piątek, 18 luty 2022 11:11

XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach

24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach
b) planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2022 rok
c) rozpatrzenia petycji
d) określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku
g) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu
h) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

Wyświetlony 3736 razy