czwartek, 09 lipiec 2020 13:20

Kręgi Kamienne w Leśnie

97030

Kamienne Kręgi w Leśnie to bardzo ważny punkt na mapie atrakcji turystycznych gminy Brusy. Do dziś zachowały się tu ślady osadnictwa pradziejowego, przez lata badanego przez archeologów Uniwersytetu Łódzkiego. Przy wejściu na teren cmentarzyska znajdują się dwie tablice przedstawiające okolice Leśna oraz plan cmentarzyska. W prowadzonych przez wiele lat badaniach odkryto 13 kurhanów oraz 15 wieńców kamiennych związanych z osadnictwem skandynawskich Gotów. Znaleziono także 20 grobów skrzynkowych oraz 7 grobów jamowych i popielnicowych z urnami twarzowymi ludności kultury pomorskiej. Pierwszym i największym na cmentarzysku kurhanem o 26-metrowej średnicy jest ten z kręgiem kamiennym i stelą o cechach antropomorficznych. Ustawienie co najmniej jednej stelli w centrum kręgu oznaczało miejsce dla naczelnika plemienia lub czarownika. Odkryto tu także  tzw. długi dom – jedno z niewielu tego typu znalezisk w Europie.

W kręgach kamiennych mogły być składane w czasie „tingów” ofiary, zarówno ze zwierząt jak i ludzi. Kręgi mogły być również miejscami wieców ludności, omawiających ważne dla plemienia kwestie, np.: relacje zwiadowców „exploratori „ poszukujących dróg do wędrówki lub miejsc do osiedlenia, niejednokrotnie docierających do bardzo odległych stron, o czym świadczą znalezione w jednym z grobów zabytki: srebrna moneta celtycka z terenu Słowacji i amulet w kształcie skarabeusza znad Morza Śródziemnego.

 

Kręgi Kamienne w Leśnie odnowione

W maju 2020 roku zakończono odtwarzanie infrastruktury edukacyjno-turystycznej Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, zniszczonej lub uszkodzonej podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Działania były finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Na liście zadań nie zabrakło Kamiennych Kręgów w Leśnie.

Żywioł zniszczył i uszkodził ok. 5 tys. ha lasów oraz infrastrukturę turystyczną i edukacyjną, w tym ścieżki edukacyjne, tablice edukacyjno-informacyjne, oznakowanie turystyczne. Zniszczenia naprawiono zgodnie z założonym planem. Zaborski Park Krajobrazowy efektywnie współpracował z zarządcami lub właścicielami nieruchomości: nadleśnictwami - Przymuszewo, Rytel i Czersk, gminami - Brusy i Chojnice oraz właścicielami prywatnymi. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych już w październiku ubiegłego roku podpisał umowę na wykonawstwo z firmą DACH-MIR Mirosław Lewiński z Kaszuby. Drukiem tablic zajęła się agencja reklamowa Gale Krzysztof Szultka z Brus, współpracująca przy projektach z Dawidem Kilonem, ornitologiem i rysownikiem przyrody.

Odtworzenie ścieżki kulturowej Kręgi Kamienne w Leśnie było jednym z zadań do wykonania w ramach odbudowy zniszczeń. To szczególne miejsce na mapie gminy Brusy i chętnie odwiedzane przez turystów. Kręgi Kamienne w Leśnie są wielokulturowym cmentarzyskiem wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych. Prace odtworzeniowe zrealizowano pod nadzorem dr hab. Krzysztofa Walenty - archeologa, który od 1975 r. bada i popularyzuje cmentarzysko w Leśnie.

Dla miłośników zwiedzania terenów Zaborskiego Parku Krajobrazowego dodamy, że odtworzona została także ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza Kokoszka, ścieżka edukacyjna Dolina Kulawy, w tym 60-metrowa drewniana kładka na torfowisku oraz oznakowanie ZPK, co ułatwi poruszanie się po tym obszarze.

  

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Wyświetlony 396 razy