czwartek, 16 wrzesień 2021 14:48

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

22 września 2021 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) pozbawienia kategorii drogi gminnej,
b) zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej,
c) wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel, położonych na terenie Gminy Brusy,
d) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy,
e) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2022 rok,
f) przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030”,
g) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektów pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021),
h) przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2022 – 2026,
i) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2022.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.

Wyświetlony 1035 razy