Weronika Synak

Weronika Synak

wtorek, 01 grudzień 2020 15:44

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

Kampania „Biała wstążka” to największa międzynarodowa inicjatywa społeczna adresowana do mężczyzn w celu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Symbol białej wstążki to znak osobistej deklaracji, że mężczyźni nigdy nie będą sprawcami przemocy i będą reagować widząc niewłaściwe zachowania wobec kobiet. Włącz się w inicjatywę!

Organizatorami I Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki są: Fundacja „Wschodzące Słońce”, Fundacja „Trzeźwość” oraz Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki potrwa od 1 do 7 grudnia br. Na stronie internetowej Fundacji „Wschodzące Słońce” w najbliższym tygodniu pojawiać się będą różnorodne artykuły poświęcone aspektowi przemocy wobec kobiet: wschodzaceslonce.org.pl. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć jak zapobiegać przemocy i jak pomagać kobietom nią dotkniętym.

Wszyscy panowie województwa pomorskiego mogą włączyć się w propagowanie idei walki z przemocą wobec kobiet. Wystarczy nosić wpiętą białą wstążkę na znak solidarności i chęci niesienia pomocy. Akcję wspierają burmistrz Brus Witold Ossowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki. Zachęcają do włączenia się wszystkich panów w mieście i gminie Brusy.

Zachęcamy mieszkańców gminy Brusy do noszenia białych wstążek, wykonywania zdjęć i wysyłania ich na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zdjęcia zostaną zamieszczone na Instagramie Fundacji „Wschodzące Słońce”. Zachęcamy także do zamieszczania zdjęć w swoich mediach społecznościowych z hasztagiem #bruszaniePRZECIWprzemocy.

FOTO_BB_PRZEWODNICZACY.jpg

Warto wiedzieć!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na terenie gminy Brusy, działa powołany przez Burmistrza Brus Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się problemem wszelkiego rodzaju przypadków przemocy w rodzinach. Zgodnie z ustawą zespół tworzą przedstawiciele: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej (tel. 58 39 69 388). Dla zobrazowania problemu przemocy w mieście i gminie Brusy podajemy dane podsumowujące działania Zespołu w latach 2018-2019.

Dane dot. procedury "Niebieskie Karty" w gminie Brusy

2018 rok

     2019 rok

Liczba Niebieskich Kart A wszczynających procedurę

24

          30

w tym, sporządzonych przez:

pomoc społeczną

1

3

policję

23

26

oświatę

0

0

służbę zdrowia

0

0

GKRPA

0

1

Liczba przekazanych przez ZI/GR zawiadomień do organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie

6

4

W 2018 r. procedura wystawiania Niebieskich Kart objęła łącznie 127 osób z 40 rodzin. W 2019 r. procedura ta dotyczyła 146 osób z 44 rodzin.

Analiza kształtu zjawiska na podstawie formularzy Niebieskiej Karty - A wskazuje, że największa liczba osób dotknięta jest przemocą psychiczną/emocjonalną  ( w 2019 r. – 30 osób, w 2018 r. – 26) oraz przemocą fizyczną ( w 2019 r. – 16 osób, w 2018 r. – 19). Statystyka potwierdza, że najczęściej na terenie naszej gminy, przemoc w rodzinie  w formie przemocy psychicznej i fizycznej dotyka kobiety. 

Dane ilościowe potwierdzają  fakt, że na terenie gminy  w zdecydowanej większości przypadków obserwujemy  przemoc wobec kobiet. Równocześnie to kobiety częściej i systematyczniej  korzystają z pomocy specjalistów.

peGk9kqTURBXy82NjAwY2U5NTkxNzY1M2RhODQzMGFiOGUxMWRhYzE2YS5qcGVnkpUDAMy_zRWEzQwakwXNAwzNAWiBoTAF.webp

 

Inf. i fot. UM Brusy.

wtorek, 01 grudzień 2020 15:42

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

oraz podaję do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 1 grudnia 2020 r. decyzji Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.11.2020
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 398, 407/1, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy".

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa wsi Męcikał oraz stronie internetowej miasta i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach bip.brusy.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Brusach.

