środa, 01 grudzień 2021 14:16

"WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM" - uzupełnienie wniosków

W związku z przeprowadzonym naborem wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” (dotyczącego otrzymania sprzętu komputerowego) niezbędna jest na obecnym etapie weryfikacja podanych danych.

Osoby, które do wniosku nie załączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PPGR krewnego wskazanego we wniosku (wspomniany dokument nie był wymagany w momencie złożenia wniosku), proszone są o złożenie takiego dokumentu w Urzędzie Miejskim w Brusach do dnia 13.12.2021r.

Niezłożenie odpowiedniego dokumentu we wskazanym terminie będzie równoważne z odrzuceniem wniosku.

 

Wyświetlony 1761 razy