poniedziałek, 29 maj 2023 10:30

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - obejrzyj obrady online

Dziś (29.05) o godzinie 12.00 XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Obrady sesji można obejrzeć online. Link poniżej. 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 
c) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brusy 
d) wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci oświetlenia drogowego wykonanego w ramach przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G 
e) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy 
f) współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.  
Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

 

OBEJRZYJ OBRADY ONLINE:

 

 

 

 

Wyświetlony 2499 razy