piątek, 15 październik 2021 13:25

NOWE PLACÓWKI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRUSACH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach rozpoczął działalność placówek położonych przy ulicy Szkolnej 1, w budynku tzw. starej szkoły.

Dom Dziennego Pobytu jest miejscem dla osób starszych, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, samotności, czy też innych wydarzeń losowych potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pomaga w zorganizowaniu czasu wolnego, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, towarzyskich, a także wzmacnianiu kondycji fizyczno – psychicznej. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Świadczy usługi dla 15 osób.

Placówka Wsparcia Dziennego pełni formę świetlicy socjoterapeutycznej. Oferuje wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie opieki wychowawczej oraz specjalistycznej, pomocy w nauce szkolnej, trudnych sytuacjach rodzinnych, emocjonalnych, oddziałując na środowisko młodego człowieka. Zajęcia organizowane są dla grupy dzieci od 7-15 r. ż., od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.

Całodobową opiekę osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku lub  przewlekle chorym oferują trzy mieszkania chronione, które zapewniają m. in. Pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz rozwijaniu  samodzielności zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi podopiecznych.

Dom Dziennego Pobytu, Placówka Wsparcia Dziennego oraz mieszkania chronione funkcjonują w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”  świadcząc kompleksowe wsparcie dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta Brusy.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Wyświetlony 1547 razy