Już w najbliższą niedzielę, 23 listopada, odbędzie się trzecie już losowanie w Loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Do wygrania jest 20 laptopów Dell Inspiron G5 5500. Jak wziąć udział?

Należy spisać swoje gospodarstwo rolne przez formularz na stronie https://spisrolny.gov.pl/ i uzyskać unikatowy kod. Następnie trzeba zarejestrować otrzymany kod najpóźniej do 22.11.2020 na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/. Podczas transmisji online z losowań zostaną podani zwycięzcy.

 

loteria_spis_rolny.jpg

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pozostał niespełna miesiąc! Spis potrwa do 30 listopada. Zachęcamy nie tylko do spisania się, ale również do wzięcia udziału w konkursie. Nagrody czekają!

„Kto pierwszy, ten lepszy” – pod taką nazwą od 29 października do 15 listopada będzie trwać konkurs dla rolników, którzy licznie spiszą się w Powszechnym Spisie Rolnym. Wygrają rolnicy z gmin, które odnotują najwyższy przyrost wskaźnika kompletności spisu. Liczą się wszystkie metody -  spis przez Internet, telefoniczny czy w czasie wywiadu z rachmistrzem. Gminy zostały podzielone na 3 kategorie: takie, które mają do 99 gospodarstw rolnych, 100-499 oraz 500 i więcej. Zwycięzcy otrzymają różnorodne upominki do przekazania rolnikom, którzy się spisali – do wyczerpania puli. Są to m.in. torby składane, ręczniki szybkoschnące, zawieszki zapachowe, saszetki z herbatą, długopisy do ekranów, kamizelki odblaskowe, frisbee, latarki, t-shirty.

To nie jedyny konkurs, w którym można wziąć udział dokonując spisu w Powszechnym Spisie Rolnym. Zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową gdańskiego Urzędu Statystycznego>>>>>

122922701_162973248818686_1669061893210847817_o.jpg

środa, 23 wrzesień 2020 14:41

POWSZECHNY SPIS ROLNY - konkurs

Napisał
Uwaga, uwaga! Jeden konkurs się zakończył, ale nadjeżdża kolejny 🙂
Najważniejsze info:
- Dla kogo ten konkurs? Dla rolników.
- Do kiedy? Konkurs potrwa do 10 października.
- Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na undefined i spełnić swój obowiązek, czyli spisać się 🙂
- Kto wygrywa? To jest najlepsze! Wygrywają dzieci!!! 🤾‍♀️🤾‍♂️
Nagrody, czyli piłki do kosza, siatki, nogi, siatki na piłki i różne gadżety promujące spis (m.in. puzzle dla dzieci, worki na buty, czapki z daszkiem) trafią do gminy z najwyższym wskaźnikiem spisanych gospodarstw rolnych przez samospis internetowy. 🏀 🏐 ⚽️
Żeby gminy o różnej liczbie gospodarstw rolnych miały wyrównane szanse, podzieliliśmy gminy na kategorie. Dokładne zasady są opisane w regulaminie tu: undefined.
Rolniku, żeby dzieci w Twojej gminy otrzymały nagrody, wystarczy że spełnisz swój obowiązek i spiszesz się przez Internet na stronie: undefined
środa, 23 wrzesień 2020 14:35

POWSZECHNY SPIS ROLNY - spis telefoniczny

Napisał
Rolniku! Już od 16.09. może do Ciebie zadzwonić #rachmistrz spisowy #PSR2020 (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje.
Przypominamy jednak, że podstawową (i najwygodniejszą!) formą udziału jest wypełnienie elektronicznego formularza na undefined Nie martw się, jeśli w trakcie spisywania się będziesz musiał pilnie iść na pole albo nie będziesz pamìętał wszystkich danych. Do formularza możesz wrócić i uzupełnić dane w ciągu 14 dni od pierwszego logowania!

98047

 

W okresie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Brusach będzie pełnić dyżury:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Brusach w godzinach pracy urzędu (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, we wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz telefonicznie pod numerem 523969379
 • telefonicznie pod numerem 523969379 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 15.00 do 20.00, we wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00).

Gminne Biuro Spisowe informuje również o przygotowanym w Urzędzie Miejskim w Brusach stanowisku komputerowym, gdzie zainteresowani rolnicy, nieposiadający technicznych warunków dokonania samospisu (np. brak komputera lub Internetu), będą go mogli dokonać.

98043

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

98044

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

98045

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

98046

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie undefined.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W okresie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Brusach będzie pełnić dyżury:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Brusach w godzinach pracy urzędu (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, we wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz telefonicznie pod numerem 523969379
 • telefonicznie pod numerem 523969379 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 15.00 do 20.00, we wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00).

Gminne Biuro Spisowe informuje również o przygotowanym w Urzędzie Miejskim w Brusach stanowisku komputerowym, gdzie zainteresowani rolnicy, nieposiadający technicznych warunków dokonania samospisu (np. brak komputera lub Internetu), będą go mogli dokonać.

 

Uprzejmie informujemy Państwa, iż w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

ulotka - Powszechny Spis Rolny

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów
  do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowości prawnej;
 • typu własności użytków rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni zasiewów według upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk– dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

 Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach:

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych w danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Kontakt:

Bieżące informacje o spisie rolnym można uzyskać na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!