wtorek, 30 maj 2023 11:30

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali w wczoraj (30.05) czterdziesty trzeci raz w bieżącej kadencji. Podjętych zostało osiem uchwał.

Uchwały dotyczyły:

a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 

c) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brusy 

d) wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci oświetlenia drogowego wykonanego w ramach przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G 

e) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy 

f) współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 

Szczegóły wszystkich podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy  - www.bip.brusy.pl.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Wyświetlony 2360 razy