czwartek, 30 czerwiec 2022 14:11

WSTĘGA OTWARCIA „STAREJ SZKOŁY” UROCZYŚCIE PRZECIĘTA

Gmina Brusy podsumowała dziś (30.06) rewitalizację budynku „starej szkoły” w Brusach. Opowiedziano o działalności znajdujących się tam nowych placówek społecznych i uroczyście przecięto wstęgę.

Modernizacja starej szkoły została zrealizowana w ramach inwestycji „Rewitalizacja części miasta Brusy”. Kosztowała 3,5 mln zł, z czego 2 mln pokryło unijne dofinansowanie. W części odnowionych pomieszczeń zrealizowano projekt „Centrum Usług Społecznych” tworząc tam Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci, Dom Dziennego Pobytu dla seniorów i mieszkania chronione dla osób przewlekle chorych czy w podeszłym wieku. Pierwsze lata działalności są finansowane ze środków unijnych w kwocie 1,4 mln zł. Drugą część budynku odrestaurowano w całości z udziałem środków z budżetu państwa i utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy za 1,6 mln zł.

Wstęgę otwarcia przecięli: Burmistrz Witold Ossowski, Sekretarz Biura Posła Aleksandra Mrówczyńskiego Barbara Urbańska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Ewa Myć – Szopińska, Ksiądz Prałat Zdzisław Wirwicki, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Cysewska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamila Warda, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Daria Tysarczyk oraz uczestnicy zajęć nowych placówek Roksana Szuca, Seweryn Radtke, Anna Derda i Andrzej Łangowski. Budynek i prowadzoną tam działalność pobłogosławił ks. Rafał Grot.

Budynek został wybudowany przez władze pruskie w 1896 roku. Przez niemalże 100 lat służył bruskim uczniom i nauczycielom. W 1984 roku w Brusach wybudowano nową, większą szkołę. Obiekt przybrał zatem nową funkcję. Urządzono tu sklepy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Później znajdowały się tu także tymczasowe mieszkania komunalne. Działające tam obecnie placówki społeczne funkcjonują od września ubiegłego roku. W ŚDS na zajęcia uczęszcza 30 osób z niepełnosprawnościami. Z usług CUS korzysta 15 seniorów, 15 dzieci w wieku 7-15 lat i 3 osoby w mieszkaniach chronionych.

Uroczystość uświetnił występ uczestników zajęć wszystkich placówek. Nie zabrakło również wyjątkowych upominków dla osób zaangażowanych w zrealizowaną inwestycję i codzienną działalność uczestników zajęć w „starej szkole”.

 

 

Wyświetlony 2661 razy