piątek, 29 październik 2021 08:28

"WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM" – AKTUALIZACJA

Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach ogłoszonego konkursu istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających naukę zdalną.

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach programu?

  • mieszkaniec miasta i gminy Brusy
  • uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej oraz klas 0 funkcjonujących przy szkołach podstawowych;
  • osoba, której krewni (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w jakiejkolwiek gminie objętej PPGR;
  • osoba, która nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wnioski (oświadczenia według ustalonego wzoru), łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (Brusy, ul. Na Zaborach 1, parter budynku) w terminie do 3 listopada 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu pisma do urzędu).

Niekompletne lub nieczytelne oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

Wyświetlony 6426 razy