 

niedziela, 22 listopad 2020 09:57

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniach 22-26 listopada, już od 1972 roku, w całym kraju odbywają się tradycyjne Dni Honorowego Krwiodawstwa. W tym czasie szczególne podziękowania za ofiarność i chęć niesienia pomocy kierujemy do członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach oraz niezrzeszonych krwiodawców z miasta i gminy Brusy. 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa wszystkim dawcom krwi z terenu miasta i gminy Brusy składam serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dziękuję, że niezrażeni trudami codzienności, nadal licznie kontynuujecie Państwo piękną i cenną ideę ratowania ludzkiego życia poprzez oddawanie własnej krwi. 

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy 

Burmistrz Brus Witold Ossowski

 

Eng8x0FXIAET86f.jpg

Warto dodać, że krwiodawcy z naszej gminy regularnie biorą udział w akcjach poboru krwi, m.in. organizowanych przez Klub HDK, co dwa miesiące, w mobilnym punkcie poboru krwi słupskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Domu Strażaka w Brusach. Ostatnia tego tupu akcja obyła się 6 października. Wówczas zgłosiło się aż 26 krwiodawców, dzięki którym uzyskano 11.700 ml życiodajnego płynu. Kolejny mobilny pobór krwi odbędzie się we wtorek 8 grudnia. O szczegółach będziemy informować. 

 

Organizator – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach – dziękuje za udział w II Gminnym Przeglądzie Inscenizacji dla przedszkoli i klas I – III na powitanie jesieni pt. „Przyszła Jesień”. W tym roku konkurs przeprowadzono w kategoriach: inscenizacje oraz piosenki. - Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy pomimo panującej pandemii podjęli się zadania i przygotowali swoich uczniów do udziału w konkursie. – podkreślają organizatorzy.

Wyniki prezentują się następująco:

kategoria inscenizacje

I miejsce "Witamy Panią Jesień" – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach OBEJRZYJ

II miejsce "Pomocnicy Pani Jesieni" – Szkoła Podstawowa im. St. Sikorskiego w Wielkich Chełmach Filia w Rolbiku OBEJRZYJ

III miejsce "Kolorowe listki" – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach OBEJRZYJ

kategoria piosenki

I miejsce "Jesienny kujawiaczek" – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach OBEJRZYJ

II miejsce "Tańcząca złota jesień" – Szkoła Podstawowa w Czapiewicach OBEJRZYJ

III miejsce Anna Formella – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach OBEJRZYJ

 

W pracach komisji udział wzięli: Anna Orlikowska - dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, Katarzyna Kamrowska - instruktor CKiB oraz Mirosław Stoltmann - zastępca dyrektora CKiB. Sponsorem nagród jest Gmina Brusy.

128414461_2748143612170380_2084859417906560857_o.jpg

 

Źródło: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-b%C5%82-ks-J%C3%B3zefa-Jankowskiego-w-Czyczkowach-1697572353894183/ 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zaprosiła do udziału w drugiej edycji Gminnego Przeglądu Teatrów i Inscenizacji Kaszubskich "O złotą szyszkę". Nawiązujący do kaszubskich tradycji konkurs jest gratką dla wszystkich miłośników gry aktorskiej, których wśród młodych osób nie brakuje. 

Jury w składzie: Anna Cupa i Iwona Makurat oceniło zgłoszone on-line wystąpienia. Przyznano następujące miejsca:

I miejsce - Kaszëbsczé wieselé w Lesnie (Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie) OBEJRZYJ

II miejsce - Czerwionô Kapùcka (Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach) OBEJRZYJ oraz Òdstąpienié (Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach) OBEJRZYJ

III miejsce - Nasza ùczba (Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski w Lubni" OBEJRZYJ

 

Nagrody w konkursie ufundował Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Gdańsku oraz Gmina Brusy. 

 

Gratulujemy! 

127609838_2744871602497581_6431595763772632908_o.jpg

 

Źródło: 

wtorek, 01 grudzień 2020 09:08

BĘDZIE REMONT ULICY POLNEJ W BRUSACH

Wiosną rozpoczną się prace budowalne na ulicy Polnej w Brusach. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina pozyskała na ten cel 50 procent rządowego dofinansowania.

