piątek, 30 lipiec 2021 11:51

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie rozpoczęły się heroiczne zmagania powstańców z hitlerowskim okupantem, które trwały do 2 października 1944 r.

Powstanie Warszawskie było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. Powstańcy walczyli w nim bowiem przeciwko regularnym formacjom niemieckim, bez ciężkiego uzbrojenia, samolotów, dział i czołgów. O jego wybuchu przesądziły względy polityczne, a nie położenie militarne. Było najdonioślejszym działaniem Armii Krajowej. Walki, zaplanowane na kilka dni, trwały 63 dni. Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej Europy. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się jednak symbolem męstwa w walce o niepodległość.

1 sierpnia br. minie 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu łączymy się z żołnierzami - bohaterami tego wydarzenia oraz mieszkańcami stolicy i rodzinami poległych i zamordowanych w czasie Powstania.

Rocznica ma charakter ogólnopolski. W całym kraju na urzędach państwowych i w miejscach publicznych wiszą flagi narodowe. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00, dlatego aby uczcić pamięć bohaterów tego wydarzenia o tej godzinie usłyszymy minutowy, ciągły sygnał syreny.

Burmistrz Brus zwraca się z apelem o uczczenie pamięci Powstańców poprzez wywieszenie flag narodowych.

 

 

 

 

Inf. Gmina Brusy, https://www.wojsko-polskie.pl/powstanie-warszawskie/https://ipn.gov.pl/ 

Wyświetlony 2312 razy