poniedziałek, 10 styczeń 2022 14:29

Serdecznie zapraszamy do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego

RPO.jpg

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach jako realizator projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 pt. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”, uprzejmie informuje  mieszkańców obszaru rewitalizacji wskazanym uchwałą Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023 o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach.

W styczniu 2022 r.:

1. Pedagog :
• 12.01.2022 r. w godzinach 8.00-10.00 i 13.00-14.00
• 17.01.2022 r. w godzinach 8.00-9.00
• 19.01.2022 r. w godzinach 13.00-14.00
• 24.01.2022 r. w godzinach 8.00-9.00
• 26.01.2022 r. w godzinach 18.00-19.00

2. Psycholog – 24.01.2022 r. w godzinach od 15.00-19.00
31.01.2022 r. w godzinach od 15.00-19.00

3. Warsztaty umiejętności rodzicielskich
• 12.01.2022 r. w godzinach 18.00-20.00
• 26.01.2022 r. w godzinach 18.00-20.00

Osoby zainteresowane mogą umówić się oraz uzyskać dodatkowe informację pod numerami telefonów: 52 3969388 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach) oraz 52 3355522 (Placówka Wsparcia Dziennego).

Wyświetlony 649 razy