wtorek, 25 styczeń 2022 10:00

OGRANICZ WIZYTY W URZĘDZIE

Burmistrz Brus informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 149) wstęp interesantów do Urzędu Miejskiego w Brusach zostaje ograniczony.

Kierując się dobrem, zarówno klientów, jak i urzędników, prosimy o załatwianie spraw w miarę możliwości telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem systemu ePUAP. Osobiste wizyty w urzędzie ograniczmy do niezbędnego minimum.  

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU:

  • W NAJCZĘŚCIEJ ZAŁATWIANYCH SPRAWACH OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE:

SEKRETARIAT URZĘDU – tel. 52 39 69 300

URZĄD STANU CYWILNEGO  - tel. 52 39 69 382

EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE  - tel. 52 39 69 323

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – tel. 52 39 69 374, 52 39 69 363, https://ceeb.gov.pl/

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  – CEIDG - tel. 52 39 69 322, https://www.biznes.gov.pl/pl

PODATKI I OPŁATY - tel.: podatki - 52 39 69 342, 52 39 69 343, 52 39 69 344, 52 39 69 349, odpady - 52 39 69 371.

Opłat można dokonać przelewem:

- opłatę podatku nieruchomości, rolnego leśnego, za gospodarowanie odpadami na numer konta podany w decyzji

- pozostałe opłaty na numer konta urzędu: 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001

GOSPODARKA LOKALOWA, WYNAJEM ŚWIETLIC - tel. 52 39 69 361

DODATEK OSŁONOWY – tel.  52 39 69 396, 52 39 69 385

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel. 52 39 69 319 Telefoniczna konieczność umówienia spotkania. 

  • W POZOSTAŁYCH SPRAWACH:

BIURO BURMISTRZA BRUS - tel. 52 39 69 302        

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH -  tel. 52 39 69 378

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OC, WOJSKO - tel. 52 39 69 324

GOSPODARKA ODPADAMI – tel. 52 39 69 371, 52 39 69 373

OCHRONA ŚRODOWISKA - tel. 52 39 69 374, 52 39 69 363

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO - tel. 52 39 69 358

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - tel. 52 39 69 327, 52 39 69 364

PLANOWANIE PRZESTRZENNE - tel. 52 39 69 362, 52 39 69 376, 58 39 69 370          

DROGI I TERENY ZIELONE - tel. 52 39 69 366

PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PRZEDSIĘBIORCAMI - tel. 52 39 69 368           

INWESTYCJE – tel. 52 39 69 360, 52 39 69 372

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - tel. 52 39 69 375          

KASA - tel. 52 39 69 348  

SPECJALISTA DS. VAT - tel. 52 39 69 351

PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBL. ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁ. NARKOMANII - tel. 52 39 69 325         

RADCA PRAWNY - tel. 52 69 39 380       

KADRY, KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI - tel. 52 39 69 326

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - tel. 52 39 69 367    

BIURO RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH – tel. 52 39 69 381

PROMOCJA, MEDIA – tel. 52 39 69 315, 52 39 69 312, 52 39 69 308

           

URZĄD MIEJSKI W BRUSACH JEST CZYNNY BEZ ZMIAN:

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00

- we wtorki w godz. 8:00 – 16:00

 

KASA URZĘDU POZOSTAJE OTWARTA BEZ ZMIAN:

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 14:00

- we wtorki w godz. 8:00 – 15:00

 

Podczas wizyty w urzędzie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, dezynfekcja rąk, odstęp od innych osób 1,5 m.

Wyświetlony 4910 razy