poniedziałek, 20 grudzień 2021 10:59

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2021

Gmina Brusy podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizacje zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2021”.

Przedmiotowe zadanie jest przedsięwzięciem zmierzającym do ograniczenia negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest
na środowisko naturalne, a w szczególności na życie i zdrowie mieszkańców gminy.

W ramach zadania w latach 2021 - 2022 zaplanowano realizację zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest oraz transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia tychże odpadów o łącznej powierzchni ok. 32 158,52 m2 ≈ 434,14 Mg.

Przedsięwzięcie mające na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest jest cyklicznie realizowanym zadaniem. W latach 2009 – 2020 unieszkodliwiono łącznie 2.173,549 Mg odpadów pozyskując na ten cel dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku przy udziale środków z NFOŚiGW w wysokości 1.336.980,26 zł.

https://wfos.gdansk.pl/WFOSiGW wersja kolor 01 0

Wyświetlony 1246 razy