poniedziałek, 05 czerwiec 2023 07:48

"W ZIELONEJ KRAINIE OZ" - RUSZYŁ KOLEJNY EKOPROJEKT GMINY BRUSY

Gmina Brusy rozpoczęła realizację projektu pn. „Rozpowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w gminie Brusy” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne (edycja 2023).

W ramach zadania zaplanowano:

  • spektakle ekologiczne dla dzieci w wieku 5-10 lat,
  • warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych,
  • zakup pomocy dydaktycznych i gier ekologicznych dla szkół podstawowych,
  • promocję i edukację mieszkańców gminy.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Brusy. Dzisiaj rozpoczęły się spektakle ekologiczne skierowane dla dzieci w wieku 5-10 lat, które uczęszczają do szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Brusy. Spektakle pt. „W zielonej krainie Oz” w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury odbywają się w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Potrwają do środy (7 czerwca br.) i weźmie w nich udział ok. 900 dzieci.

Odnawialne źródła energii (OZE) są to źródła energii, które uzupełniają się (lub odnawiają) w sposób naturalny stając się doskonałą alternatywą m.in. dla paliw kopalnych. Są to przede wszystkim energia wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, a także biomasa. Do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej wykorzystywane są naturalne procesy, a cały proces nie przyczynia się do emisji szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji. OZE są zatem czystą energią a także bezpieczną i przyjazną dla naszej planety. W naszym kraju a także na świecie od wielu lat obserwujemy regularny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

20230605_123337.jpg

20230605_093703.jpg

logo_wer.jpg

Wyświetlony 2636 razy