czwartek, 27 sierpień 2020 14:32

PSZOK

PSZOK wraca do harmonogramu pracy sprzed epidemii

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, iż z dniem 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się na terenie oczyszczalni ścieków w Brusach przy ul. Bolta 10 wraca do harmonogramu sprzed okresu epidemii.

Odpady przyjmowane będą w:

 

środy            w godz. 13.00 – 18.00

soboty          w godz.   9.00 – 12.00

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach, a także dbając o zachowanie niezbędnych wymogów sanitarnych, w dalszym ciągu na teren PSZOK będzie mógł wjechać w jednym czasie i się rozładowywać tylko jeden transport odpadów. W trakcie rozładunku odpadów prosimy o przestrzeganie poleceń wydawanych przez obsługę, zachowanie bezpiecznej odległości i nie dotykanie urządzeń i wyposażenia PSZOK-u.

W trakcie oddawania odpadów do PSZOK-u należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju, tj. zasłanianie nosa i ust, zachowanie 2-metrowej odległości.

Pomimo złagodzenia zasad bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności, staranne segregowanie odpadów i w miarę możliwości ograniczenie oddawania odpadów do PSZOK-u do niezbędnego minimum. W szczególności chcemy zwrócić uwagę na odpady zielone m.in. skoszoną trawę, którą można kompostować na swojej działce.

 

Odpady odbierane bezpłatnie w punkcie:

1. Papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (trawa, liście, drobne gałęzie), oraz opakowania ulegające biodegradacji

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe

5. Opony z samochodów osobowych

6. Leki i chemikalia

7. Baterie i akumulatory

8. Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po smarach, olejach itp.)

9. Odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości 500 kg na rok, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej.

Wyświetlony 561 razy