środa, 13 styczeń 2021 09:31

Janusz Antkowiak

 

WPIS DO HONOROWEJ KSIĘGI ZASŁUŻONYCH MIASTA I GMINY BRUSY - kliknij

 

TEKST ALTERNATYWNY Z WPISU DO HONORWOWEJ KSIĘGI ZASŁUŻONYCH MIASTA I GMINY BRUSY
(powyżej skan oryginalnej strony)

 

Brusy, 1988-02-12

 

Po wybuchu II wojny światowej został wywieziony do Generalnego Gubernatorstwa. Wcielony do 12 Dywizji Piechoty z którą doszedł do Szczecina, w lipcu 1947 r. został zdemobilizowany i rozpoczął pracę w Państwowej Wytwórni Win w Lądku Zdroju. Potem zorganizował i uruchomił Zakład Winiarski Spółdzielni „Las” w Kłodzku.

W grudniu 1953 r. został przeniesiony do Brus na stanowisko Dyrektora Naczelnego Chojnickich Zakła­dów Przetwórczych „Las”, które w 1974 r. przekształcono w Bydgoskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las”. Był inicjatorem i twórcą rozbudowy i unowocześnienia przedsiębiorstwa i produkcji.

Mimo trudnej i odpowiedzialnej pracy znajduje czas na działalność społeczną* Od 1947 r. członek PPR, a następnie PZPR. W latach 1959 — 1970 pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Gromadzkiego PZPR w Brusach, był długoletnim członkiem Komitetu Powiatowego PZPR w Chojnicach, a następnie człon­kiem Plenum i Komisji Kontroli Partyjnej KW PZPR w Bydgoszczy. Obecnie jest członkiem Egzekuty­wy KG PZPR i Przewodniczącym Komisji Kontrolno — Rewizyjnej. W latach 1954 — 1964 był radnym PRN i GRN. Ponadto pełni funkcję prezesa Gminnego Koła ZBoWiD.

W kierowanym przez siebie Przedsiębiorstwie jest dobrym organizatorem pracy i umiejętnie tworzy atmosferę osiągania dobrych wyników.

Cieszy się powszechnym szacunkiem wśród załogi i społeczeństwa.

Odznaczony i wyróżniony :

 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • Brązowym Krzyżem Zasługi,
 • Medalami 30 i 40-lecia Polski Ludowej,
 • Medalem Zwycięstwa i Wolności,
 • Medalem za udział w walkach o Berlin,
 • Odznaką 1000-lecia PRL,
 • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju,
 • Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
 • Złotą Odznaką dla Zasługi ORMO,
 • Złotą Odznaką zasług dla Przemysłu Spożywczego,
 • Srebrnym i Złotym Medalem „za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • Srebrnym i Złotym Medalem „za Zasługi Łowieckie”.

 

Wyświetlony 10191 razy