowy przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach to wygrana Gminy Brusy w II edycji konkursu "Bitwa o wozy" organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji p...

BUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

BUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o długości 257m, w tym szerokość jezdni 5,0m, obustronna opaska/pobocze z kostki betonowej szerokości min. 1,0m, oświetlenie drogowe, odwodnienie i...

BUDOWA ULICY POLNEJ W BRUSACH

BUDOWA ULICY POLNEJ W BRUSACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej o długości 555m, w tym szerokość jezdni 6,0m, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m na długości 475mb, jednostronna opaska/pobocze z kostki...

BUDOWA ULICY DŁUGIEJ W MĘCIKALE

BUDOWA ULICY DŁUGIEJ W MĘCIKALE

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej o długości 1.443m, w tym szerokość jezdni 5,0m, jednostronny chodnik szerokości 2,0m na długości 256m, kanalizacja deszczowa na długości 160m, ośw...

ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BRUSACH

ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BRUSACH

03-01-2022 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji zostały wykonane: droga dojazdowa do punktu, pomieszczenia do obsługi, plac do składowania gruzu, rampa najazdowa, zadaszona wiata na boksy z przeznaczeniem na r...

ODNOWIENIE TERENU REKREACYJNEGO W WIDNIE

ODNOWIENIE TERENU REKREACYJNEGO W WIDNIE

30-12-2021 Inwestycje realizowane

ZAKRES ZADANIA: Przedsięwzięcie dotyczyło odnowienia istniejących elementów małej architektury na "placu chlebowym" w Widnie (wiata, ławki, ogrodzenie), doposażenia terenu w nowe elementy (miejsce na ognisko, dod...

Nowa ścieżka rowerowa z Brus do Zalesia

Nowa ścieżka rowerowa z Brus do Zalesia

24-07-2020 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy wybudowała ścieżkę rowerową z Brus w kierunku Zalesia. Trakt wiedzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235. Ścieżka rowerowa przebiega przez teren obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie”. Rowerzyści ...

Remont świetlicy w Kinicach

Remont świetlicy w Kinicach

28-01-2020 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy wyremontowała świetlicę wiejską w Kinicach.  Świetlica w Kinicach, a wraz z nią remiza OSP, wyremontowane zostały za podobną kwotę, bo ok. 470 tys. zł. Gmina Brusy na realizację tego prz...

Remont świetlicy w Hucie

Remont świetlicy w Hucie

28-01-2020 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy wyremontowała świetlicę wiejską w Hucie.  Wykonaniem inwestycji w Hucie zajęła się firma iPRO7 Sp. z o.o. z Gdańska, natomiast świetlicę w Kinicach wyremontowała Firma Ogólnobudowlana Ryszar...

Słońce źródłem pozyskiwania energii

Słońce źródłem pozyskiwania energii

31-12-2019 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy stawia na ekologię. Realizacja projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii” pozwoliła na montaż instalacji fotowoltaicznych u 145 rodzin w gminie Brusy. Inwestycja cieszyła się dużym za...

Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny

Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny

19-04-2019 Inwestycje realizowane

Gmina Brusy zakończyła prace związane z inwestycją: „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny”. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Konarzyny, która zrewitalizowała pa...