czwartek, 08 wrzesień 2022 14:18

Serdecznie zapraszamy do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje mieszkańców obszaru rewitalizacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach.

We wrześniu 2022 r.:

1. Pedagog :

• 8.09.2022 r. w godzinach 11.30-12.30
• 15.09.2022 r. w godzinach 11.45-14.15
• 19.09.2022 r. w godzinach 12.00-14.00
• 21.09.2022 r. w godzinach 18.00-19.00
• 22.09.2022 w godzinach 11.45-12.15
• 28.09.2022 w godzinach 18.00-19.00

 

2. Psycholog
• 26.09.2022 r. w godzinach od 10.00-12.00
• 30.09.2022 r. w godzinach od 10.00-16.00

 

Osoby zainteresowane mogą umówić się oraz uzyskać dodatkowe informację pod numerami telefonów: 52 39 69 388 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach) oraz 52 33 55 522 (Placówka Wsparcia Dziennego).

Poradnictwo odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”.

Obszar rewitalizowany został wskazany uchwałą Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023.

 

RPO.jpg

Wyświetlony 2013 razy