Weronika Synak

Weronika Synak

Wychowankowie Szkoły Filialnej dbają o to, aby ich skrzydlatym przyjaciołom podczas tegorocznej, mroźnej zimy nie zabrakło jedzenia. W  ogrodzie mają karmnik, który uzupełniają ptasimi smakołykami. Dokarmiając ptaki, dzieci zbliżają się do nich, uczą się, pobudzają swoje zainteresowania i uwrażliwiają na przyrodę, a także zyskują poczucie, że robią coś dobrego.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Opracowanie: Szkoła Podstawowa w Przymuszewie. 

wtorek, 02 marzec 2021 11:12

BAL KARNAWAŁOWY

Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką i zabawą. Bal karnawałowy dla przedszkolaków i uczniów kl. III Szkoły Filialnej w Przymuszewie  to niezwykły, długo wyczekiwany dzień. Dokładnie 11 lutego 2021 r. obył się bal karnawałowy. Dzieci z dumą prezentowały bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i  konkursach. Podczas świetniej zabawy nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Na koniec dzieci otrzymały dyplom za aktywny udział we wspólnej zabawie. Bal był okazją do zintegrowania dzieci i pozostawił wiele niesamowitych wrażeń. Następny bal już za rok!!!

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Opracowanie: Szkoła Podstawowa w Przymuszewie. 

piątek, 19 luty 2021 08:59

19 LUTEGO – DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ

19 lutego br. obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzisiejsze święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Dzień Nauki Polskiej został ustanowiony na mocy ustawy z 9 stycznia 2020 r., podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 lutego ubiegłego roku. Święto to zatem obchodzimy po raz drugi.

Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika, wskazuje się również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. - Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

1460x616.jpg

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/19-lutego--dzien-nauki-polskiej

Zaledwie troje seniorów skorzystało z możliwości darmowego dowozu na szczepienia w Brusach. Miejscowy magistrat oraz Ochotnicza Straż Pożarna przygotowały pojazdy, które są w stanie dotrzeć nawet w najbardziej odległe miejsca w gminie. Mają one pomóc tym osobom, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Niewielkie zainteresowanie darmowym dowozem, zdaniem urzędników, nie jest powodem do niepokoju. Oznacza to, że prawie każdy senior ma należytą opiekę zapewnioną przez swoich bliskich – mówi Mariola Rodzeń, sekretarz Gminy Brusy.

„Jesteśmy gminą gdzie mieszkamy wielopokoleniowo, czyli w jednym domu mieszka babcia, rodzina, wnuki, więc ta opieka ze strony dzieci dla osób starszych jest wystarczająca i myślę, że to stąd się bierze” – dodaje Rodzeń.

Transport oferowany jest jedynie tym osobom, które są zakwalifikowane do szczepienie, a nie mają możliwości dotarcia do ośrodka zdrowia, nawet z pomocą rodziny. Chodzi tu przede wszystkim o osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności lub wieku. Potrzebę dowozu, po umówieniu terminu szczepienia, należy zgłosić w Urzędzie Miejskim. Szczegółowych informacji udziela koordynator ds. transportu, Agnieszka Drzewicka - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 pod nr tel. 52 396 9 325. Transport na szczepienie jest bezpłatny. Akcja jest finansowana z budżetu państwa.

Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. UM Brusy
Fot. OSP Brusy
Fot. OSP Brusy
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

środa, 17 luty 2021 14:41

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), w związku z art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 17 lutego 2021 r. postanowieniu Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.21.2020
stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Kosobudy” wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działkach nr 1158/1, 761/2, 616 oraz 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy 8 MW (8x1MW)”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectw Kinice, Kosobudy oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

wtorek, 16 luty 2021 15:35

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 63 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu 16 lutego 2021 r. postanowienia Burmistrza Brus znak: Nr SR.6220.19.2020
stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 27, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

Niniejsze postanowienie oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chojnicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Chojnicach są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pok. nr 29.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach, sołectwa Czarnowo oraz stronie internetowej miasta
i gminy Brusy www.brusy.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

 

13 lutego to okazja do celebracji zawartych związków małżeńskich, bowiem tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Małżeństwa. Wszystkim małżeństwom z miasta i gminy Brusy składamy najlepsze życzenia!

Świętując Dzień Małżeństwa doceniamy wkład małżeństw w budowaniu silnej wspólnoty lokalnej. Związek oparty na wzajemnej miłości, zrozumieniu i trosce jest fundamentem rodziny. Małżonkowie wychowujący dzieci tworzą pomost, który pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość każdej społeczności - w tym naszej wspólnoty lokalnej. Udane małżeństwo wymaga zgrania i dopasowania. Tak jak w tańcu: partnerzy muszą nauczyć się siebie nawzajem, a mistrzostwo wymaga wspólnej pracy i pokonywania pojawiających się wyzwań. Mimo tego przekonanie, że źródło szczęścia osobistego to szczęście rodzinne, jest powszechne. Nasza gmina chce towarzyszyć i wspierać każde małżeństwo w budowaniu takiej harmonii jaka jest niezbędna każdej parze w jej „życiowym tańcu”, by satysfakcja z życia osobistego i zadowolenie z bycia częścią naszej wspólnoty lokalnej były jak najbardziej trwałe.

Z okazji Światowego Dnia Małżeństwa, wraz z Fundacją Narodowego Dnia Życia, chcemy przypomnieć znaczenie trwałości małżeństwa w budowaniu silnego społeczeństwa. Zapraszamy do obejrzenia spotu "Zachowaj rytm" w myśl  słów Lary Harris "Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do  muzyki, którą mają w sercu".

 

Strona 1 z 32