Całkowita wartość zadania szacowania jest na prawie 1,9 mln złotych. „Będzie to droga asfaltowa o długości 550 metrów i szerokości jezdni 5,5 metra. Z jednej strony będzie także chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Powstanie tam też oświetlenie drogowe, odwodnienie oraz nowe oznakowanie” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Obecnie ulica Polna w Brusach jest odcinkiem mocno zniszczonym. O jej remont od lat postulował między innymi zarząd tamtejszego osiedla. Konieczna jest także wymiana kolektorów sieci wodociągowej. Wszystkie te prace uda się zrealizować za jednym razem. Roboty budowlane rozpoczną się wczesną wiosną i potrwają do końca roku 2021. Aktualnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy tego zadania.

Polna-Brusy-KEP03359.jpg

Na początku listopada ogłoszono w naszej szkole konkurs pt. ,, Mój przyjaciel- Pluszowy Miś”. Dzieci miały za zadanie wykonać prace plastyczną, techniką dowolną przedstawiającą misia. Ocenie podlegały kreatywność, estetyka i samodzielność dziecka. Otrzymaliśmy 8 prac, z których każda była inna i bardzo ciekawa. 25 listopada, w dniu pluszowego misia ogłoszono wyniki. Jury postanowiło wyróżnić wszystkie prace, nagradzając dzieci dyplomem oraz małą nagrodą. Zachęcajmy dzieci do udziału w konkursach, bo warto w dzieciach odkrywać ich piękno i wyobraźnię.

127514717_659014411436410_573963496393757245_n.jpg

Opracowanie: Szkoła Podstawowa w Czapiewicach. 

piątek, 27 listopad 2020 11:47

Dzień Pluszowego Misia w Czapiewicach

„Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.”

Duże , małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. 25 listopada dzieci przybyły do przedszkola ze swoim przyjacielem- misiem, aby bawić się, uczyć i świętować. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie bawiły się przy piosenkach m. in: „ Jadą, jadą misie”, „Misiowa pobudka”, „Pluszowy miś”. Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne,  quizy i misiowe tańce. W tym magicznym dniu nawet mama Wojtusia upiekła przepyszne, misiowe ciasteczka. Ten dzień z pewnością był niezapomniany i pluszowy. Do zobaczenia za rok.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Opracowanie: Szkoła Podstawowa w Czapiewicach.

 

Gmina Brusy zakończyła przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019”. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z warunkami uzyskania dofinansowania wynikającymi z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Wysokość dofinansowania wyniosła 100 % kosztów kwalifikowanych zadania. Przedsięwzięcie było realizowane od lutego do listopada 2020 roku, a zakres prac obejmował demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu 6 nieruchomości oraz transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów z terenu 86 nieruchomości. Celem zadania było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko z obszaru dotkniętego zjawiskiem noszącym znamiona klęski żywiołowej.

W ramach „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019” unieszkodliwiono 196,48 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych w wysokości 62 847,00 zł.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – www.wfos.gdansk.pl

wtorek, 24 listopad 2020 11:05

Wirtualny Bal Narodowy w SP w Lubni

W klasie VIII w Szkole Podstawowej im. TOW ,,Gryf Pomorski” w Lubni odbył się Wirtualny Bal Narodowy, nawiązujący do listopadowego Narodowego Święta Niepodległości.

Nasi uczniowie udowodnili, iż potrafią odnaleźć się w obecnej pandemicznej sytuacji. To prawdziwi młodzi patrioci kochający Ojczyznę. Przyjmując zaproszenie od wychowawczyni p. Anny Wieteska, pełni elegancji i powagi, stawili się na wirtualną lekcję godziny wychowawczej. Podczas zajęć poruszono tematy ważne dla każdego Polaka. Chętni uczniowie, dzięki internetowemu połączeniu, zatańczyli poloneza – piękny polski taniec narodowy. To była niezwykła lekcja, inna niż wszystkie, niecodzienna, która na zawsze zostanie w naszej pamięci. Takie doświadczenia kształtują prawdziwych patriotów kochających  Polskę.

tmp_1605717360392_111812783639756.jpg

tmp_1605717223936_111685886826500.jpg

Opracowanie: Szkoła Podstawowa im. TOW Gryf Pomorski w Lubni. 

Strona 1 z 18