czwartek, 24 luty 2022 07:41

XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Obejrzyj obrady na żywo!

Dziś (24.02) o godz. 11:00 odbędzie XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach. 
Radni będą podejmować uchwały w sprawach:
🔹 ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach
🔹 planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2022 rok
🔹 rozpatrzenia petycji
🔹 określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy
🔹 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
🔹 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku
🔹wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu
🔹 zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
🔹zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
 
Wyświetlony 3664 razy