Inwestycje z Budżetu Państwa

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024 - umowa podpisana

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024 - umowa podpisana

28-02-2024 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Brusy  w dniu 26 lutego 2024 r. podpisała umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realiz...

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" EDYCJA 2024

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" EDYCJA 2024

13-02-2024 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Brusy  w dniu 6 lutego 2024 r. podpisała umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na reali...

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023

20-03-2023 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023” w wysokości 161 840 zł, co stanowi całkowitą wartość realizac...

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

28-02-2023 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w wysokości 128 480,22 zł, co stanowi całkowit...

Książki dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkola

Książki dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkola

30-12-2022 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Brusy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2...

PROGRAM POZNAJ POLSKĘ 2022

PROGRAM POZNAJ POLSKĘ 2022

25-11-2022 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. We wrześniu br. Gmina Brusy złożyła 5 wniosków dla 2 grup ...

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

18-01-2022 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w wysokości 186 048 zł, co stanowi całkowitą wartość realizacji zadania. ...

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

18-01-2022 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w wysokości 154 683 zł, co stanowi całkowitą wartość r...

MODERNIZACJA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRUSACH

MODERNIZACJA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRUSACH

10-12-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

   Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania na lata 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły...

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

26-11-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2021 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie...

PROJEKT POZNAJ POLSKĘ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

PROJEKT POZNAJ POLSKĘ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

08-10-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

We wrześniu br. Gmina Brusy złożyła 18 wniosków dla 2 grup wiekowych (klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VIII szkół podstawowych) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę...

UMOWA MALUCH+ 2021

UMOWA MALUCH+ 2021

18-06-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

  W 2021 roku Gmina Brusy otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na realizację zadania pod nazwą...