piątek, 24 wrzesień 2021 11:01

KONKURS OFERT DLA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH NA REALIZACJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE

Burmistrz Brus zaprasza do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia.

Oferty można składać do 7 października br. bezpośrednio w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00, wtorek – 8:00 – 16:00 lub przesłać oferty na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) z oznaczeniem podmiotu realizującego zadanie i dopiskiem: „KONKURS PROGRAM ZDROWOTNY 2021 – NIE OTWIERAĆ!”.

Plan działania realizacji programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia:

1. Nabór uczestników.

2. Udzielanie porady na etapie podstawowym obejmującej:

- zarejestrowanie osoby z ustalonej grupy wiekowej, która zgłosi się do programu,

- edukację w zakresie prewencji grypy.

3. Przeprowadzenie procedury diagnostycznej obejmującej:

- przeprowadzenie wywiadu i zbadanie osoby,

- wykonanie szczepienia przeciwgrypowego (w tym zakup szczepionki).

4. Etap pogłębionej diagnostyki:

- w przypadku niezakwalifikowania się do programu osoby z określonej populacji, etap pogłębionej diagnostyki będzie odbywać się w ramach umowy, jaką realizator programu podpisał z NFZ,

- w przypadku wystąpienia reakcji poszczepiennych osoba objęta programem powinna zgłosić się do lekarza w celu konsultacji.

 

Realizacja zadania odbywać się będzie w ramach Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu” Gminy Brusy na lata 2020-2022.

 

Szczegółowe ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej>>>>>

Wyświetlony 959 razy