piątek, 02 czerwiec 2023 10:48

APEL O RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ

Burmistrz Brus i Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach zwracają się z prośbą do mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pobieraną z wodociągów publicznych. Prośba dotyczy zwłaszcza ograniczenia zużycia wody do podlewania ogródków i terenów rekreacyjnych.

W ostatnich dniach Zakład Gospodarki Komunalnej notuje zwiększone rozbiory wody spowodowane suchą aurą: w Stacji Uzdatniania Wody w Brusach o około 80 %, w Męcikale o 200%, a w ujęciu w Czyczkowach o 100%.

Efektem zwiększonych rozbiorów jest tzw. samooczyszczanie rurociągów i występowanie zmącenia wody. Dzieje się tak na skutek zwiększenia prędkości przepływu w rurociągach przesyłowych. W ramach podejmowanych działań zaradczych ZGK wykonuje miejscowe płukanie sieci, jednak najbardziej pomocne byłoby racjonalne gospodarowanie wodą do niezbędnego minimum jej zużycia.

0523-m0014-m007-m050-asym-m008-m022-gardena-brandshop-multi-sprayer-header.jpg

sanapid_komunikat.jpg

Wyświetlony 3119 razy