czwartek, 11 maj 2023 12:11

PAMIĘTAJ O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I KOLEJNEJ RACIE PODATKÓW

Drodzy Mieszkańcy!
Przypominamy o upływającym 15 maja br. (poniedziałek) terminie płatności kolejnej raty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminowa płatność zobowiązań podatkowych wiąże się z brakiem poniesienia dodatkowych kosztów odsetek i upomnienia.

Wyświetlony 2636 razy