czwartek, 05 listopad 2020 14:27

Zmarła śp. Teresa Breska

brusy_pamiętają_BRESKA_TERESA.jpg

 

Z przykrością informuję, że w środę, 4 listopada, zmarła śp. Teresa Breska z Męcikała. W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy, Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim bliskim Pani Teresy, składam najszczersze wyrazy współczucia.

Burmistrz Brus 

Witold Ossowski

 

Pani Teresa Breska urodziła się 26 lutego 1952 r. w Męcikale, z którym związała się na całe swoje życie. Przed emeryturą, pracowała w Kole Rolniczym w Kosobudach. W latach 1988-1990 była Radną Rady Narodowej Miasta i Gminy Brusy. Zawsze była aktywną działaczką społeczną, znaną nie tylko mieszkańcom sołectwa Męcikał, ale całej gminy Brusy, szczególnie ze swojej działalności na rzecz seniorów. Pani Teresa była bowiem wieloletnią (od 2003 r.) przewodniczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach. W 2017 r. rozpoczęła czwartą kadencję na tym stanowisku. Koło Terenowe PZERiI w Brusach, pod przewodnictwem pani Teresy, rozwijało się, skupiając w organizacji aż 190 osób. Związek corocznie organizuje szereg wyjazdów polskich i zagranicznych oraz imprez i wydarzeń okolicznościowych. Bardzo znane są, organizowane cyklicznie, piknik z okazji Światowego Dnia Inwalidy czy Jesienny Wieczorek Seniora. Pani Teresa udzielała się nie tylko wśród emerytów w Brusach, ale również pełniła funkcję członka Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chojnicach oraz członka Zarządu Oddziału Okręgowego tego związku w Bydgoszczy. Za swoje zaangażowanie i zasługi na rzecz PZERiI została uhonorowana Złotą Odznaką Honorową, przyznawaną przez Zarząd Główny PZERiI w Warszawie. Ponadto Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uhonorował panią Teresę Odznaką ZASŁUŻONY, za wspieranie działalności oddziału związku w Chojnicach.

Pani Teresa była znana ze swej pracy społecznej, którą często wykonywała w pełni wolontarystycznie. Interesowała się problemami całej gminy, jednocześnie z  zaangażowaniem działając na rzecz swojego sołectwa. W latach 2010-2014 była członkiem Rady Sołeckiej w Męcikale. Prężnie działała również jako skarbnik Komitetu Budowy Kościoła pw. bł. ks. Józefa Jankowskiego. Chętnie włączała się i organizowała różnorodne sołeckie inicjatywy, angażując w to wszystkich mieszkańców.

Odchodząc 4 listopada 2020 r., pozostawiła synów – Grzegorza i Karola, córkę Katarzynę, męża Ignacego i wielkie grono przyjaciół, których poznała na drodze swojego życia.

Pogrzeb pani Teresy odbędzie się w piątek, 6 listopada, o godz. 12.00 w Brusach.

Wyświetlony 1346 razy