piątek, 25 listopad 2022 09:05

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, ze w związku z kolejną nowelizacją ustawy o dodatku węglowym oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w sytuacji  :

  • otrzymania decyzji odmawiającej prawa do dodatku węglowego - powód: pierwsza deklaracja złożona po dniu 11.08.2022r.
  • otrzymania informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia – powód: został złożony kolejny wniosek na ten sam adres

MOŻNA ZŁOŻYĆ PONOWNIE WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO LUB WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁY WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DO DNIA 30.11.2022r.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach nierozpatrzonych - a w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej, niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy potwierdzający zamieszkiwanie w osobnym lokalu.

1460x616.png

Wyświetlony 2168 razy