czwartek, 24 luty 2022 14:25

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali dziś (24.02) po raz trzydziesty drugi w obecnej kadencji. Łącznie podjętych zostało dziewięć uchwał, m.in. dotycząca zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach.

Na mocy podjętej uchwały dieta przewodniczącego osiedla wynosi 700 zł. Na wysokość diet sołtysów ma wpływ liczba mieszkańców sołectwa, obowiązek gospodarowania świetlicą, remizą strażacką czy terenami rekreacyjno-sportowymi, np. boiskami. W zależności od tych kryteriów sołtys w gminie Brusy otrzymuje dietę w przedziale od 550 do 900 zł.

Kolejną uchwałą ustalono opłatę stałą w wysokości 700 zł za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach. Stawka dotyczy pobytu malucha w placówce w czasie do 10 godzin. Każda kolejna godzina wymaga dopłaty 21 zł. Z kolei dzienne wyżywienie dziecka to koszt 17,50 zł. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami lub nieprzyjętych do publicznej placówki wychowania przedszkolnego oraz Ci, których więcej niż jedno dziecko korzysta z opieki żłobkowej, mogą liczyć na zniżki w opłatach. Zmiana opłaty jest konieczna ze względu na zakończenie przez Gminę Brusy projektu „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” dofinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Radni uchwalili także stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy. Za udział w działaniach i akcjach ratowniczych druhowie otrzymają 18 zł za każdą rozpoczętą godzinę, a za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach – 6 zł.

Ponadto przyjęli regulamin określający zasady prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników. Na miejsce sprzedaży wyznaczono targowisko przy ul. Dworcowej w Brusach. Będzie można prowadzić ją w piątki i soboty. W przypadku handlu produktami rolnymi lub spożywczymi (w tym runem leśnym, dziczyzną, produktami przetworzonymi z surowców rolnych) nie jest wymagana opłata targowa. Uchwała ta koresponduje z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która weszła w życie 1 stycznia br.  

Radni mocą uchwały zaakceptowali także „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku”. Zakłada on m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, zapewnienie opieki weterynaryjnej w sytuacji zdarzenia drogowego, poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych.

_______________________________________________________

Szczegóły dotyczące podjętych uchwał i rozpatrywanych interpelacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy - link

Obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Brusach można obejrzeć w Internecie - link

 

Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Wyświetlony 4359 razy