wtorek, 02 sierpień 2022 13:00

Serdecznie zapraszamy do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje mieszkańców obszaru rewitalizacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach.

W sierpniu 2022 r.:

1. Pedagog :

• 17.08.2022 r. w godzinach 16.00-18.00
• 31.08.2022 r. w godzinach 16.00-18.00
• 25.08.2022 r. w godzinach 9.00-13.00

2. Psycholog
• 08.08.2022 r. w godzinach od 10.30-16.30
• 17.08.2022 r. w godzinach od 12.00-14.00

3. Warsztaty umiejętności rodzicielskich
• 10.08.2022 r. w godzinach 16.00-18.00
• 24.08.2022 r. w godzinach 16.00-18.00

Osoby zainteresowane mogą umówić się oraz uzyskać dodatkowe informację pod numerami telefonów: 52 3969388 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach) oraz 52 3355522 (Placówka Wsparcia Dziennego).

Poradnictwo odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”.

Obszar rewitalizowany został wskazany uchwałą Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023.

RPO.jpg

Wyświetlony 520 razy