wtorek, 01 wrzesień 2020 12:29

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody stanowią w większości okazałe drzewa lub skupiska drzew. Są to również źródliska, głazy narzutowe oraz stanowiska charakterystycznych gatunków roślin takich jak np. porosty czy skrzyp olbrzymi.
Na obszarze gminy Brusy przeważają pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew. Wśród nich najczęściej występuje dąb szypułkowy, buk zwyczajny i lipa drobnolistna. Krzewy reprezentowane są przez jałowce pospolite.
Wśród innych pomników przyrody warto wymienić 4 źródliska mieszczące się nad zachodnim brzegiem Jez. Dybrzk oraz 2 rabaty brzozy brodawkowatej z porostem brodaczką.
Na szczególną uwagę zasługuje również stodoła znajdująca się w osadzie Wawrzonowo, która ze względu na porastające ją rzadkie porosty brodaczki, stanowisko pełnika europejskiego i zimozioła północnego, została wpisana do rejestru pomników przyrody.
Wykaz znajdujących się na terenie gminy Brusy pomników przyrody dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Brusach.

Wyświetlony 326 razy