Gmina Brusy - Inwestycje z Budżetu Państwa

Inwestycje z Budżetu Państwa

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

18-01-2022 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stop...

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

18-01-2022 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są: dzi...

MODERNIZACJA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRUSACH

MODERNIZACJA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRUSACH

10-12-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

   Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania na lata 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły...

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

26-11-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2021 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na realizację zadania pod nazwą: „Dofinansowanie...

PROJEKT POZNAJ POLSKĘ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

PROJEKT POZNAJ POLSKĘ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

08-10-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

We wrześniu br. Gmina Brusy złożyła 18 wniosków dla 2 grup wiekowych (klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VIII szkół podstawowych) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę...

UMOWA MALUCH+ 2021

UMOWA MALUCH+ 2021

18-06-2021 INWESTYCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

  W 2021 roku Gmina Brusy otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na realizację zadania pod nazwą...