środa, 27 lipiec 2022 16:09

60 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej Budynku Gospodarczego w Brusach. Dziękujemy!

60 zgłoszeń – to wynik II Konkursu Nasz Zabytek w województwie pomorskim. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń (4-25.07.2022) lokalne społeczności przesyłały do Fundacji swoje pomysły na funkcję społeczną budynku gospodarczego w Brusach. Obiekt ten zwyciężył w I Konkursie Nasz Zabytek, a jego właściciel - Gmina Brusy - otrzyma od Fundacji grant w wysokości 1 mln zł na rewaloryzację i dostosowanie zabytku do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

OPZ_1200x627_linkedin_2konkurs_dzieki_3.jpg

Pomysł na zabytek

Miejsce spotkań integracyjnych i edukacyjnych dla przedstawicieli wszystkich pokoleń - dzieci młodzieży, seniorów, w tym warsztatów, kursów, szkoleń, zajęć z języka kaszubskiego, występów lokalnych artystów i wystaw; kawiarenka; muzeum historii Brus i okolic; siedziba dla: koła gospodyń wiejskich, Zespołu Pieśni i Tańca "Krëbane", Uniwersytety III Wieku; Centrum Muzyki Etnicznej; sklep z pamiątkami oraz odzieżą w stylku kaszubskim. To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności dla budynku gospodarczego w Brusach.

Co dalej?

Zgłoszone pomysły pokazują potrzeby lokalnych społeczności. Fundacja wszystkie je przeanalizuje, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielem zwycięskiego zabytku, po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy na wypłatę grantu, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację obiektu oraz dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych.

Budujemy zaangażowanie!

Lokalne społeczności z kolejnych województw przekonały się, że wzięcie udziału w Konkursie Nasz Zabytek ma sens. Zgłaszający mogą czuć się dumni ze swojego działania, gdyż to właśnie dzięki nim budynek gospodarczy w Brusach zwyciężył w I Konkursie. Udział w II Konkursie i zgłoszenie pomysłów na nową funkcję zabytków był dla nich kolejną szansą na wyartykułowanie swoich marzeń i potrzeb. Aktywna postawa mieszkańców oraz otwartość i gotowość na współpracę właściciela zabytku to klucz do realizacji wartościowego projektu. Razem tworzymy znakomite warunki do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków oraz do realizacji wspaniałych inicjatyw społecznych.

O Konkursie Nasz Zabytek

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym; ogłaszany sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa każdego roku. Fundacja Most the Most przeprowadziła już 4 edycje konkursu Nasz Zabytek w 10 województwach budując konkretne i wymierne zaangażowanie społeczne:
• 10 konkursów na wybór zabytku
• ponad 3500 zgłoszeń zabytków od mieszkańców
• ponad 350 zgłoszonych zabytków
• 10 konkursów na wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków
• ponad 700 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków
• 10 zwycięskich zabytków.
W sierpniu 2022 r. ruszą kolejne konkursy w województwach: małopolskim, wielkopolskim i śląskim, a jesienią w woj.: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. W 2023 r. planujemy ponownie przeprowadzić konkursy w każdym z 16 województw.
Harmonogram konkursów w pozostałych województwach znajduje się na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/#harmonogram

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

 

 

Wyświetlony 809 razy